การแข่งขันฮอกกี้ (กลางแจ้ง)

การแข่งขันฮอกกี้ (กลางแจ้ง)
สนามแข่งขัน: สนามหน้าหอพัก 40 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คู่ที่ วันที่ เวลา ประเภท คู่แข่งขัน สาย รอบ ผลการแข่งขัน
1 8 ธันวาคม 2555 08.00 ทีมชาย คู่ที่ 1 สระบุรี – นราธิวาส A แรก
2 8 ธันวาคม 2555 10.00 ทีมชาย คู่ที่ 2 ชลบุรี – สุรินทร์ A แรก
3 8 ธันวาคม 2555 12.00 ทีมชาย คู่ที่ 3 กรุงเทพฯ – สุพรรณบุรี B แรก
4 8 ธันวาคม 2555 14.00 ทีมหญิง คู่ที่ 4 ขอนแก่น – สระบุรี X แรก
5 9 ธันวาคม 2555 08.00 ทีมชาย คู่ที่ 5 ขอนแก่น – เพชรบูรณ์ B แรก
6 9 ธันวาคม 2555 10.00 ทีมชาย คู่ที่ 6 เชียงใหม่ – สระบุรี A แรก
7 9 ธันวาคม 2555 12.00 ทีมชาย คู่ที่ 7 ปัตตานี – กรุงเทพฯ B แรก
8 9 ธันวาคม 2555 14.00 ทีมหญิง คู่ที่ 8 สุพรรณบุรี – อ่างทอง Y แรก
9 10 ธันวาคม 2555 08.00 ทีมชาย คู่ที่ 9 เชียงใหม่ – เพชรบูรณ์ A แรก
10 10 ธันวาคม 2555 10.00 ทีมชาย คู่ที่ 10 สระบุรี – อ่างทอง B แรก
11 10 ธันวาคม 2555 12.00 ทีมชาย คู่ที่ 11 นราธิวาส – กรุงเทพฯ A แรก
12 10 ธันวาคม 2555 14.00 ทีมหญิง คู่ที่ 12 นราธิวาส – สุรินทร์ X แรก
13 11 ธันวาคม 2555 08.00 ทีมชาย คู่ที่ 13 เพชรบูรณ์ – ปัตตานี B แรก
14 11 ธันวาคม 2555 10.00 ทีมชาย คู่ที่ 14 สระบุรี – ชลบุรี A แรก
15 11 ธันวาคม 2555 12.00 ทีมชาย คู่ที่ 15 กรุงเทพฯ – ขอนแก่น B แรก
16 11 ธันวาคม 2555 14.00 ทีมหญิง คู่ที่ 16 กรุงเทพฯ – ชลบุรี Y แรก
17 12 ธันวาคม 2555 08.00 ทีมชาย คู่ที่ 17 สุพรรณบุรี – เพชรบูรณ์ B แรก
18 12 ธันวาคม 2555 10.00 ทีมชาย คู่ที่ 18 ขอนแก่น – ปัตตานี B แรก
19 12 ธันวาคม 2555 12.00 ทีมชาย คู่ที่ 19 นราธิวาส – เชียงใหม่ A แรก
20 12 ธันวาคม 2555 14.00 ทีมหญิง คู่ที่ 20 สระบุรี – เชียงใหม่ X แรก
21 13 ธันวาคม 2555 08.00 ทีมชาย คู่ที่ 21 ชลบุรี – เชียงใหม่ A แรก
22 13 ธันวาคม 2555 10.00 ทีมชาย คู่ที่ 22 สุพรรณบุรี – ปัตตานี B แรก
23 13 ธันวาคม 2555 12.00 ทีมชาย คู่ที่ 23 สระบุรี – สุรินทร์ A แรก
24 13 ธันวาคม 2555 14.00 ทีมหญิง คู่ที่ 24 ชลบุรี – อ่างทอง Y แรก
25 14 ธันวาคม 2555 08.00 ทีมชาย คู่ที่ 25 กรุงเทพฯ – เพชรบูรณ์ B แรก
26 14 ธันวาคม 2555 10.00 ทีมหญิง คู่ที่ 26 ขอนแก่น – เชียงใหม่ X แรก
27 14 ธันวาคม 2555 12.00 ทีมหญิง คู่ที่ 27 อุตรดิตถ์ – สระบุรี X แรก
28 14 ธันวาคม 2555 14.00 ทีมหญิง คู่ที่ 28 กรุงเทพฯ – สุพรรณบุรี Y แรก
29 15 ธันวาคม 2555 08.00 ทีมชาย คู่ที่ 29 นราธิวาส – สุรินทร์ A แรก
30 15 ธันวาคม 2555 10.00 ทีมหญิง คู่ที่ 30 ชลบุรี – สุพรรณบุรี Y แรก
31 15 ธันวาคม 2555 12.00 ทีมหญิง คู่ที่ 31 อ่างทอง – กรุงเทพฯ Y แรก
32 15 ธันวาคม 2555 14.00 ทีมหญิง คู่ที่ 32 ขอนแก่น – อุตรดิตถ์ X แรก
16 ธันวาคม 2555 พักการแข่งขัน
33 17 ธันวาคม 2555 08.00 ทีมหญิง คู่ที่ 33 ที่ 1 สาย X – ที่ 2 สาย Y รองชนะเลิศ
34 17 ธันวาคม 2555 10.00 ทีมหญิง คู่ที่ 34 ที่ 1 สาย Y – ที่ 2 สาย X รองชนะเลิศ
35 17 ธันวาคม 2555 12.00 ทีมชาย คู่ที่ 35 ที่ 1 สาย A – ที่ 2 สาย B รองชนะเลิศ
36 17 ธันวาคม 2555 14.00 ทีมชาย คู่ที่ 36 ที่ 1 สาย B – ที่ 2 สาย A รองชนะเลิศ
37 18 ธันวาคม 2555 12.00 ทีมหญิง คู่ที่ 37 ผู้ชนะคู่ที่ 33 – ผู้ชนะคู่ที่ 34 ชิงชนะเลิศ
38 18 ธันวาคม 2555 14.00 ทีมชาย คู่ที่ 38 ผู้ชนะคู่ที่ 35 – ผู้ชนะคู่ที่ 36 ชิงชนะเลิศ

Comments are closed.