การแข่งขันเซปักตะกร้อ

การแข่งขันเซปักตะกร้อ -ตะกร้อลอดห่วง
สนามแข่งขัน: สนามศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก ร.9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตะกร้อชายหาด
คู่ที่ วันที่ เวลา ประเภท คู่แข่งขัน สาย รอบ ผลการแข่งขัน
1 8 ธันวาคม 2555 09.00 ทีมหญิง คู่ที่ 1 ชลบุรี – ชัยนาท แรก
2 8 ธันวาคม 2555 09.00 ทีมหญิง คู่ที่ 2 ร้อยเอ็ด – พัทลุง แรก
3 8 ธันวาคม 2555 10.00 ทีมหญิง คู่ที่ 3 เชียงใหม่ – กำแพงเพชร แรก
4 8 ธันวาคม 2555 10.00 ทีมหญิง คู่ที่ 4 อุบลราชธานี – ชัยภูมิ แรก
5 8 ธันวาคม 2555 11.00 ทีมชาย คู่ที่ 5 พัทลุง – ศรีสะเกษ แรก
6 8 ธันวาคม 2555 11.00 ทีมชาย คู่ที่ 6 ปทุมธานี – นครปฐม แรก
7 8 ธันวาคม 2555 12.00 ทีมชาย คู่ที่ 7 พิษณุโลก – นครราชสีมา แรก
8 8 ธันวาคม 2555 12.00 ทีมชาย คู่ที่ 8 กรุงเทพฯ – ชัยภูมิ แรก
9 8 ธันวาคม 2555 15.30 ทีมหญิง คู่ที่ 9 กรุงเทพฯ – ทีมชนะคู่ที่ 1 สอง
10 8 ธันวาคม 2555 15.30 ทีมหญิง คู่ที่ 10 สุพรรณบุรี – ทีมชนะคู่ที่ 3 สอง
11 8 ธันวาคม 2555 16.30 ทีมชาย คู่ที่ 11 เชียงใหม่ – ทีมชนะคู่ที่ 5 สอง
12 8 ธันวาคม 2555 16.30 ทีมชาย คู่ที่ 12 ชลบุรี – ทีมชนะคู่ที่ 7 สอง
13 9 ธันวาคม 2555 09.00 ทีมหญิง คู่ที่ 13 ทีมชนะคู่ที่ 2 – ทีมชนะคู่ที่ 9 รองชนะเลิศ
14 9 ธันวาคม 2555 09.00 ทีมหญิง คู่ที่ 14 ทีมชนะคู่ที่ 4 – ทีมชนะคู่ที่ 10 รองชนะเลิศ
15 9 ธันวาคม 2555 10.00 ทีมชาย คู่ที่ 15 ทีมชนะคู่ที่ 6 – ทีมชนะคู่ที่ 11 รองชนะเลิศ
16 9 ธันวาคม 2555 10.00 ทีมชาย คู่ที่ 16 ทีมชนะคู่ที่ 8 – ทีมชนะคู่ที่ 12 รองชนะเลิศ
17 9 ธันวาคม 2555 15.30 ทีมหญิง คู่ที่ 17 ทีมชนะคู่ที่ 13 – ทีมชนะคู่ที่ 14 ชิงชนะเลิศ
18 9 ธันวาคม 2555 16.30 ทีมชาย คู่ที่ 18 ทีมชนะคู่ที่ 15 – ทีมชนะคู่ที่ 16 ชิงชนะเลิศ

เซปักตะกร้อทีมเดี่ยว
คู่ที่ วันที่ เวลา ประเภท คู่แข่งขัน สาย รอบ ผลการแข่งขัน
1 10 ธันวาคม 2555 09.00 ทีมเดี่ยวหญิง คู่ที่ 1 พัทลุง – กรุงเทพฯ แรก
2 10 ธันวาคม 2555 09.00 ทีมเดี่ยวหญิง คู่ที่ 2 กำแพงเพชร – ชัยภูมิ แรก
3 10 ธันวาคม 2555 10.00 ทีมเดี่ยวหญิง คู่ที่ 3 อุบลราชธานี – สุพรรณบุรี แรก
4 10 ธันวาคม 2555 10.00 ทีมเดี่ยวหญิง คู่ที่ 4 ชัยนาท – เชียงใหม่ แรก
5 10 ธันวาคม 2555 11.00 ทีมเดี่ยวชาย คู่ที่ 5 กรุงเทพฯ – ชัยภูมิ แรก
