สนามแข่งขัน

สนามแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 “เชียงใหม่เกมส์”
ระหว่างวันที่ 9 – 19 ธันวาคม 2555 ณ จังหวัดเชียงใหม่

ชนิดกีฬา สนามแข่งขัน ผู้ประสานงาน โทรศัพท์
1. กรีฑา สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี อ.วัฒนา สุริยจันทร 08 1951 0400
2. กอล์ฟ สนามเชียงใหม่อินทนนท์กอล์ฟแอนด์เนเชอรัลรีสอร์ท นางศิริวรรณ นิ่มอร่าม 08 5030 2524
3. กาบัดดี้ ลานข่วงประตูท่าแพ นางสาวจารุณี ศุภมาศมงคล 08 9755 1499
4. กีฬาทางอากาศ
- ร่มร่อน โครงการหลวงหนองหอย ดอยม่อนแจ่ม น.ต.คำรณ ร้องกาศ 08 1992 8399
- โดดร่ม กองพลทหารราบที่ 7 น.ต.คำรณ ร้องกาศ 08 1992 8399
- เครื่องบินเล็ก กองพลทหารราบที่ 7 น.ต.คำรณ ร้องกาศ 08 1992 8399
- ร่มบิน กองพลทหารราบที่ 7 น.ต.คำรณ ร้องกาศ 08 1992 8399
5. ขี่ม้า
- Duessage กองพันสัตว์ต่าง นางสุรีย์พร ปิฎกานนท์ (เกี๊ย) 08 1883 6933
- Show Jumping กองพันสัตว์ต่าง นางสุรีย์พร ปิฎกานนท์ (เกี๊ย) 08 1883 6933
- Eventing กองพันสัตว์ต่าง นางสุรีย์พร ปิฎกานนท์ (เกี๊ย) 08 1883 6933
- Endurance กองพันสัตว์ต่าง นางสุรีย์พร ปิฎกานนท์ (เกี๊ย) 08 1883 6933
6. คาราเต้โด มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ นางสาวขนิษฐา ชุมเพ็ญ 08 1671 3087
7. คริกเกต โรงเรียนนานาชาติเปรม/ยิมคาน่า นายพุทธิวัตร โปษยานนท์ 08 1960 1230
8. จักรยาน
- ลู่ เวลโลโดรม สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี พ.อ.อ.ศุภจิต ขันติพงษ์ 08 1166 0955
- ถนน เลียบคลองชลประทาน-สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี พ.อ.อ.ศุภจิต ขันติพงษ์ 08 1166 0955
- เสือภูเขา จุดชมวิวสุเทพปุย/สวนสุขภาพห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม พ.อ.อ.ศุภจิต ขันติพงษ์ 08 1166 0955
- BMX โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง พ.อ.อ.ศุภจิต ขันติพงษ์ 08 1166 0955
9. ซอฟท์เทนนิส สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี นายกฤตพรต บุญโรจน์ 08 4043 5953
10. ซอฟท์บอล ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง อาคารสำนักงานอธิการบดี นางสาวปราณี บุญเกลี้ยง 08 1304 4410
11. เซปักตะกร้อ ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก ร.9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นายสุมิตร ชัยเขตร์ 08 4047 3200
ตะกร้อลอดห่วง ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก ร.9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นายสุมิตร ชัยเขตร์ 08 4047 3200
ตะกร้อชายหาด ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก ร.9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นายสุมิตร ชัยเขตร์ 08 4047 3200
12. เทควันโด มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ นางสาวขนิษฐา ชุมเพ็ญ 08 1671 3087
13. เทนนิส สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี นายกฤตพรต บุญโรจน์ 08 4043 5953
14. เทเบิลเทนนิส อาคารพลศึกษา 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายกิตติ กิตติยะ 08 9634 0995
15. เนตบอล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย รศ.สุดยอด ชมสะห้าย 08 1472 1152
16. บริดจ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯชั้น 5 ม.แม่โจ้ นายทิวาธวัช วิชัยขัทคะ 08 1026 1669
17. บาสเกตบอล โรงยิมส์ (3) 3,000 ที่นั่ง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี อ.นรินทร์ แสงศรีจันทร์ 08 9756 4833
18. บิลเลียด ห้องพันธุ์ทิพย์ฮอลล์ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า นายจิรวัฒน์ ต้นเกษม 08 7179 4646
สนุกเกอร์ ห้องพันธุ์ทิพย์ฮอลล์ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า นายจิรวัฒน์ ต้นเกษม 08 7179 4646
19. แบดมินตัน โรงยิมส์ (1) สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ (ศูนย์ฝึกแบดมินตัน ภาคเหนือ เชียงใหม่) นางสาวอานิล ขันอุระ 08 1595 5935
20. โบว์ลิ่ง Bully Bowl อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว นายเกรียงชัย บูรณะกร
นายขรรค์ชัย มีสุข
08 6196 0466
08 9700 5141
