เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล

 

 

 

เป็นเขื่อนที่สร้างขึ้นตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เดิมชื่อว่าเขื่อนแม่งัด ตัวเขื่อนสร้างปิดกั้นลำน้ำแม่งัด ที่บ้านใหม่ ต.ช่อแล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.2520 โดยกรมชลประทาน การก่อสร้างตัวเขื่อนแล้วเสร็จเมื่อปีพ.ศ.2527 ต่อมากฟผ.ได้เข้า มาดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ในปี พ.ศ.2528 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานนาม เขื่อนว่าเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล และเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดเขื่อน พ.ศ.2529
เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชลถือเป็นแหล่งประมงน้ำจืดขนาดใหญ่ เป็นแหล่งผลิตอาหาร สร้างรายได้ให้แก่คนในท้องถิ่น น่านน้ำเหนือเขื่อนมี ทัศนียภาพที่งดงาม เหมาะแก่การท่องเที่ยวและพักผ่อน มีบริการแพพัก ร้านอาหาร เรือนั่งชมทัศนียภาพในอ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อน
คลิกที่ภาพเพื่อดูแบบขนาดใหญ่
ภาพถ่ายโดย Michat Sacharewicz

Comments are closed.