6 10 ธันวาคม 2555 11.00 ทีมเดี่ยวชาย คู่ที่ 6 ชลบุรี – พัทลุง แรก
7 10 ธันวาคม 2555 12.00 ทีมเดี่ยวชาย คู่ที่ 7 ปทุมธานี – นครราชสีมา แรก
8 10 ธันวาคม 2555 12.00 ทีมเดี่ยวชาย คู่ที่ 8 ศรีสะเกษ – นครปฐม แรก
9 10 ธันวาคม 2555 13.00 ทีมเดี่ยวหญิง คู่ที่ 9 ชลบุรี – ทีมชนะคู่ที่ 1 สอง
10 10 ธันวาคม 2555 13.00 ทีมเดี่ยวหญิง คู่ที่ 10 ร้อยเอ็ด – ทีมชนะคู่ที่ 3 สอง
11 10 ธันวาคม 2555 14.00 ทีมเดี่ยวชาย คู่ที่ 11 พิษณุโลก – ทีมชนะคู่ที่ 5 สอง
12 10 ธันวาคม 2555 14.00 ทีมเดี่ยวชาย คู่ที่ 12 เชียงใหม่ – ทีมชนะคู่ที่ 7 สอง
13 11 ธันวาคม 2555 09.00 ทีมเดี่ยวหญิง คู่ที่ 13 ทีมชนะคู่ที่ 2 – ทีมชนะคู่ที่ 9 รองชนะเลิศ
14 11 ธันวาคม 2555 09.00 ทีมเดี่ยวหญิง คู่ที่ 14 ทีมชนะคู่ที่ 4 – ทีมชนะคู่ที่ 10 รองชนะเลิศ
15 11 ธันวาคม 2555 10.00 ทีมเดี่ยวชาย คู่ที่ 15 ทีมชนะคู่ที่ 6 – ทีมชนะคู่ที่ 11 รองชนะเลิศ
16 11 ธันวาคม 2555 10.00 ทีมเดี่ยวชาย คู่ที่ 16 ทีมชนะคู่ที่ 8 – ทีมชนะคู่ที่ 12 รองชนะเลิศ
17 11 ธันวาคม 2555 11.00 ทีมเดี่ยวหญิง คู่ที่ 17 ทีมชนะคู่ที่ 13 – ทีมชนะคู่ที่ 14 ชิงชนะเลิศ
18 11 ธันวาคม 2555 12.00 ทีมเดี่ยวชาย คู่ที่ 18 ทีมชนะคู่ที่ 15 – ทีมชนะคู่ที่ 16 ชิงชนะเลิศ

เซปักตะกร้อคู่
คู่ที่ วันที่ เวลา ประเภท คู่แข่งขัน สาย รอบ ผลการแข่งขัน
1 12 ธันวาคม 2555 09.00 หญิงคู่ คู่ที่ 1 ชัยภูมิ – ชัยนาท แรก
2 12 ธันวาคม 2555 09.00 หญิงคู่ คู่ที่ 2 กรุงเทพฯ – พัทลุง แรก
3 12 ธันวาคม 2555 10.00 หญิงคู่ คู่ที่ 3 เชียงใหม่ – กำแพงเพชร แรก
4 12 ธันวาคม 2555 10.00 หญิงคู่ คู่ที่ 4 ชลบุรี – สุพรรณบุรี แรก
5 12 ธันวาคม 2555 11.00 ชายคู่ คู่ที่ 5 พัทลุง – ปทุมธาน แรก
6 12 ธันวาคม 2555 11.00 ชายคู่ คู่ที่ 6 นครราชสีมา – พิษณุโลก แรก
7 12 ธันวาคม 2555 12.00 ชายคู่ คู่ที่ 7 ชัยภูมิ – ศรีสะเกษ แรก
8 12 ธันวาคม 2555 12.00 ชายคู่ คู่ที่ 8 ชลบุรี – กรุงเทพฯ แรก
9 12 ธันวาคม 2555 13.00 หญิงคู่ คู่ที่ 9 อุบลราชธานี – ทีมชนะคู่ที่ 1 สอง
10 12 ธันวาคม 2555 13.00 หญิงคู่ คู่ที่ 10 ร้อยเอ็ด – ทีมชนะคู่ที่ 3 สอง
11 12 ธันวาคม 2555 14.00 ชายคู่ คู่ที่ 11 เชียงใหม่ – ทีมชนะคู่ที่ 5 สอง
12 12 ธันวาคม 2555 14.00 ชายคู่ คู่ที่ 12 นครปฐม – ทีมชนะคู่ที่ 7 สอง