21. ปันจักสีลัต โรงเรียนสันทรายวิทยาคม นายดุสิต สุขประเสริฐ 08 9558 7098
22. เปตอง สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี พ.อ.อ.วลี ศิริจันทร์ 08 1746 8061
23. เพาะกาย ลานข่วงประตูท่าแพ จ.ส.ต.ประสิทธิ์ ลิขิตตระกูล 08 9000 1981
24. ฟันดาบสากล หอประชุม โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ดร.ม.ร.ว.รุจยา อาภากร
คุณศักดิ์ดา (เลขา)
08 1530 4750
25. ฟุตบอล
- ชาย สนามฟุตบอล 1 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่, สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อ.บุญชัย เลิศพิริยะชัยกุล 08 1881 2662
- หญิง สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , สนามฟุตบอล 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี อ.บุญชัย เลิศพิริยะชัยกุล 08 1881 2662
- ฟุตซอล โรงยิมส์ (2) 5,000 ที่นั่ง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี นายสมชาย นันทโกวัฒน์ 08 1951 6871
26. มวยปล้ำ อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์ชนูปถัมภ์ นายณรงค์ ชัยวงค์ 08 1746 5488
27. มวยสากลสมัครเล่น สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่ นายขวัญชัย ใสสด 08 1993 5505
28. มวยไทยสมัครเล่น โรงยิมส์ (3) สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ นายขวัญชัย ใสสด 08 1993 5505
29. ยกน้ำหนัก โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ น.ส.จรรยา ใจคำ 08 1530 8556
30. ยิงปืน สนามยิงปืน สนามสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี นายทวีเกียรติ เชาวนวิทยางกูร 08 1883 3636
31. ยิมนาสติก
- ศิลป์ โรงเรียนสารภีพิทยาคม นายชุมพล วงคำจันทร์ 089 9004143
- ลีลา โรงเรียนสารภีพิทยาคม นายชุมพล วงคำจันทร์ 089 9004143
- แอโรบิก โรงเรียนสารภีพิทยาคม นายชุมพล วงคำจันทร์ 089 9004143
32. ยิงธนู ลานสังคีต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายพรชัย ศุภวิไล 08 9553 4672
33. ยูโด อาคารเซนต์โจเซฟ ฮอล โรงเรียน นายเปรม วาทบัณฑิตกุล 08 6709 8055
34. รักบี้ฟุตบอล สนามฟุตบอล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย,โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย นายวินัย สุจริต 08 1568 4885
รักบี้ฟุตบอล 7 คนหญิง สนามฟุตบอล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย,โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย นายวินัย สุจริต 08 1568 4885
35. เรือพาย ห้วยตึงเฒ่า อำเภอแม่ริม นายชัยรัตน์ ศรีเพชรดี 08 3323 7211
36. ลีลาศ เชียงใหม่ฮอล เซนทรัลแอร์พอร์ต อ.ภัททิตา โพธิมูล 08 6923 0774
37. วอลเลย์บอล (ในร่ม) โรงยิมส์ (1) สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ว่าที่ ร.ต.บำรุง วัชรเทศ 08 5041 7994
วอลเลย์บอล (ชายหาด) สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี นายโยธิน ศุภกา 08 6730 3510
38. ว่ายน้ำ สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้,สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี นายชาญวิทยายุทธ์ อินทร์แก้ว 08 1992 6429
39. วูซู
- ประลองยุทธ อาคารกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นางปิยะมิตร ปริญญากิจ 08 1594 2350
- ยุทธลีลา อาคารกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นางปิยะมิตร ปริญญากิจ 08 1594 2350
- ลีลาราชสีห์ ลานเอนกประสงค์ ตลาดอนุสาร นางปิยะมิตร ปริญญากิจ 08 1594 2350
40. วู้ดบอล สนามวู้ดบอลเชียงดาว อ.สุนทร จันทร์พรหม 08 6824 0024
41. หมากล้อม ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นายดิลก ประสานวรดิลกุล 08 1531 9841
42. ฮอกกี้ (กลางแจ้ง) สนามหน้าหอพัก 40 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายรังสิมันต์ แสนภักดี 08 1345 3802
ฮอกกี้ (ในร่ม) สนามบาสเกตบอล (ใกล้วงเวียนหอนาฬิกา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายรังสิมันต์ แสนภักดี 08 1345 3802
43. แฮนด์บอล อาคารสายธารธรรม มหาวิทยาลัยพายัพ นายขจร ตรีโสภณากร 08 4949 7998

ข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 เวลา 14.30 น.

Comments are closed.