สัญลักษณ์และสัตว์นำโชค

สัญลักษณ์ของการแข่งขัน

แนวความคิด

1.พระธาตุดอยสุเทพ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองจังหวัดเชียงใหม่

2.ช้าง สัญลักษณ์ประจำจังหวัดเชียงใหม่ และแทนธรรมชาติที่สวยงามของจังหวัดเชียงใหม่

3.วงกลม หมายถึง วงล้อ สื่อพลังขับเคลื่อนการพัฒนาสู่ความสำเร็จ

4.คนชูมือ สื่อความยินดีของชาวเชียงใหม่ ที่ได้รับการไว้วางใจให้จัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 41

5.สีฟ้าเข้ม – สีประจำจังหวัดเชียงใหม่

6.สีทอง – ความเจริญรุ่งเรือง – ก้าวหน้า

7.สีน้ำเงิน – ความหนักแน่น มั่นคง น่าเชื่อถือ

8.สีแดง – พลัง ความสำเร็จ

สัตว์นำโชค
ช้างเป็นสัญลักษณ์ประจำจังหวัด คือ รูปช้างเผือกในเรือนแก้ว หมายถึงความสำคัญ 2 ประการ
ของจังหวัดซึ่งช้างเผือกคือช้างที่เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่นำมาทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (รัชกาลที่ 2
แห่งกรุงรัตนโกสินทร์) และได้ขึ้นระวางเป็นช้างเผือกเอกในรัชกาล ส่วนเรือนแก้ว คือดินแดนที่พุทธศาสนารุ่งเรืองสูงสุด

Comments are closed.