13 13 ธันวาคม 2555 09.00 หญิงคู่ คู่ที่ 13 ทีมชนะคู่ที่ 2 – ทีมชนะคู่ที่ 9 รองชนะเลิศ
14 13 ธันวาคม 2555 09.00 หญิงคู่ คู่ที่ 14 ทีมชนะคู่ที่ 4 – ทีมชนะคู่ที่ 10 รองชนะเลิศ
15 13 ธันวาคม 2555 10.00 ชายคู่ คู่ที่ 15 ทีมชนะคู่ที่ 6 – ทีมชนะคู่ที่ 11 รองชนะเลิศ
16 13 ธันวาคม 2555 10.00 ชายคู่ คู่ที่ 16 ทีมชนะคู่ที่ 8 – ทีมชนะคู่ที่ 12 รองชนะเลิศ
17 13 ธันวาคม 2555 11.00 หญิงคู่ คู่ที่ 17 ทีมชนะคู่ที่ 13 – ทีมชนะคู่ที่ 14 ชิงชนะเลิศ
18 13 ธันวาคม 2555 12.00 ชายคู่ คู่ที่ 18 ทีมชนะคู่ที่ 15 – ทีมชนะคู่ที่ 16 ชิงชนะเลิศ

เซปักตะกร้อทีมชุด
คู่ที่ วันที่ เวลา ประเภท คู่แข่งขัน สาย รอบ ผลการแข่งขัน
1 14 ธันวาคม 2555 09.00 ทีมชุดหญิง คู่ที่ 1 สุพรรณบุรี – ชัยนาท A แรก
2 14 ธันวาคม 2555 09.00 ทีมชุดหญิง คู่ที่ 2 อุบลราชธานี – กำแพงเพชร A แรก
3 14 ธันวาคม 2555 11.00 ทีมชุดหญิง คู่ที่ 3 กรุงเทพฯ – ร้อยเอ็ด B แรก
4 14 ธันวาคม 2555 11.00 ทีมชุดหญิง คู่ที่ 4 พัทลุง – ชัยภูมิ B แรก
5 14 ธันวาคม 2555 13.00 ทีมชุดชาย คู่ที่ 5 นครราชสีมา – นครปฐม A แรก
6 14 ธันวาคม 2555 13.00 ทีมชุดชาย คู่ที่ 6 ปทุมธานี – กรุงเทพฯ A แรก
7 14 ธันวาคม 2555 15.00 ทีมชุดชาย คู่ที่ 7 ชลบุรี – เชียงใหม่ B แรก
8 14 ธันวาคม 2555 15.00 ทีมชุดชาย คู่ที่ 8 พิษณุโลก – พัทลุง B แรก
9 15 ธันวาคม 2555 09.00 ทีมชุดหญิง คู่ที่ 9 ชลบุรี – ทีมชนะคู่ที่ 1 A แรก
10 15 ธันวาคม 2555 09.00 ทีมชุดหญิง คู่ที่ 10 เชียงใหม่ – ทีมชนะคู่ที่ 3 B แรก
11 15 ธันวาคม 2555 11.00 ทีมชุดหญิง คู่ที่ 11 ทีมแพ้คู่ที่ 1 – ทีมแพ้คู่ที่ 2 A แรก
12 15 ธันวาคม 2555 11.00 ทีมชุดหญิง คู่ที่ 12 ทีมแพ้คู่ที่ 3 – ทีมแพ้คู่ที่ 4 B แรก
13 15 ธันวาคม 2555 13.00 ทีมชุดชาย คู่ที่ 13 ศรีสะเกษ – ทีมชนะคู่ที่ 5 A แรก
14 15 ธันวาคม 2555 13.00 ทีมชุดชาย คู่ที่ 14 ชัยภูมิ – ทีมชนะคู่ที่ 7 B แรก
15 15 ธันวาคม 2555 15.00 ทีมชุดชาย คู่ที่ 15 ทีมแพ้คู่ที่ 5 – ทีมแพ้คู่ที่ 6 A แรก
16 15 ธันวาคม 2555 15.00 ทีมชุดชาย คู่ที่ 16 ทีมแพ้คู่ที่ 7 – ทีมแพ้คู่ที่ 8 B แรก
17 16 ธันวาคม 2555 09.00 ทีมชุดหญิง คู่ที่ 17 ทีมชนะคู่ที่ 2 – ทีมชนะคู่ที่ 9 A แรก
18 16 ธันวาคม 2555 09.00 ทีมชุดหญิง คู่ที่ 18 ทีมชนะคู่ที่ 4 – ทีมชนะคู่ที่ 10 B แรก
19 16 ธันวาคม 2555 11.00 ทีมชุดหญิง คู่ที่ 19 ทีมแพ้คู่ที่ 9 – ทีมชนะคู่ที่ 11 A แรก
