การแข่งขันวอลเลย์บอล (ชายหาด)

การแข่งขันวอลเลย์บอล ชายหาด
สนามแข่งขัน: สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี

คู่ที่ วันที่ เวลา ประเภท คู่แข่งขัน สาย รอบ สนาม ผลการแข่งขัน
1 7 ธันวาคม 2555 08.30 ชาย คู่ที่ 1 เชียงใหม่ (2-5) จันทบุรี 1 แรก 2
2 7 ธันวาคม 2555 09.10 ชาย คู่ที่ 2 ชลบุรี (3-4) เพชรบูรณ์ แรก 2
3 7 ธันวาคม 2555 09.50 ชาย คู่ที่ 3 เพชรบุรี (2-5) จันทบุรี 2 แรก 2
4 7 ธันวาคม 2555 10.30 ชาย คู่ที่ 4 สุโขทัย (3-4) สงขลา 2 แรก 2
5 7 ธันวาคม 2555 11.10 ชาย คู่ที่ 5 ร้อยเอ็ด (2-3) ชัยนาท X สอง 2
6 7 ธันวาคม 2555 14.00 ชาย คู่ที่ 6 แม่ฮ่องสอน (2-3) สงขลา Y สอง 2
7 7 ธันวาคม 2555 14.40 ชาย คู่ที่ 7 อ่างทอง (1-2) เชียงใหม่ แรก 2
8 7 ธันวาคม 2555 15.20 ชาย คู่ที่ 8 จันทบุรี 1 (5-3) ชลบุรี แรก 2
9 7 ธันวาคม 2555 16.00 ชาย คู่ที่ 9 จันทบุรี 2 (5-3) สุโขทัย แรก 2
10 7 ธันวาคม 2555 08.30 หญิง คู่ที่ 1 กรุงเทพฯ 2 (2-5) พังงา แรก 1
11 7 ธันวาคม 2555 09.10 หญิง คู่ที่ 2 แม่ฮ่องสอน (3-4) กาฬสินธุ์ แรก 1
12 7 ธันวาคม 2555 09.50 หญิง คู่ที่ 3 กรุงเทพฯ 1 (2-5) เชียงใหม่ แรก 1
13 7 ธันวาคม 2555 10.30 หญิง คู่ที่ 4 สุโขทัย (3-4) เพชรบูรณ์ 2 แรก 1
14 7 ธันวาคม 2555 11.10 หญิง คู่ที่ 5 เลย (2-3)สุราษฎร์ธานี 2 X สอง 1
15 7 ธันวาคม 2555 14.00 หญิง คู่ที่ 6 พิษณุโลก (2-3) ขอนแก่น Y สอง 1
16 7 ธันวาคม 2555 14.40 หญิง คู่ที่ 7 ฉะเชิงเทรา (1-2) กรุงเทพฯ 2 แรก 1
17 7 ธันวาคม 2555 15.20 หญิง คู่ที่ 8 พังงา (5-3) แม่ฮ่องสอน แรก 1
18 7 ธันวาคม 2555 16.00 หญิง คู่ที่ 9 เชียงใหม่ (5-3) สุโขทัย แรก 1
19 8 ธันวาคม 2555 08.30 ชาย คู่ที่ 10 สุโขทัย (3-1) อุดรธานี 1 แรก 2
20 8 ธันวาคม 2555 09.10 ชาย คู่ที่ 11 สงขลา 2 (4-5) จันทบุรี 2 แรก 2
21 8 ธันวาคม 2555 09.50 ชาย คู่ที่ 12 ชลบุรี (3-1) อ่างทอง แรก 2
22 8 ธันวาคม 2555 10.30 ชาย คู่ที่ 13 เพชรบูรณ์ (4-5) จันทบุรี 1 แรก 2
23 8 ธันวาคม 2555 11.10 ชาย คู่ที่ 14 ชัยนาท (3-1) กาฬสินธุ์ X สอง 2
24 8 ธันวาคม 2555 14.00 ชาย คู่ที่ 15 สงขลา 1 (3-1) นนทบุรี Y สอง 2
25 8 ธันวาคม 2555 14.40 ชาย คู่ที่ 16 อุดรธานี (1-4) สงขลา 2 แรก 2
