สถานที่ท่องเที่ยว

อุทยานแห่งชาติออบหลวง

ob_01

คำว่า “อ๊อบ” หรือ “ออบ” เป็นภาษาท้องถิ่นหมายถึงช่องแคบ “หลวง” หมายถึง ใหญ่ “ออบหลวง” คือชื่อเฉพาะที่ใช้เรียกช่องแคบหิน ขนาดยักษ์ที่มีลำน้ำแม่แจ่มบีบตัวแทรกผ่านไป อีกนัยหนึ่งคือ หุบเขา ที่มีสายธารไหลผ่าน (Canyon) ภายในออบ น้ำที่ตกไปกระทบแก่งหิน ละอองน้ำจะกระจายฟุ้งเสียงดังสนั่นหวั่นไหวตลอดเวลา ลานหินและโตรกผาที่ถูกน้ำอันเชี่ยวกราก Read More »

ถ้ำเชียงดาว

chi_03

ตั้งอยู่ในอำเภอเชียงดาว บริเวณเชิงเขาของดอยหลวงเชียงดาว ภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อยซึ่งก่อตัวเป็นรูปร่างต่างๆ จากการเสกสรร ปั้นแต่งของธรรมชาติ จนกลายเป็นถ้ำขนาดใหญที่สวยงามน่าตื่่นตา สำหรับการเที่ยวชมนั้นจะมีบริการคนนำทางและตะเกียงให้ โดยภายในถ้ำ จะมีหินงอกหินย้อยที่มีรูปแบบลักษณะต่างๆ กัน ทั้งหินโคมไฟเทวดา หินดอกบัวบาน หินมือยักษ์ หินดอกบัวพันชั้น โดยเฉพาะภายในถ้ำแก้ว ซึ่งเมื่อฉายไฟไปกระทบผนังหิน Read More »

วัดท่าตอน

tah_03

ตั้งอยู่ในอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ นอกจากจะมีจุดชมวิวสวยๆ มองเห็นทิวทัศน์ของ อ.แม่อายและแม่น้ำกกที่งดงาม จนมีซินแส ท่านหนึ่งยกย่องว่าเป็นวัดที่ตั้งอยู่บนเขามังกร เพราะวัดท่าตอนมีพื้นที่ไปตามไหล่เขารวมทั้งหมด 9 ชั้น โดยในแต่ละชั้นจะมีศาสนสถานที่ ศักดิ์สิทธิ์ประดิษฐานอยู่ Read More »

เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล

ku_02

เป็นเขื่อนที่สร้างขึ้นตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เดิมชื่อว่าเขื่อนแม่งัด ตัวเขื่อนสร้างปิดกั้นลำน้ำแม่งัด ที่บ้านใหม่ ต.ช่อแล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.2520 โดยกรมชลประทาน การก่อสร้างตัวเขื่อนแล้วเสร็จเมื่อปีพ.ศ.2527 ต่อมากฟผ.ได้เข้า มาดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ในปี พ.ศ.2528 Read More »