20 16 ธันวาคม 2555 11.00 ทีมชุดหญิง คู่ที่ 20 ทีมแพ้คู่ที่ 10 – ทีมชนะคู่ที่ 12 B แรก
21 16 ธันวาคม 2555 13.00 ทีมชุดชาย คู่ที่ 21 ทีมชนะคู่ที่ 6 – ทีมชนะคู่ที่ 13 A แรก
22 16 ธันวาคม 2555 13.00 ทีมชุดชาย คู่ที่ 22 ทีมชนะคู่ที่ 8 – ทีมชนะคู่ที่ 14 B แรก
23 16 ธันวาคม 2555 15.00 ทีมชุดชาย คู่ที่ 23 ทีมแพ้คู่ที่ 13 – ทีมชนะคู่ที่ 15 A แรก
24 16 ธันวาคม 2555 15.00 ทีมชุดชาย คู่ที่ 24 ทีมแพ้คู่ที่ 14 – ทีมชนะคู่ที่ 16 B แรก
25 17 ธันวาคม 2555 09.00 ทีมชุดหญิง คู่ที่ 25 ทีมชนะคู่ที่ 17 – ทีมชนะคู่ที่ 19 A แรก
26 17 ธันวาคม 2555 09.00 ทีมชุดหญิง คู่ที่ 26 ทีมชนะคู่ที่ 18 – ทีมชนะคู่ที่ 20 B แรก
27 17 ธันวาคม 2555 11.00 ทีมชุดชาย คู่ที่ 27 ทีมแพ้คู่ที่ 21 – ทีมชนะคู่ที่ 23 A แรก
28 17 ธันวาคม 2555 11.00 ทีมชุดชาย คู่ที่ 28 ทีมแพ้คู่ที่ 22 – ทีมชนะคู่ที่ 24 B แรก
29 18 ธันวาคม 2555 09.00 ทีมชุดหญิง คู่ที่ 29 ที่ 1 สาย A – ที่ 2 สาย B รองชนะเลิศ
30 18 ธันวาคม 2555 09.00 ทีมชุดหญิง คู่ที่ 30 ที่ 1 สาย B – ที่ 2 สาย A รองชนะเลิศ
31 18 ธันวาคม 2555 11.00 ทีมชุดชาย คู่ที่ 31 ที่ 1 สาย A – ที่ 2 สาย B รองชนะเลิศ
32 18 ธันวาคม 2555 11.00 ทีมชุดชาย คู่ที่ 32 ที่ 1 สาย B – ที่ 2 สาย A รองชนะเลิศ
33 19 ธันวาคม 2555 09.00 ทีมชุดชาย คู่ที่ 33 ทีมชนะคู่ที่ 29 – ทีมชนะคู่ที่ 30 ชิงชนะเลิศ
34 19 ธันวาคม 2555 11.00 ทีมชุดหญิง คู่ที่ 34 ทีมชนะคู่ที่ 31 – ทีมชนะคู่ที่ 32 ชิงชนะเลิศ

ตะกร้อลอดห่วง
คู่ที่ วันที่ เวลา ประเภท คู่แข่งขัน สาย รอบ ผลการแข่งขัน
1 9 ธันวาคม 2555 09.00 ทีมหญิง คู่ที่ 1 ศรีสะเกษ – ราชบุรี แรก
2 9 ธันวาคม 2555 09.30 ทีมหญิง คู่ที่ 2 เพชรบูรณ์ – ฉะเชิงเทรา แรก
3 9 ธันวาคม 2555 10.00 ทีมหญิง คู่ที่ 3 กระบี่ – ปราจีนบุรี แรก
4 9 ธันวาคม 2555 10.30 ทีมหญิง คู่ที่ 4 เชียงใหม่ – ชลบุรี แรก
5 9 ธันวาคม 2555 11.00 ทีมชาย คู่ที่ 5 ชลบุรี – กาญจนบุรี แรก
6 9 ธันวาคม 2555 11.40 ทีมชาย คู่ที่ 6 กรุงเทพฯ – ปทุมธานี แรก
7 9 ธันวาคม 2555 12.20 ทีมชาย คู่ที่ 7 นครราชสีมา – เชียงใหม่ แรก
8 9 ธันวาคม 2555 13.00 ทีมชาย คู่ที่ 8 สุราษฎร์ธานี – ขอนแก่น แรก
9 10 ธันวาคม 2555 09.00 ทีมหญิง คู่ที่ 9 แม่ฮ่องสอน – ทีมชนะคู่ที่ 1 แรก
