วัดท่าตอน

 

 

 

ตั้งอยู่ในอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ นอกจากจะมีจุดชมวิวสวยๆ มองเห็นทิวทัศน์ของ อ.แม่อายและแม่น้ำกกที่งดงาม จนมีซินแส ท่านหนึ่งยกย่องว่าเป็นวัดที่ตั้งอยู่บนเขามังกร เพราะวัดท่าตอนมีพื้นที่ไปตามไหล่เขารวมทั้งหมด 9 ชั้น โดยในแต่ละชั้นจะมีศาสนสถานที่ ศักดิ์สิทธิ์ประดิษฐานอยู่
ในส่วนที่เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดและเป็นจุดศูนย์กลางจะเป็นที่ตั้งและประดิษฐานของพระบรมธาตุราชมังคลาจารย์สมานฉันท์ หรือเจดีย์แก้ว โดยทุกๆ ยอดเขาในบริเวณวัดท่าตอน สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของบ้านท่าตอน สายน้ำของลำน้ำกก ตลอดจนพื้นที่ของแม่อายที่มีความสวย งาม น่าประทับใจ ทั้งยังมีสภาพอากาศที่เย็นสบาย สงบ จึงเหมาะแก่การปฏิบัติธรรม ซึ่งที่นี่ก็มีบริการที่พักสำหรับรองรับนักท่องเที่ยวและยังมี โรงทานสำหรับผู้สนใจร่วมทำบุญเลี้ยงอาหารกับทางวัดอีกด้วย

Comments are closed.