การแข่งขันแฮนด์บอล

การแข่งขันกีฬาแฮนด์บอล
อาคารสายธารธรรม มหาวิทยาลัยพายัพ
ประเภททีมชาย
สายที่ A สายที่ B สายที่ C สายที่ D
สมุทรสาคร ชัยภูมิ ศรีสะเกษ ชลบุรี
กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ น่าน สุพรรณบุรี
สุรินทร์ สมุทรปราการ กระบี่ เพชรบุรี
ประเภททีมหญิง
สาย A สาย B
ขอนแก่น ศรีสะเกษ
สุพรรณบุรี กรุงเทพมหานคร
เชียงใหม่ น่าน
นนทบุรี พัทลุง
วัน /เดือน/ปี คู่ที่ ประเภท สาย/ รอบ คู่แข่งขัน เวลา
8 ธันวาคม 2555 1 หญิง A ขอนแก่น สุพรรณบุรี 11.00 น.
8 ธันวาคม 2555 2 ชาย A สมุทรสาคร กรุงเทพมหานคร 12.30 น.
8 ธันวาคม 2555 3 หญิง A เชียงใหม่ นนทบุรี 14.00 น.
8 ธันวาคม 2555 4 ชาย B ชัยภูมิ เชียงใหม่ 15.30 น.
9 ธันวาคม 2555 5 หญิง B ศรีสะเกษ กรุงเทพมหานคร 11.00 น.
9 ธันวาคม 2555 6 ชาย C ศรีสะเกษ น่าน 12.30 น.
9 ธันวาคม 2555 7 หญิง B น่าน พัทลุง 14.00 น.
9 ธันวาคม 2555 8 ชาย D ชลบุรี สุพรรณบุรี 15.30 น.
10 ธันวาคม 2555 9 หญิง A ขอนแก่น เชียงใหม่ 11.00 น.
10 ธันวาคม 2555 10 ชาย A สมุทรสาคร สุรินทร์ 12.30 น.
10 ธันวาคม 2555 11 หญิง A สุพรรณบุรี นนทบุรี 14.00 น.
10 ธันวาคม 2555 12 ชาย B ชัยภูมิ สมุทรปราการ 15.30 น.
11 ธันวาคม 2555 13 หญิง B ศรีสะเกษ น่าน 11.00 น.
11 ธันวาคม 2555 14 ชาย C ศรีสะเกษ กระบี่ 12.30 น.
11 ธันวาคม 2555 15 หญิง B กรุงเทพมหานคร พัทลุง 14.00 น.
11 ธันวาคม 2555 16 ชาย D ชลบุรี เพชรบุรี 15.30 น.
12 ธันวาคม 2555 17 หญิง A ขอนแก่น นนทบุรี 11.00 น.
12 ธันวาคม 2555 18 ชาย A กรุงเทพมหานคร สุรินทร์ 12.30 น.
12 ธันวาคม 2555 19 หญิง A สุพรรณบุรี เชียงใหม่ 14.00 น.
12 ธันวาคม 2555 20 ชาย B เชียงใหม่ สมุทรปราการ 15.30 น.
13 ธันวาคม 2555 21 หญิง B ศรีสะเกษ พัทลุง 11.00 น.
13 ธันวาคม 2555 22 ชาย C น่าน กระบี่ 12.30 น.
13 ธันวาคม 2555 23 หญิง B กรุงเทพมหานคร น่าน 14.00 น.
13 ธันวาคม 2555 24 ชาย D สุพรรณบุรี เพชรบุรี 15.30 น.
14 ธันวาคม 2555 ( พักการแข่งขัน )
15 ธันวาคม 2012 25 ชาย รอบสอง ที่ 1 ที่ 2 11.00 น.
15 ธันวาคม 2012 26 ชาย รอบสอง ที่ 1 ที่ 2 12.30 น.
15 ธันวาคม 2012 27 ชาย รอบสอง ที่ 1 ที่ 2 14.00 น.
15 ธันวาคม 2012 28 ชาย รอบสอง ที่ 1 ที่ 2 15.30 น.
16 ธันวาคม 2012 29 หญิง รอบรองชนะเลิศ ที่ 1 สาย A ที่ 2 สาย B 11.00 น.
16 ธันวาคม 2012 30 หญิง รอบรองชนะเลิศ ที่ 1 สาย B ที่ 2 สาย A 12.30 น.
17 ธันวาคม 2012 31 ชาย รอบรองชนะเลิศ ทีมชนะคู่ที่ 25 ทีมชนะคู่ที่ 27 11.00 น.
17 ธันวาคม 2012 32 ชาย รอบรองชนะเลิศ ทีมชนะคู่ที่ 26 ทีมชนะคู่ที่ 28 12.30 น.
18 ธันวาคม 2012 33 หญิง ชิงชนะเลิศ ทีมชนะคู่ที่ 29 ทีมชนะคู่ที่ 30 09.00 น.
18 ธันวาคม 2012 34 ชาย ชิงชนะเลิศ ทีมชนะคู่ที่ 31 ทีมชนะคู่ที่ 32 10.30 น.
อันดับ 3 ครองเหรียญร่วมกัน

ประชุมผู้จัดการทีม วันที่ 7 ธันวาคม 2555 เวลา 15.00 น.
ณ ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง
ชั้น 3 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

Comments are closed.