การแข่งขันวอลเลย์บอล (ในร่ม)

การแข่งขันวอลเลย์บอล (ในร่ม)
สนามแข่งขัน: โรงยิมส์ (1) สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
คู่ที่ วันที่ เวลา ประเภท คู่แข่งขัน สาย รอบ ผลการแข่งขัน
1. 7 ธันวาคม 2555 09.00 ทีมชาย คู่ที่ 1 สงขลา (2-4) นครสวรรค์ แรก
2. 7 ธันวาคม 2555 10.30 ทีมชาย คู่ที่ 2 นนทบุรี (1-2) ชลบุรี แรก
3. 7 ธันวาคม 2555 12.00 ทีมหญิง คู่ที่ 3 นนทบุรี (2-5) เชียงใหม่ แรก
4. 7 ธันวาคม 2555 13.30 ทีมหญิง คู่ที่ 4 ภูเก็ต (3-4) นครราชสีมา แรก
5. 7 ธันวาคม 2555 15.00 ทีมหญิง คู่ที่ 5 กรุงเทพมหานคร (1-2) กำแพงเพชร แรก
6. 8 ธันวาคม 2555 09.00 ทีมชาย คู่ที่ 6 นนทบุรี (1-3) พิษณุโลก แรก
7. 8 ธันวาคม 2555 10.30 ทีมชาย คู่ที่ 7 เชียงใหม่ (4-5) เชียงราย แรก
8. 8 ธันวาคม 2555 12.00 ทีมชาย คู่ที่ 8 สระบุรี (1-5) นครราชสีมา แรก
9. 8 ธันวาคม 2555 13.30 ทีมหญิง คู่ที่ 9 สุพรรณบุรี (3 – 4) หนองคาย แรก
10. 8 ธันวาคม 2555 15.00 ทีมหญิง คู่ที่ 10 ลพบุรี (1-4) นครราชสีมา แรก
11. 9 ธันวาคม 2555 08.30 ทีมชาย คู่ที่ 11 พิษณุโลก (3-4) เชียงใหม่ แรก
12. 9 ธันวาคม 2555 09.10 ทีมชาย คู่ที่ 12 สระบุรี (1-2) สงขลา แรก
13. 9 ธันวาคม 2555 12.00 ทีมชาย คู่ที่ 13 กรุงเทพฯ (3-4) นครสวรรค์ แรก
14. 10 ธันวาคม 2555 09.00 ทีมชาย คู่ที่ 14 นครสวรรค์ (4-5) นครราชสีมา แรก
15. 10 ธันวาคม 2555 10.30 ทีมชาย คู่ที่ 15 สระบุรี (1-3) กรุงเทพมหานคร แรก
16. 10 ธันวาคม 2555 12.00 ทีมชาย คู่ที่ 16 ชลบุรี (2-5) เชียงราย แรก
17. 10 ธันวาคม 2555 13.30 ทีมหญิง คู่ที่ 17 กำแพงเพชร (2 – 5) ขอนแก่น แรก
18. 10 ธันวาคม 2555 15.00 ทีมหญิง คู่ที่ 18 ลพบุรี (1-5) เชียงใหม่ แรก
19. 11 ธันวาคม 2555 09.00 ทีมชาย คู่ที่ 19 กรุงเทพฯ (3-5) นครราชสีมา แรก
20. 11 ธันวาคม 2555 10.30 ทีมชาย คู่ที่ 20 นนทบุรี (1-4) เชียงใหม่ แรก
21. 11 ธันวาคม 2555 12.00 ทีมหญิง คู่ที่ 21 นนทบุรี (2-4) นครราชสีมา แรก
22. 11 ธันวาคม 2555 13.30 ทีมหญิง คู่ที่ 22 หนองคาย (4-5) ขอนแก่น แรก
23. 11 ธันวาคม 2555 15.00 ทีมหญิง คู่ที่ 23 กำแพงเพชร (2-3) สุพรรณบุรี แรก
24. 12 ธันวาคม 2555 09.00 ทีมหญิง คู่ที่ 24 สุพรรณบุรี (3-5) ขอนแก่น แรก
25. 12 ธันวาคม 2555 10.30 ทีมหญิง คู่ที่ 25 กรุงเทพฯ (1-4) หนองคาย แรก
26. 12 ธันวาคม 2555 12.00 ทีมหญิง คู่ที่ 26 นนทบุรี (2-3) ภูเก็ต แรก
27. 12 ธันวาคม 2555 13.30 ทีมชาย คู่ที่ 27 พิษณุโลก (3-5) เชียงราย แรก