26 8 ธันวาคม 2555 15.20 ชาย คู่ที่ 17 เพชรบุรี (2-3) สุโขทัย แรก 2
27 8 ธันวาคม 2555 16.00 ชาย คู่ที่ 18 เชียงใหม่ (2-3) ชลบุรี แรก 1
28 8 ธันวาคม 2555 08.30 หญิง คู่ที่ 10 สุโขทัย (3-1) นครราชสีมา แรก 1
29 8 ธันวาคม 2555 09.10 หญิง คู่ที่ 11 เพชรบุรี 2 (4-5) เชียงใหม่ แรก 1
30 8 ธันวาคม 2555 09.50 หญิง คู่ที่ 12 แม่ฮ่องสอน 2 (3-1) ฉะเชิงเทรา แรก 1
31 8 ธันวาคม 2555 10.30 หญิง คู่ที่ 13 กาฬสินธุ์ (4-5) พังงา แรก 1
32 8 ธันวาคม 2555 11.10 หญิง คู่ที่ 14 สุราษฎร์ธานี (3-1) สมุทรสาคร X สอง 1
33 8 ธันวาคม 2555 14.00 หญิง คู่ที่ 15 ขอนแก่น (3-1) เพชรบุรี 1 Y สอง 1
34 8 ธันวาคม 2555 14.40 หญิง คู่ที่ 16 นครราชสีมา (1-4) เพชรบูรณ์ 2 แรก 1
35 8 ธันวาคม 2555 15.20 หญิง คู่ที่ 17 กรุงเทพฯ 1 (2-3) สุโขทัย แรก 1
36 8 ธันวาคม 2555 16.00 หญิง คู่ที่ 18 กรุงเทพฯ 2 (2-3) แม่ฮ่องสอน 2 แรก 1
37 9 ธันวาคม 2555 08.30 ชาย คู่ที่ 19 อุดรธานี (1-2) เพชรบุรี แรก 2
38 9 ธันวาคม 2555 09.10 ชาย คู่ที่ 20 เพชรบูรณ์ (4-2) เชียงใหม่ แรก 2
39 9 ธันวาคม 2555 09.50 ชาย คู่ที่ 21 จันทบุรี 1 (5-1) อ่างทอง แรก 2
40 9 ธันวาคม 2555 10.30 ชาย คู่ที่ 22 กาฬสินธุ์ (1-2) ร้อยเอ็ด X สอง 2
41 9 ธันวาคม 2555 14.00 ชาย คู่ที่ 23 นนทบุรี (1-2) แม่ฮ่องสอน Y สอง 2
42 9 ธันวาคม 2555 14.40 ชาย คู่ที่ 24 สงขลา 2 (4-2) เพชรบุรี แรก 2
43 9 ธันวาคม 2555 15.20 ชาย คู่ที่ 25 จันทบุรี 2 (5-1) อุดรธานี แรก 2
44 9 ธันวาคม 2555 16.00 ชาย คู่ที่ 26 เพชรบูรณ์ (4-1) อ่างทอง แรก 2
45 9 ธันวาคม 2555 08.30 หญิง คู่ที่ 19 นครราชสีมา (1-2) กรุงเทพฯ 1 แรก 1
46 9 ธันวาคม 2555 09.10 หญิง คู่ที่ 20 กาฬสินธุ์ 2 (4-2) กรุงเทพฯ 2 แรก 1
47 9 ธันวาคม 2555 09.50 หญิง คู่ที่ 21 พังงา (5-1) ฉะเชิงเทรา แรก 1
48 9 ธันวาคม 2555 10.30 หญิง คู่ที่ 22 สมุทรสาคร (1-2) เลย X สอง 1
49 9 ธันวาคม 2555 14.00 หญิง คู่ที่ 23 เพชรบุรี 1 (1-2) พิษณุโลก Y สอง 1
50 9 ธันวาคม 2555 14.40 หญิง คู่ที่ 24 เพชรบูรณ์ 2 (4-2) กรุงเทพฯ 1 แรก 1
51 9 ธันวาคม 2555 15.20 หญิง คู่ที่ 25 เชียงใหม่ (5-1) นครราชสีมา แรก 1
52 9 ธันวาคม 2555 16.00 หญิง คู่ที่ 26 กาฬสินธุ์ (4-1) ฉะเชิงเทรา แรก 1