10 10 ธันวาคม 2555 09.30 ทีมหญิง คู่ที่ 10 มหาสารคาม – ทีมชนะคู่ที่ 3 แรก
11 10 ธันวาคม 2555 10.00 ทีมหญิง คู่ที่ 11 ทีมแพ้คู่ที่ 1 – ทีมแพ้คู่ที่ 2 แรก
12 10 ธันวาคม 2555 10.30 ทีมหญิง คู่ที่ 12 ทีมแพ้คู่ที่ 3 – ทีมแพ้คู่ที่ 4 แรก
13 10 ธันวาคม 2555 11.00 ทีมชาย คู่ที่ 13 ตาก – ทีมชนะคู่ที่ 5 แรก
14 10 ธันวาคม 2555 11.40 ทีมชาย คู่ที่ 14 ลำพูน – ทีมชนะคู่ที่ 7 แรก
15 10 ธันวาคม 2555 12.20 ทีมชาย คู่ที่ 15 ทีมแพ้คู่ที่ 5 – ทีมแพ้คู่ที่ 6 แรก
16 10 ธันวาคม 2555 13.00 ทีมชาย คู่ที่ 16 ทีมแพ้คู่ที่ 7 – ทีมแพ้คู่ที่ 8 แรก
17 11 ธันวาคม 2555 09.00 ทีมหญิง คู่ที่ 17 ทีมชนะคู่ที่ 2 – ทีมชนะคู่ที่ 9 แรก
18 11 ธันวาคม 2555 09.30 ทีมหญิง คู่ที่ 18 ทีมชนะคู่ที่ 4 – ทีมชนะคู่ที่ 10 แรก
19 11 ธันวาคม 2555 10.00 ทีมหญิง คู่ที่ 19 ทีมแพ้คู่ที่ 9 – ทีมชนะคู่ที่ 11 แรก
20 11 ธันวาคม 2555 10.30 ทีมหญิง คู่ที่ 20 ทีมแพ้คู่ที่ 10 – ทีมชนะคู่ที่ 12 แรก
21 11 ธันวาคม 2555 11.00 ทีมชาย คู่ที่ 21 ทีมชนะคู่ที่ 6 – ทีมชนะคู่ที่ 13 แรก
22 11 ธันวาคม 2555 11.40 ทีมชาย คู่ที่ 22 ทีมชนะคู่ที่ 8 – ทีมชนะคู่ที่ 14 แรก
23 11 ธันวาคม 2555 12.20 ทีมชาย คู่ที่ 23 ทีมแพ้คู่ที่ 13 – ทีมชนะคู่ที่ 15 แรก
24 11 ธันวาคม 2555 13.00 ทีมชาย คู่ที่ 24 ทีมแพ้คู่ที่ 14 – ทีมชนะคู่ที่ 16 แรก
25 12 ธันวาคม 2555 09.00 ทีมหญิง คู่ที่ 25 ทีมแพ้คู่ที่ 17 – ทีมชนะคู่ที่ 19 แรก
26 12 ธันวาคม 2555 09.30 ทีมหญิง คู่ที่ 26 ทีมแพ้คู่ที่ 18 – ทีมชนะคู่ที่ 20 แรก
27 12 ธันวาคม 2555 10.10 ทีมชาย คู่ที่ 27 ทีมแพ้คู่ที่ 21 – ทีมชนะคู่ที่ 23 แรก
28 12 ธันวาคม 2555 10.50 ทีมชาย คู่ที่ 28 ทีมแพ้คู่ที่ 22 – ทีมชนะคู่ที่ 24 แรก
29 13 ธันวาคม 2555 09.00 ทีมหญิง คู่ที่ 29 ที่ 1 สาย A – ที่ 2 สาย B รองชนะเลิศ
30 13 ธันวาคม 2555 09.30 ทีมหญิง คู่ที่ 30 ที่ 1 สาย B – ที่ 2 สาย A รองชนะเลิศ
31 13 ธันวาคม 2555 10.10 ทีมชาย คู่ที่ 31 ที่ 1 สาย A – ที่ 2 สาย B รองชนะเลิศ
32 13 ธันวาคม 2555 10.50 ทีมชาย คู่ที่ 32 ที่ 1 สาย B – ที่ 2 สาย A รองชนะเลิศ
33 13 ธันวาคม 2555 11.30 ทีมหญิง คู่ที่ 33 ทีมชนะคู่ที่ 29 – ทีมชนะคู่ที่ 30 ชิงชนะเลิศ
34 13 ธันวาคม 2555 12.00 ทีมชาย คู่ที่ 34 ทีมชนะคู่ที่ 31 – ทีมชนะคู่ที่ 32 ชิงชนะเลิศ

Comments are closed.