28. 12 ธันวาคม 2555 15.00 ทีมชาย คู่ที่ 28 สงขลา (2-3) กรุงเทพฯ แรก
29. 13 ธันวาคม 2555 09.00 ทีมชาย คู่ที่ 29 นนทบุรี (1-5) เชียงราย แรก
30. 13 ธันวาคม 2555 10.30 ทีมชาย คู่ที่ 30 ชลบุรี (2-3) พิษณุโลก แรก
31. 13 ธันวาคม 2555 12.00 ทีมชาย คู่ที่ 31 สระบุรี (1-4) นครสวรรค์ แรก
32. 13 ธันวาคม 2555 13.30 ทีมหญิง คู่ที่ 32 ลพบุรี (1-3) ภูเก็ต แรก
33. 13 ธันวาคม 2555 15.00 ทีมหญิง คู่ที่ 33 นครราชสีมา (4-5) เชียงใหม่ แรก
34. 13 ธันวาคม 2555 16.30 ทีมหญิง คู่ที่ 34 กรุงเทพฯ (1-3) สุพรรณบุรี แรก
35. 14 ธันวาคม 2555 09.00 ทีมหญิง คู่ที่ 35 กำแพงเพชร (2-4) หนองคาย แรก
36. 14 ธันวาคม 2555 10.30 ทีมหญิง คู่ที่ 36 กรุงเทพฯ (1-5) ขอนแก่น แรก
37. 14 ธันวาคม 2555 12.00 ทีมหญิง คู่ที่ 37 ลพบุรี (1-2) นนทบุรี แรก
38. 14 ธันวาคม 2555 13.30 ทีมหญิง คู่ที่ 38 ภูเก็ต (3-5) เชียงใหม่ แรก
39. 14 ธันวาคม 2555 15.00 ทีมชาย คู่ที่ 39 ชลบุรี (2-4) เชียงใหม่ แรก
40. 14 ธันวาคม 2555 16.30 ทีมชาย คู่ที่ 40 สงขลา (2-5) นครราชสีมา แรก
15 ธันวาคม 2555 พักการแข่งขัน
41. 16 ธันวาคม 2555 09.00 ทีมชาย คู่ที่ 41 ที่ 1 สาย ก – ที่ 4 สาย ข สอง
42. 16 ธันวาคม 2555 10.30 ทีมชาย คู่ที่ 42 ที่ 1 สาย ข – ที่ 4 สาย ก สอง
43. 16 ธันวาคม 2555 12.00 ทีมชาย คู่ที่ 43 ที่ 2 สาย ข – ที่ 3 สาย ก สอง
44. 16 ธันวาคม 2555 13.30 ทีมชาย คู่ที่ 44 ที่ 2 สาย ก – ที่ 3 สาย ข สอง
45. 16 ธันวาคม 2555 15.00 ทีมหญิง คู่ที่ 45 ที่ 1 สาย ก – ที่ 4 สาย ข สอง
46. 16 ธันวาคม 2555 16.30 ทีมหญิง คู่ที่ 46 ที่ 1 สาย ข – ที่ 4 สาย ก สอง
47. 16 ธันวาคม 2555 18.00 ทีมหญิง คู่ที่ 47 ที่ 2 สาย ข – ที่ 3 สาย ก สอง
48. 16 ธันวาคม 2555 17.15 ทีมหญิง คู่ที่ 48 ที่ 2 สาย ก – ที่ 3 สาย ข สอง
49. 17 ธันวาคม 2555 13.30 ทีมชาย คู่ที่ 49 ผู้ชนะคู่ที่ 41 – ผู้ชนะคู่ที่ 43 รองชนะเลิศ
50. 17 ธันวาคม 2555 14.30 ทีมชาย คู่ที่ 50 ผู้ชนะคู่ที่ 42 – ผู้ชนะคู่ที่ 44 รองชนะเลิศ
51. 17 ธันวาคม 2555 16.00 ทีมหญิง คู่ที่ 51 ผู้ชนะคู่ที่ 45 – ผู้ชนะคู่ที่ 47 รองชนะเลิศ
52. 17 ธันวาคม 2555 17.30 ทีมหญิง คู่ที่ 52 ผู้ชนะคู่ที่ 46 – ผู้ชนะคู่ที่ 48 รองชนะเลิศ
53. 18 ธันวาคม 2555 13.00 ทีมชาย คู่ที่ 53 ผู้ชนะคู่ที่ 49 – ผู้ชนะคู่ที่ 50 ชิงชนะเลิศ
54. 18 ธันวาคม 2555 14.30 ทีมหญิง คู่ที่ 54 ผู้ชนะคู่ที่ 51 – ผู้ชนะคู่ที่ 52 ชิงชนะเลิศ

Comments are closed.