53 10 ธันวาคม 2555 14.00 ชาย คู่ที่ 27 (5-6) X สอง 2
54 10 ธันวาคม 2555 14.40 ชาย คู่ที่ 28 กาฬสินธุ์ (1-4) X สอง 2
55 10 ธันวาคม 2555 15.20 ชาย คู่ที่ 29 (5-6) Y สอง 2
56 10 ธันวาคม 2555 16.00 ชาย คู่ที่ 30 นนทบุรี (1-4) Y สอง 2
57 10 ธันวาคม 2555 14.00 หญิง คู่ที่ 27 (5-6) X สอง 1
58 10 ธันวาคม 2555 14.40 หญิง คู่ที่ 28 สมุทรสาคร 2 (1-4) X สอง 1
59 10 ธันวาคม 2555 15.20 หญิง คู่ที่ 29 (5-6) Y สอง 1
60 10 ธันวาคม 2555 16.00 หญิง คู่ที่ 30 เพชรบุรี 1 (1-4) Y สอง 1
61 11 ธันวาคม 2555 14.00 ชาย คู่ที่ 31 แม่ฮ่องสอน (2-6) Y สอง 2
62 11 ธันวาคม 2555 14.40 ชาย คู่ที่ 32 (4-5) Y สอง 2
63 11 ธันวาคม 2555 15.20 ชาย คู่ที่ 33 ร้อยเอ็ด (2-6) X สอง 2
64 11 ธันวาคม 2555 16.00 ชาย คู่ที่ 34 (4-5) X สอง 2
65 11 ธันวาคม 2555 14.00 หญิง คู่ที่ 31 พิษณุโลก (2-6) Y สอง 1
66 11 ธันวาคม 2555 14.40 หญิง คู่ที่ 32 (4-5) Y สอง 1
67 11 ธันวาคม 2555 15.20 หญิง คู่ที่ 33 เลย (2-6) X สอง 1
68 11 ธันวาคม 2555 16.00 หญิง คู่ที่ 34 (4-5) X สอง 1
69 12 ธันวาคม 2555 14.00 ชาย คู่ที่ 35 (4-6) X สอง 2
70 12 ธันวาคม 2555 14.40 ชาย คู่ที่ 36 ชัยนาท (3-5) X สอง 2
71 12 ธันวาคม 2555 15.20 ชาย คู่ที่ 37 (4-6) Y สอง 2
72 12 ธันวาคม 2555 16.00 ชาย คู่ที่ 38 สงขลา 1 (3-5) Y สอง 2
73 12 ธันวาคม 2555 14.00 หญิง คู่ที่ 35 (4-6) X สอง 1
74 12 ธันวาคม 2555 14.40 หญิง คู่ที่ 36 สุราษฎร์ธานี 2 (3-5) X สอง 1
75 12 ธันวาคม 2555 15.20 หญิง คู่ที่ 37 (4-6) Y สอง 1
76 12 ธันวาคม 2555 16.00 หญิง คู่ที่ 38 ขอนแก่น 1 (3-5) Y สอง 1
77 13 ธันวาคม 2555 13.00 ชาย คู่ที่ 39 สงขลา 1 (3-6) Y สอง 2
78 13 ธันวาคม 2555 13.40 ชาย คู่ที่ 40 แม่ฮ่องสอน (2-4) Y สอง 2
79 13 ธันวาคม 2555 14.20 ชาย คู่ที่ 41 นนทบุรี (1-5) Y สอง 2
80 13 ธันวาคม 2555 15.00 ชาย คู่ที่ 42 ชัยนาท (3-6) X สอง 2
81 13 ธันวาคม 2555 15.40 ชาย คู่ที่ 43 ร้อยเอ็ด (2-4) X สอง 2
82 13 ธันวาคม 2555 16.20 ชาย คู่ที่ 44 กาฬสินธุ์ (1-5) X สอง 2
83 13 ธันวาคม 2555 13.00 หญิง คู่ที่ 39 ขอนแก่น (3-6) Y สอง 1
84 13 ธันวาคม 2555 13.40 หญิง คู่ที่ 40 พิษณุโลก (2-4) Y สอง 1
