การแข่งขันสนุกเกอร์

การแข่งขันสนุกเกอร์ ระหว่างวันที่ 12 – 19 ธันวาคม 2555
สนามแข่งขัน : ณ ห้องพันธุ์ทิพย์ฮอลล์ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า
วันที่ เวลา กำหนดการ
7 ธันวาคม 2555 13.00 น. - ประชุมผู้จัดการทีม ณ ห้องพันธุ์ทิพย์ฮอลล์ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า
12 ธันวาคม 2555 10.00 น. เป็นต้นไป - แข่งขันประเภททีม สนุกเกอร์ 15 แดง (รอบแรก-รอบสอง)
13 ธันวาคม 2555 10.00 น. เป็นต้นไป - แข่งขันประเภททีม สนุกเกอร์ 15 แดง (รอบรองชนะเลิศ-รอบชิงชนะเลิศ)
14 ธันวาคม 2555 10.00 น. เป็นต้นไป - แข่งขันประเภทคู่ สนุกเกอร์ 15 แดง (รอบแรก-รอบสอง)
15 ธันวาคม 2555 10.00 น. เป็นต้นไป - แข่งขันประเภทคู่ สนุกเกอร์ 15 แดง (รอบรองชนะเลิศ-รอบชิงชนะเลิศ)
16 ธันวาคม 2555 10.00 น. เป็นต้นไป - แข่งขันประเภทเดี่ยว สนุกเกอร์ 15 แดง (รอบแรก-รอบสอง)
17 ธันวาคม 2555 10.00 น. เป็นต้นไป - แข่งขันประเภทเดี่ยว สนุกเกอร์ 15 แดง (รอบรองชนะเลิศ-รอบชิงชนะเลิศ)
18 ธันวาคม 2555 10.00 น. เป็นต้นไป - แข่งขันประเภทเดี่ยว สนุกเกอร์ 6 แดง (รอบแรก-รอบสอง)
19 ธันวาคม 2555 10.00 น. เป็นต้นไป - แข่งขันประเภทเดี่ยว สนุกเกอร์ 6 แดง (รอบรองชนะเลิศ-รอบชิงชนะเลิศ)

Comments are closed.