ผู้จัดการสนาม

ผู้ประสานงานสนามแข่งขัน
การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 “เชียงใหม่เกมส์”
ระหว่างวันที่ 9 – 19 ธันวาคม 2555 ณ จังหวัดเชียงใหม่
ชนิดกีฬา วันที่ลงแข่ง สนามแข่งขัน ผู้ประสานงาน โทรศัพท์
1. กรีฑา 11 – 15 ธ.ค. สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี อ.วัฒนา สุริยจันทร 081 – 9510400
2. กอล์ฟ 11 – 14 ธ.ค. สนามเชียงใหม่อินทนนท์กอล์ฟแอนด์เนเชอรัลรีสอร์ท นางศิริวรรณ นิ่มอร่าม 085 – 0302524
3. กาบัดดี้ 11 – 16 ธ.ค. ลานข่วงประตูท่าแพ นางสาวจารุณี ศุภมาศมงคล 089 – 7551499
4. กีฬาทางอากาศ
– ร่มร่อน 9 – 11 ธ.ค. โครงการหลวงหนองหอย ดอยม่อนแจ่ม น.ต.คำรณ ร้องกาศ 081 – 9928399
– โดดร่ม 16 – 18 ธ.ค. กองพลทหารม้าที่ 7 น.ต.คำรณ ร้องกาศ 081 – 9928399
– เครื่องบินเล็ก 9 – 11 ธ.ค. กองพลทหารม้าที่ 7 น.ต.คำรณ ร้องกาศ 081 – 9928399
– ร่มบิน 12 – 15 ธ.ค. กองพลทหารม้าที่ 7 น.ต.คำรณ ร้องกาศ 081 – 9928399
5. ขี่ม้า
– Duessage 12 – 14 ธ.ค. กองพันสัตว์ต่าง นางสุรีย์พร ปิฎกานนท์ 081 – 8836933
– Show Jumping 15 – 16 ธ.ค. กองพันสัตว์ต่าง นางสุรีย์พร ปิฎกานนท์ 081 – 8836933
– Eventing 9 – 11 ธ.ค. กองพันสัตว์ต่าง นางสุรีย์พร ปิฎกานนท์ 081 – 8836933
– Endurance 18 ธ.ค. กองพันสัตว์ต่าง นางสุรีย์พร ปิฎกานนท์ 081 – 8836933
6. คาราเต้โด 15 – 19 ธ.ค. มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ นางสาวขนิษฐา ชุมเพ็ญ 081 – 6713487
7. คริกเกต 16 – 18 ธ.ค. โรงเรียนนานาชาติเปรม นายพุทธิวัตร โปษยานนท์ 081 – 9601230
8. จักรยาน
– ลู่ 16 – 18 ธ.ค. เวลโลโดรม สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี พ.อ.อ.ศุภจิต ขันติพงษ์ 081 – 1660955
– ถนน 11 – 12, 14 – 15 ธ.ค. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตสะลวง-ขี้เหล็ก พ.อ.อ.ศุภจิต ขันติพงษ์ 081 – 1660955
– เสือภูเขา 12 – 13 ธ.ค. อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อำเภอแม่ริม พ.อ.อ.ศุภจิต ขันติพงษ์ 081 – 1660955
– BMX 11 ธ.ค. โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง พ.อ.อ.ศุภจิต ขันติพงษ์ 081 – 1660955
9. ซอฟท์เทนนิส 10 – 18 ธ.ค. สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี นายกฤตพรต บุญโรจน์ 084 – 0435953
10. ซอฟท์บอล 10 – 18 ธ.ค. สนามหน้าตึกอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สนามหน้าคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นางสาวปราณี บุญเกลี้ยง 081 – 3044410
11. ตะกร้อ
– เซปักตะกร้อ 10 – 12 ธ.ค. ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก ร.9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นายสุมิตร ชัยเขตร์ 084 – 0473200
– ตะกร้อลอดห่วง 9 – 13 ธ.ค. ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก ร.9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นายสุมิตร ชัยเขตร์ 084 – 0473200
– ตะกร้อชายหาด 8 – 9 ธ.ค. ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก ร.9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นายสุมิตร ชัยเขตร์ 084 – 0473200
12.เทควันโด 9 – 13 ธ.ค. มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ นางสาวขนิษฐา ชุมเพ็ญ 081 – 6713487
13. เทนนิส 10 – 19 ธ.ค. สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี นายกฤตพรต บุญโรจน์ 084 – 0435953
14. เทเบิลเทนนิส 9 – 16 ธ.ค. อาคารพลศึกษา 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายกิตติ กิตติยะ 089 – 6340995
15. เนตบอล 10 – 16 ธ.ค. โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย รศ.สุดยอด ชมสะห้าย 081 – 4721152
16. บริดจ์ 12 – 18 ธ.ค. อาคารเฉลิมพระเกียรติฯชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นายทิวาธวัช วิชัยขัทคะ 081 – 0261669
17. บาสเกตบอล 9-17,19 ธ.ค. โรงยิมส์ (3) สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี อ.นรินทร์ แสงศรีจันทร์ 089 – 7564833
18. บิลเลียด – สนุกเกอร์ 9 – 19 ธ.ค. ห้องพันธุ์ทิพย์ฮอลล์ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า นายจิรวัฒน์ ต้นเกษม 087 – 1794646
19. แบดมินตัน 10 – 18 ธ.ค. โรงยิมส์ (1) สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ นางสาวอานิล ขันอุระ 081 – 5955935
20. โบว์ลิ่ง 10 – 15 ธ.ค. Bully Bowl อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว นายเกรียงชัย บูรณะกร
