การแข่งขันหมากล้อม

การแข่งขันหมากล้อม
สนามแข่งขัน: ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

วันที่ เวลา ประเภท
วันที่ 9 ธันวาคม 2555 เวลา 14.00 น - ประเภทคู่ชาย คู่หญิง คู่ผสม ประชุมผู้จัดการทีม ณ ศาลาราชมงคล ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
วันที่ 10 ธันวาคม 2555 เวลา 09.00-12.00 - การแข่งขันแบ่งสายกระดานที่ 1
วันที่ 10 ธันวาคม 2555 เวลา 13.00-16.00 - การแข่งขันแบ่งสายกระดานที่ 2
วันที่ 10 ธันวาคม 2555 เวลา 16.30-18.30 - การแข่งขันแบ่งสายกระดานที่ 3
วันที่ 11 ธันวาคม 2555 - ประเภทคู่ชาย คู่หญิง คู่ผสม
วันที่ 11 ธันวาคม 2555 เวลา 09.00-12.00 - การแข่งขันแบ่งสายกระดานที่ 4
วันที่ 11 ธันวาคม 2555 เวลา 13.00-16.00 - การแข่งขันแบ่งสายกระดานที่ 5
วันที่ 11 ธันวาคม 2555 เวลา 16.30-18.30 - การแข่งขันรอบ Play off (ถ้ามี)
วันที่ 12 ธันวาคม 2555 - ประเภทคู่ชาย คู่หญิง คู่ผสม
วันที่ 12 ธันวาคม 2555 เวลา 09.00-12.00 - การแข่งขันรอบรองชนะเลิศ
วันที่ 12 ธันวาคม 2555 เวลา 13.00-16.00 - การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ
วันที่ 12 ธันวาคม 2555 เวลา 16.00-16.30 - พิธีมอบเหรียญรางวัล
วันที่ 13 ธันวาคม 2555 - ประเภทบุคคลชาย บุคคลหญิง และประเภททีมผสม
วันที่ 13 ธันวาคม 2555 เวลา 09.00-12.00 - การแข่งขันแบ่งสายกระดานที่ 1
วันที่ 13 ธันวาคม 2555 เวลา 13.00-16.00 - การแข่งขันแบ่งสายกระดานที่ 2
วันที่ 13 ธันวาคม 2555 เวลา 16.30-18.30 - การแข่งขันแบ่งสายกระดานที่ 3
วันที่ 14 ธันวาคม 2555 - ประเภทบุคคลชาย บุคคลหญิง และประเภททีมผสม
วันที่ 14 ธันวาคม 2555 เวลา 09.00-12.00 - การแข่งขันแบ่งสายกระดานที่ 4
วันที่ 14 ธันวาคม 2555 เวลา 13.00-16.00 - การแข่งขันแบ่งสายกระดานที่ 5
วันที่ 14 ธันวาคม 2555 เวลา 16.30-18.30 - การแข่งขันรอบ Play off (ถ้ามี)
วันที่ 15 ธันวาคม 2555 - ประเภทบุคคลชาย บุคคลหญิง และประเภททีมผสม
วันที่ 15 ธันวาคม 2555 เวลา 09.00-12.00 - การแข่งขันรอบรองชนะเลิศ
วันที่ 15 ธันวาคม 2555 เวลา 13.00-16.00 - การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ
วันที่ 15 ธันวาคม 2555 เวลา 16.00-16.30 - พิธีมอบเหรียญรางวัล
วันที่ 16 ธันวาคม 2555 - ประเภททีมชาย และประเภททีมหญิง
วันที่ 16 ธันวาคม 2555 เวลา 09.00-12.00 - การแข่งขันแบ่งสายกระดานที่ 1
วันที่ 16 ธันวาคม 2555 เวลา 13.00-16.00 - การแข่งขันแบ่งสายกระดานที่ 2
วันที่ 16 ธันวาคม 2555 เวลา 16.30-18.30 - การแข่งขันแบ่งสายกระดานที่ 3
วันที่ 17 ธันวาคม 2555 - ประเภททีมชาย และประเภททีมหญิง
วันที่ 17 ธันวาคม 2555 เวลา 09.00-12.00 - การแข่งขันแบ่งสายกระดานที่ 4
วันที่ 17 ธันวาคม 2555 เวลา 13.00-16.00 - การแข่งขันแบ่งสายกระดานที่ 5
วันที่ 17 ธันวาคม 2555 เวลา 16.30-18.30 - การแข่งขันรอบ Play off (ถ้ามี)
วันที่ 18 ธันวาคม 2555 - ประเภททีมชาย และประเภททีมหญิง
วันที่ 18 ธันวาคม 2555 เวลา 09.00-12.00 - การแข่งขันรอบรองชนะเลิศ
วันที่ 18 ธันวาคม 2555 เวลา 13.00-16.00 - การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ
วันที่ 18 ธันวาคม 2555 เวลา 16.00-16.30 - พิธีมอบเหรียญรางวัล

Comments are closed.