การแข่งขันเนตบอล

การแข่งขันเนตบอล ระหว่างวันที่ 10-16 ธันวาคม 2555
ณ สนามโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
คู่ที่ วันที่ เวลา ประเภท คู่แข่งขัน สาย รอบ ผลการแข่งขัน
1 10 ธันวาคม 2555 09.00 ทีมหญิง คู่ที่ 1 กรุงเทพฯ – นครราชสีมา A แรก
2 10 ธันวาคม 2555 10.30 ทีมหญิง คู่ที่ 2 สุพรรณบุรี – ขอนแก่น B แรก
3 10 ธันวาคม 2555 13.00 ทีมหญิง คู่ที่ 3 สุรินทร์ – เชียงใหม่ C แรก
4 10 ธันวาคม 2555 14.30 ทีมหญิง คู่ที่ 4 เพชรบูรณ์ – อ่างทอง D แรก
5 11 ธันวาคม 2555 09.00 ทีมหญิง คู่ที่ 5 นครราชสีมา – สุราษฎร์ธานี A แรก
6 11 ธันวาคม 2555 10.30 ทีมหญิง คู่ที่ 6 ขอนแก่น – สุโขทัย B แรก
7 11 ธันวาคม 2555 13.00 ทีมหญิง คู่ที่ 7 เชียงใหม่ – ปทุมธานี C แรก
8 11 ธันวาคม 2555 14.30 ทีมหญิง คู่ที่ 8 อ่างทอง – นครสวรรค์ D แรก
9 12 ธันวาคม 2555 9.00 ทีมหญิง คู่ที่ 9 กรุงเทพฯ – สุราษฎร์ธานี A แรก
10 12 ธันวาคม 2555 10.30 ทีมหญิง คู่ที่ 10 สุพรรณบุรี – สุโขทัย B แรก
11 12 ธันวาคม 2555 13.00 ทีมหญิง คู่ที่ 11 สุรินทร์ – ปทุมธานี C แรก
12 12 ธันวาคม 2555 14.30 ทีมหญิง คู่ที่ 12 เพชรบูรณ์ – นครสวรรค์ D แรก
13 13 ธันวาคม 2555 09.00 ทีมหญิง คู่ที่ 13 ที่ 2 – ที่ 3 A สอง
14 13 ธันวาคม 2555 10.30 ทีมหญิง คู่ที่ 14 ที่ 2 – ที่ 3 B สอง
15 13 ธันวาคม 2555 13.00 ทีมหญิง คู่ที่ 15 ที่ 2 – ที่ 3 C สอง
16 13 ธันวาคม 2555 14.30 ทีมหญิง คู่ที่ 16 ที่ 2 – ที่ 3 D สอง
17 14 ธันวาคม 2555 09.00 ทีมหญิง คู่ที่ ที่ 1 – ผู้ชนะในรอบที่สอง สาม
18 14 ธันวาคม 2555 10.30 ทีมหญิง คู่ที่ ที่ 1 – ผู้ชนะในรอบที่สอง สาม
19 14 ธันวาคม 2555 13.00 ทีมหญิง คู่ที่ ที่ 1 – ผู้ชนะในรอบที่สอง สาม
20 14 ธันวาคม 2555 14.30 ทีมหญิง คู่ที่ ที่ 1 – ผู้ชนะในรอบที่สอง สาม
21 15 ธันวาคม 2555 10.00 ทีมหญิง คู่ที่ 21 ผู้ชนะคู่ที่ 17 – ผู้ชนะคู่ที่ 19 รองชนะเลิศ
22 15 ธันวาคม 2555 11.30 ทีมหญิง คู่ที่ 22 ผู้ชนะคู่ที่ 18 – ผู้ชนะคู่ที่ 20 รองชนะเลิศ
23 16 ธันวาคม 2555 10.00 ทีมหญิง คู่ที่ 23 ผู้ชนะคู่ที่ 21 – ผู้ชนะคู่ที่ 22 ชิงชนะเลิศ

Comments are closed.