การแข่งขันแบดมินตัน

การแข่งขันแบดมินตัน ระหว่างวันที่ 10 – 18 ธันวาคม 2555
สนามแข่งขัน : ณ โรงยิมส์ (1) สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
วันที่ เวลา กำหนดการ
9 ธันวาคม 2555 14.00 น. - ประชุมผู้จัดการทีม ณ โรงแรมเมอร์เคียว
10-11 ธันวาคม 2555 08.30 น. เป็นต้นไป - แข่งขันประเภททีมชายและทีมหญิง (รอบแรก)
12 ธันวาคม 2555 08.30 น. เป็นต้นไป - แข่งขันประเภททีมชายและทีมหญิง (รอบรองชนะเลิศ)
13 ธันวาคม 2555 08.30 น. เป็นต้นไป - แข่งขันประเภททีมชายและทีมหญิง (รอบชิงชนะเลิศ)
14-15 ธันวาคม 2555 08.30 น. เป็นต้นไป - แข่งขันประเภทเดี่ยวชาย,เดี่ยวหญิง,ชายคู่,หญิงคู่,คู่ผสม (รอบแรก)
16 ธันวาคม 2555 08.30 น. เป็นต้นไป - แข่งขันประเภทเดี่ยวชาย,เดี่ยวหญิง,ชายคู่,หญิงคู่,คู่ผสม (รอบสอง)
17 ธันวาคม 2555 08.30 น. เป็นต้นไป - แข่งขันประเภทเดี่ยวชาย,เดี่ยวหญิง,ชายคู่,หญิงคู่,คู่ผสม (รอบรองชนะเลิศ)
17 ธันวาคม 2555 08.30 น. เป็นต้นไป - แข่งขันประเภทเดี่ยวชาย,เดี่ยวหญิง,ชายคู่,หญิงคู่,คู่ผสม (รอบชิงชนะเลิศ)

Comments are closed.