การแข่งขันโบว์ลิ่ง

การแข่งขันโบว์ลิ่ง ระหว่างวันที่ 11 – 16 ธันวาคม 2555
สนามแข่งขัน : ณ Bully Bowl อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว
วันที่ เวลา กำหนดการ
10 ธันวาคม 2555 14.00 น. - ประชุมผู้จัดการทีม ณ Bully Bowl อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว
11 ธันวาคม 2555 09.00 น. เป็นต้นไป - แข่งขันประเภทชายเดี่ยวและหญิงเดี่ยว (รอบแรก-รอบชิงชนะเลิศ)
12 ธันวาคม 2555 09.00 น. เป็นต้นไป - แข่งขันประเภทคู่หญิงและคู่ชาย (รอบแรก-รอบชิงชนะเลิศ)
13-14 ธันวาคม 2555 09.00 น. เป็นต้นไป - แข่งขันประเภททีมชาย 3 คนและทีมหญิง 3 คน (รอบแรก-รอบชิงชนะเลิศ)
15 ธันวาคม 2555 09.00 น. เป็นต้นไป - แข่งขันประเภททีมชาย 5 คนและทีมหญิง 5 คน (รอบแรก-รอบชิงชนะเลิศ)
16 ธันวาคม 2555 09.00 น. เป็นต้นไป - แข่งขันประเภทมาสเตอร์หญิง และมาสเตอร์ชาย (รอบแรก-รอบชิงชนะเลิศ)

Comments are closed.