การแข่งขันวู้ดบอล

การแข่งขันวู้ดบอล ระหว่างวันที่ 10 – 14 ธันวาคม 2555
สนามแข่งขัน: ณ สนามวู้ดบอลเชียงดาว
วันที่ เวลา กำหนดการ
9 ธันวาคม 2555 13.00 น - ประชุมผู้จัดการทีม ณ สนามวู้ดบอลเชียงดาว
10 ธันวาคม 2555 - ชิงชนะเลิศการแข่งขันแบบนับจำนวนเกท ประเภทบุคคลชาย บุคคลหญิง
11 ธันวาคม 2555 - การแข่งขันแบบนับจำนวนตี ประเภททีมชาย ทีมหญิง
12 ธันวาคม 2555 - การแข่งขันแบบนับจำนวนตี ประเภททีมชาย ทีมหญิง
13 ธันวาคม 2555 - ชิงชนะเลิศการแข่งขันแบบนับจำนวนตี ประเภททีมชาย ทีมหญิง
14 ธันวาคม 2555 - ชิงชนะเลิศการแข่งขันแบบนับจำนวนตี ประเภทบุคคลชาย บุคคลหญิง

 

Comments are closed.