การแข่งขันเทเบิลเทนนิส

การแข่งขันเทเบิลเทนนิส ระหว่างวันที่ 9 – 16 ธันวาคม 2555
สนามแข่งขัน: อาคารพลศึกษา 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ เวลา กำหนดการ
8 ธันวาคม 2555 14.00 น. - ประชุมผู้จัดการทีม ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวานิชบำรุง
9-12 ธันวาคม 2555 09.00 น. เป็นต้นไป - แข่งขันประเภท ทีมชาย,ทีมหญิง (รอบแรก-รอบชิงชนะเลิศ)
13-15 ธันวาคม 2555 09.00 น. เป็นต้นไป - แข่งขันประเภท ชายเดี่ยว,หญิงเดี่ยว,ชายคู่,หญิงคู่,คู่ผสม (รอบแรก-รอบรองชนะเลิศ)
13-15 ธันวาคม 2555 09.00 น. เป็นต้นไป - แข่งขันประเภทคู่ชาย/คู่หญิง ชิงชนะเลิศ
16 ธันวาคม 2555 09.00 น. เป็นต้นไป - แข่งขันประเภท ชายเดี่ยว,หญิงเดี่ยว,คู่ผสม (รอบชิงชนะเลิศ)

Comments are closed.