การแข่งขันวูซู

การแข่งขันวูซู ระหว่างวันที่ 13 – 17 ธันวาคม 2555
สนามแข่งขัน: ณ อาคารกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
วันที่ เวลา กำหนดการ
12 ธันวาคม 2555 08.00 – 08.30 น. - แพทย์ตรวจร่างกายนักกีฬา ประเภทประลองยุทธชาย, หญิง ทุกรุ่น
12 ธันวาคม 2555 08.30 – 09.30 น. - ชั่งน้ำหนักนักกีฬา ชาย,หญิง ทุกรุ่น
12 ธันวาคม 2555 10.00 – 12.00 น. - ประชุมผู้จัดการทีม ฯ สนามแข่งขัน และจับสายการแข่งขัน และรับใบ
12 ธันวาคม 2555 10.00 – 12.00 น. - ทะเบียนท่ายาก และทะเบียนท่าบังคับเพลงยุทธ
12 ธันวาคม 2555 13.00 – 17.00 น. - นักกีฬายุทธลีลาฝึกซ้อม
12 ธันวาคม 2555 13.00 – 17.00 น. - นักกีฬายุทธลีลาราชสีห์ฝึกซ้อม
13 ธันวาคม 2555 08.00 – 08.30 น. - นักกีฬาประเภทยุทธลีลา หนานฉวน หญิง, ฉางฉวน หญิง,พลองใต้ชาย, ดาบชายและ ไท่จี๋เจี้ยนหญิง รายงานตัว
13 ธันวาคม 2555 09.00 – 12.00 น. - แข่งขันยุทธลีลา หนานฉวน หญิง 女南拳
13 ธันวาคม 2555 09.00 – 12.00 น. - แข่งขันยุทธลีลา ฉางฉวน หญิง 女長拳
13 ธันวาคม 2555 09.00 – 12.00 น. - แข่งขันยุทธลีลาไท่จี๋เจี้ยน (หญิง) 女太極劍
13 ธันวาคม 2555 09.00 – 12.00 น. - แข่งขันยุทธลีลา หนานกุ้น (พลองใต้) ชาย 男南棍
13 ธันวาคม 2555 09.00 – 12.00 น. - แข่งขันยุทธลีลา เตาซู่ (ดาบ) ชาย 男刀術
13 ธันวาคม 2555 12.00 – 13.30 น. - มอบเหรียญรางวัล 5 ทอง 5 เงิน 5 ทองแดง
13 ธันวาคม 2555 13.00 – 17.00 น. - การแข่งขันประเภทประลองยุทธ ชายหญิง รอบคัดเลือก 散打預賽
13 ธันวาคม 2555 17.00 – 20.00 น. - การแข่งขันยุทธลีลาราชสีห์ ภาคพื้น Racing Speed ชาย/หญิง 女子競速
13 ธันวาคม 2555 17.00 – 20.00 น. - พิธีมอบเหรียญราชสีห์ 4 ทอง, 4 เงิน, 4 ทองแดง
14 ธันวาคม 2555 08.00 – 09.00 น. - นักกีฬาประเภทยุทธลีลา, พลองหญิง, ทวน ชาย, ไท่จี๋เจี้ยน ชาย, ดาบใต้ ชาย และ กระบี่ หญิงรายงานตัว
14 ธันวาคม 2555 09.00 – 12.00 น. - แข่งขันยุทธลีลา พลอง หญิง 女棍術
14 ธันวาคม 2555 09.00 – 12.00 น. - แข่งขันยุทธลีลา ทวน ชาย 男槍術
14 ธันวาคม 2555 09.00 – 12.00 น. - แข่งขันยุทธลีลา ไท่จี๋เจี้ยน ชาย 男太極劍
14 ธันวาคม 2555 09.00 – 12.00 น. - แข่งขันยุทธลีลา ดาบใต้ ชาย 男南刀
14 ธันวาคม 2555 09.00 – 12.00 น. - แข่งขันยุทธลีลากระบี่ หญิง 女劍術
14 ธันวาคม 2555 09.00 – 12.00 น. - พิธีมอบเหรียญ 5 ทอง, 5 เงิน, 5 ทองแดง
14 ธันวาคม 2555 13.00 – 17.00 น. - การแข่งขันประเภทประลองยุทธ ชาย – หญิง (รอบคัดเลือก) 散打預賽
14 ธันวาคม 2555 17.00 – 20.00 น. - การแข่งขันประเภทยุทธลีลาราชสีห์ ภาคพื้น Obstacle (หญิง/ชาย) 障碍
14 ธันวาคม 2555 17.00 – 20.00 น. - พิธีมอบเหรียญ ราชสีห์ 4 ทอง, 4 เงิน, 4 ทองแดง
