การแข่งขันเทควันโด

การแข่งขันเทควันโด ระหว่างวันที่ 9 – 13 ธันวาคม 2555
สนามแข่งขัน : มหาวิทยาลัยนอร์ท เชียงใหม่
วันที่ เวลา กำหนดการ
8 ธันวาคม 2555 10.00 น. - ประชุมผู้จัดการทีม ณ มหาวิทยาลัยนอร์ท เชียงใหม่
9 ธันวาคม 2555 09.00 น.-17.00 น. - แข่งขันประเภทพุ่มเซ่ บุคคลชาย,บุคคลหญิง / ทีมชาย,ทีมหญิง
10 ธันวาคม 2555 08.30 น.-17.00 น. - แข่งขันประเภทต่อสู้บุคคลชาย รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 54 กก.
10 ธันวาคม 2555 08.30 น.-17.00 น. - แข่งขันประเภทต่อสู้บุคคลหญิง รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 46 กก.
10 ธันวาคม 2555 08.30 น.-17.00 น. - แข่งขันประเภทต่อสู้บุคคลชาย น้ำหนักมากกว่า 54 กก. แต่ไม่เกิน 58 กก.
10 ธันวาคม 2555 08.30 น.-17.00 น. - แข่งขันประเภทต่อสู้บุคคลหญิง น้ำหนักมากกว่า 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก.
10 ธันวาคม 2555 08.30 น.-17.00 น. - แข่งขันประเภทต่อสู้บุคคลชาย น้ำหนักมากกว่า 80 กก. แต่ไม่เกิน 87 กก.
11 ธันวาคม 2555 08.30 น.-17.00 น. - แข่งขันประเภทต่อสู้บุคคลชาย รุ่นน้ำหนักมากกว่า 58 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก.
11 ธันวาคม 2555 08.30 น.-17.00 น. - แข่งขันประเภทต่อสู้บุคคลหญิง น้ำหนักมากกว่า 49 กก. แต่ไม่เกิน 53 กก.
11 ธันวาคม 2555 08.30 น.-17.00 น. - แข่งขันประเภทต่อสู้บุคคลชาย น้ำหนักมากกว่า 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก.
11 ธันวาคม 2555 08.30 น.-17.00 น. - แข่งขันประเภทต่อสู้บุคคลหญิง น้ำหนักมากกว่า 53 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.
11 ธันวาคม 2555 08.30 น.-17.00 น. - แข่งขันประเภทต่อสู้บุคคลหญิง น้ำหนักมากกว่า 67 กก. แต่ไม่เกิน 73 กก.
12 ธันวาคม 2555 08.30 น.-17.00 น. - แข่งขันประเภทต่อสู้บุคคลชาย รุ่นน้ำหนักมากกว่า 68 กก. แต่ไม่เกิน 74 กก.
12 ธันวาคม 2555 08.30 น.-17.00 น. - แข่งขันประเภทต่อสู้บุคคลชาย น้ำหนักมากกว่า 57 กก. แต่ไม่เกิน 62 กก.
12 ธันวาคม 2555 08.30 น.-17.00 น. - แข่งขันประเภทต่อสู้บุคคลชาย น้ำหนักมากกว่า 74 กก. แต่ไม่เกิน 80 กก.
12 ธันวาคม 2555 08.30 น.-17.00 น. - แข่งขันประเภทต่อสู้บุคคลหญิง น้ำหนักมากกว่า 62 กก. แต่ไม่เกิน 67 กก.
12 ธันวาคม 2555 08.30 น.-17.00 น. - แข่งขันประเภทต่อสู้บุคคลชาย น้ำหนักมากกว่า 87 กก. ขึ้นไป
12 ธันวาคม 2555 08.30 น.-17.00 น. - แข่งขันประเภทต่อสู้บุคคลหญิง น้ำหนักมากกว่า 73 กก. ขึ้นไป
13 ธันวาคม 2555 08.30 น.-16.00 น. - แข่งขันประเภทต่อสู้ทีมหญิง และต่อสู้ทีมชาย

Comments are closed.