นายขรรค์ชัย มีสุข
086 – 1960466
089 – 7005141
21. ปันจักสีลัต 14 – 19 ธ.ค. โรงเรียนสันทรายวิทยาคม นายดุสิต สุขประเสริฐ 089 – 5587098
22. เปตอง 10 – 16 ธ.ค. สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี พ.อ.อ.วลี ศิริจันทร์ 081 – 7468061
23. เพาะกาย 14 – 18 ธ.ค. ลานข่วงประตูท่าแพ จ.ส.ต.ประสิทธิ์ ลิขิตตระกูล 089 – 0001981
24. ฟันดาบสากล 12 – 17 ธ.ค. หอประชุม โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ดร.ม.ร.ว.รุจยา อาภากร
คุณศักดิ์ดา (เลขา)
081 – 5304750
25. ฟุตบอล
– ชาย 7-12,14-16,18 ธ.ค. สนามฟุตบอล 1 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยแม่โจ้
อ.บุญชัย เลิศพิริยะชัยกุล 081 – 8812662
– หญิง 7-16,18 ธ.ค. สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สนามฟุตบอล 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
อ.บุญชัย เลิศพิริยะชัยกุล 081 – 8812662
– ฟุตซอล 7-16,18 ธ.ค. โรงยิมส์ (2) สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี อ.บุญชัย เลิศพิริยะชัยกุล 081 – 8812662
26. มวยปล้ำ 10 – 14 ธ.ค. อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์ชนูปถัมภ์ นายณรงค์ ชัยวงค์ 081 – 7465488
27. มวยสากลสมัครเล่น 10-16,18 ธ.ค. สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่ นายขวัญชัย ใสสด 081 – 9935505
28. มวยไทยสมัครเล่น 10-16,18 ธ.ค. โรงยิมส์ (3) สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ นายขวัญชัย ใสสด 081 – 9935505
29. ยกน้ำหนัก 14 – 18 ธ.ค. โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ น.ส.จรรยา ใจคำ 081 – 9527298
30. ยิงปืน 2 – 11 ธ.ค. สนามยิงปืน สนามสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี นายทวีเกียรติ เชาวนวิทยางกูร 081 – 8833636
31.ยิมนาสติก
– ศิลป์ 10 – 13 ธ.ค. โรงเรียนสารภีพิทยาคม้ นายชุมพล วงคำจันทร์ 081 -3238011
– ลีลา 15 – 17 ธ.ค. โรงเรียนสารภีพิทยาคม นายชุมพล วงคำจันทร์ 081 -3238011
– แอโรบิก 18 – 19 ธ.ค. โรงเรียนสารภีพิทยาคม นายชุมพล วงคำจันทร์ 081 -3238011
32. ยิงธนู 10 – 12 ธ.ค. ลานสังคีต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายพรชัย ศุภวิไล 089 – 5534672
33. ยูโด 10 – 14 ธ.ค. อาคารเซนต์โจเซฟ ฮอล โรงเรียนมงฟอร์ตมัธยม นายเปรม วาทบัณฑิตกุล 086 – 7098055
34. รักบี้ฟุตบอล 7-17,19 ธ.ค. สนามฟุตบอล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย,โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย นายวินัย สุจริต 081 – 5684885
35. เรือพาย 9 – 14 ธ.ค. อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อำเภอแม่ริม นายชัยรัตน์ ศรีเพชรดี 083 – 3237211
36. ลีลาศ 15 – 17 ธ.ค. เชียงใหม่ฮอล เซนทรัลแอร์พอร์ต อ.ภัททิตา โพธิมูล 086 – 9230774
37. วอลเลย์บอล (ในร่ม) 7-14,16-18 ธ.ค. โรงยิมส์ (1) สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ว่าที่ ร.ต.บำรุง วัชรเทศ 085 – 0417994
วอลเลย์บอล (ชายหาด) 7-14,16-18 ธ.ค. สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี นายโยธิน ศุภกา 086 – 7303510
38. ว่ายน้ำ 10 – 15 ธ.ค. สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นายชาญวิทยายุทธ์ อินทร์แก้ว 081 – 9926429
39.วูซู
– ประลองยุทธ 13 – 17 ธ.ค. อาคารกิจการนักศึกษา ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นางปิยะมิตร ปริญญากิจ 081 – 5942350
– ยุทธลีลา 13 – 17 ธ.ค. อาคารกิจการนักศึกษา ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นางปิยะมิตร ปริญญากิจ 081 – 5942350
– ลีลาราชสีห์ 13 – 16 ธ.ค. อาคารกิจการนักศึกษา ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นางปิยะมิตร ปริญญากิจ 081 – 5942350
40. วู้ดบอล 10 – 14 ธ.ค. สนามวู้ดบอลเชียงดาว น.ส.กฤษณพร ตารินทร์ 081 – 9515110
41. หมากล้อม 10 – 18 ธ.ค. ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นายดิลก ประสานวรดิลกุล 081 – 531 9841
42. ฮอกกี้ (กลางแจ้ง) 8-15,17-19 ธ.ค. สนามหน้าหอพัก 40 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายรังสิมันต์ แสนภักดี 081 – 3453802
ฮอกกี้ (ในร่ม) 8-15,17-19 ธ.ค. สนามบาสเกตบอล (ใกล้วงเวียนหอนาฬิกา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายรังสิมันต์ แสนภักดี 081 – 3453802
43. แฮนด์บอล 8 – 19 ธ.ค. อาคารสายธารธรรม มหาวิทยาลัยพายัพ นายขจร ตรีโสภณากร 084 – 9497998

 

Comments are closed.