15 ธันวาคม 2555 09.00 – 12.00 น. - แข่งขันยุทธลีลา ฉางฉวน ชาย 南長拳
15 ธันวาคม 2555 09.00 – 12.00 น. - แข่งขันยุทธลีลา หนานเตา หญิง 女南刀
15 ธันวาคม 2555 09.00 – 12.00 น. - แข่งขันยุทธลีลา เตาซู่ หญิง 女刀術
15 ธันวาคม 2555 09.00 – 12.00 น. - แข่งขันยุทธลีลา ไท่จี๋ฉวน หญิง 女太極拳
15 ธันวาคม 2555 09.00 – 12.00 น. - แข่งขันยุทธลีลา เจี้ยนซู่ ชาย 男劍術
15 ธันวาคม 2555 09.00 – 12.00 น. - พิธี มอบเหรียญรางวัล 5 ทอง, 5 เงิน, 5 ทองแดง
15 ธันวาคม 2555 13.00 – 17.00 น. - แข่งขันนักกีฬาประเภทประลองยุทธ ชาย – หญิง (รอบคัดเลือก)
15 ธันวาคม 2555 17.00 – 20.00 น. - การแข่งขันประเภทยุทธลีลาราชสีห์ ประเภท กระโดดเสา ชาย Jumping Pole 跳樁
15 ธันวาคม 2555 17.00 – 20.00 น. - พิธีมอบเหรียญรางวัลราชสีห์ภาคพื้น 6 ทอง, 6 เงิน, 6 ทองแดง
16 ธันวาคม 2555 08.00 – 09.00 น. - นักกีฬาประเภทยุทธลีลา ฉางฉวนชาย, หนานเตา หญิง, เตาซู่ หญิง, ไท่จี๋ฉวน หญิง, กระบี่ ชาย, รายงานตัว
16 ธันวาคม 2555 09.00 – 12.00 น. - แข่งขันยุทธลีลา ฉางฉวน ชาย 南長拳
16 ธันวาคม 2555 09.00 – 12.00 น. - แข่งขันยุทธลีลา หนานเตา หญิง 女南刀
16 ธันวาคม 2555 09.00 – 12.00 น. - แข่งขันยุทธลีลา เตาซู่ หญิง 女刀術
16 ธันวาคม 2555 09.00 – 12.00 น. - แข่งขันยุทธลีลา ไท่จี๋ฉวน หญิง 女太極拳
16 ธันวาคม 2555 09.00 – 12.00 น. - แข่งขันยุทธลีลา เจี้ยนซู่ ชาย 男劍術
16 ธันวาคม 2555 09.00 – 12.00 น. - พิธี มอบเหรียญรางวัล 5 ทอง, 5 เงิน, 5 ทองแดง
16 ธันวาคม 2555 13.00 – 17.00 น. - แข่งขันนักกีฬาประเภทประลองยุทธ ชาย – หญิง (รอบคัดเลือก)
16 ธันวาคม 2555 17.00 – 20.00 น. - การแข่งขันประเภทยุทธลีลาราชสีห์ ประเภท กระโดดเสา ชาย Jumping Pole 跳樁
16 ธันวาคม 2555 17.00 – 20.00 น. - พิธีมอบเหรียญรางวัลราชสีห์ภาคพื้น 6 ทอง, 6 เงิน, 6 ทองแดง
17 ธันวาคม 2555 08.00 – 09.00 น. - นักกีฬาประเภทยุทธลีลา ชุดต่อสู้มือเปล่า และประกอบอุปกรณ์ ชาย/หญิง รายงานตัว
17 ธันวาคม 2555 09.00 – 12.00 น. - แข่งขันยุทธลีลาชุดต่อสู่มือเปล่า หญิง 女徒手對練
17 ธันวาคม 2555 09.00 – 12.00 น. - แข่งขันยุทธลีลาชุดต่อสู้มือเปล่า ชาย 男徒手對練
17 ธันวาคม 2555 09.00 – 12.00 น. - แข่งขันยุทธลีลาชุดต่อสู้ประกอบอุปกรณ์ หญิง 女器械對練
17 ธันวาคม 2555 09.00 – 12.00 น. - แข่งขันยุทธลีลาชุดต่อสู้ประกอบอุปกรณ์ ชาย 男器械對練
17 ธันวาคม 2555 09.00 – 12.00 น. - พิธีมอบเหรียญรางวัล 8 ทอง, 8 เงิน, 8 ทองแดง
17 ธันวาคม 2555 13.00 – 16.00 น. - การแข่งขันนักกีฬาประเภทประลองยุทธ ชาย/หญิง (รอบชิงชนะเลิศ) 散打決賽
17 ธันวาคม 2555 13.00 – 16.00 น. - พิธีมอบเหรียญรางวัล 25 ทอง, 25 เงิน, 25 ทองแดง

 

Comments are closed.