85 13 ธันวาคม 2555 14.20 หญิง คู่ที่ 41 เพชรบุรี 1 (1-5) Y สอง 1
86 13 ธันวาคม 2555 15.00 หญิง คู่ที่ 42 สุราษฎร์ธานี (3-6) X สอง 1
87 13 ธันวาคม 2555 15.40 หญิง คู่ที่ 43 เลย (2-4) X สอง 1
88 13 ธันวาคม 2555 16.20 หญิง คู่ที่ 44 สมุทรสาคร (1-5) X สอง 1
89 14 ธันวาคม 2555 13.00 ชาย คู่ที่ 45 กาฬสินธุ์ (1-6) X สอง 2
90 14 ธันวาคม 2555 13.40 ชาย คู่ที่ 46 ร้อยเอ็ด (2-5) X สอง 2
91 14 ธันวาคม 2555 14.20 ชาย คู่ที่ 47 ชัยนาท (3-4) X สอง 2
92 14 ธันวาคม 2555 15.00 ชาย คู่ที่ 48 นนทบุรี (1-6) Y สอง 2
93 14 ธันวาคม 2555 15.40 ชาย คู่ที่ 49 แม่ฮ่องสอน (2-5) Y สอง 2
94 14 ธันวาคม 2555 16.20 ชาย คู่ที่ 50 สงขลา 1 (3-4 Y สอง 2
95 14 ธันวาคม 2555 13.00 หญิง คู่ที่ 45 สมุทรสาคร (1-6) X สอง 1
96 14 ธันวาคม 2555 13.40 หญิง คู่ที่ 46 เลย (2-5) X สอง 1
97 14 ธันวาคม 2555 14.20 หญิง คู่ที่ 47 สุราษฎร์ธานี (3-4) X สอง 1
98 14 ธันวาคม 2555 15.00 หญิง คู่ที่ 48 เพชรบุรี 1 (1-6) Y สอง 1
99 14 ธันวาคม 2555 15.40 หญิง คู่ที่ 49 พิษณุโลก (2-5) Y สอง 1
100 14 ธันวาคม 2555 16.20 หญิง คู่ที่ 50 (3-4) Y สอง 1
15 ธันวาคม 2555 พักการแข่งขัน
101 16 ธันวาคม 2555 14.00 ชาย คู่ที่ 51 ที่ 1 สาย X – ที่ 4 สาย Y สาม 2
102 16 ธันวาคม 2555 14.40 ชาย คู่ที่ 52 ที่ 2 สาย Y – ที่ 3 สาย X สาม 2
103 16 ธันวาคม 2555 15.20 ชาย คู่ที่ 53 ที่ 1 สาย Y – ที่ 4 สาย X สาม 2
104 16 ธันวาคม 2555 16.00 ชาย คู่ที่ 54 ที่ 2 สาย X – ที่ 3 สาย Y สาม 2
105 16 ธันวาคม 2555 14.00 หญิง คู่ที่ 51 ที่ 1 สาย X – ที่ 4 สาย Y สาม 1
106 16 ธันวาคม 2555 14.40 หญิง คู่ที่ 52 ที่ 2 สาย Y – ที่ 3 สาย X สาม 1
107 16 ธันวาคม 2555 15.20 หญิง คู่ที่ 53 ที่ 1 สาย Y – ที่ 4 สาย X สาม 1
108 16 ธันวาคม 2555 16.00 หญิง คู่ที่ 54 ที่ 2 สาย X – ที่ 3 สาย Y สาม 1
109 17 ธันวาคม 2555 14.00 ชาย คู่ที่ 55 ผู้ชนะคู่ที่ 51 – ผู้ชนะคู่ที่ 52 รองชนะเลิศ 2
110 17 ธันวาคม 2555 14.40 ชาย คู่ที่ 56 ผู้ชนะคู่ที่ 53 – ผู้ชนะคู่ที่ 54 รองชนะเลิศ 2
111 17 ธันวาคม 2555 15.50 หญิง คู่ที่ 55 ผู้ชนะคู่ที่ 51 – ผู้ชนะคู่ที่ 52 รองชนะเลิศ 1
112 17 ธันวาคม 2555 16.20 หญิง คู่ที่ 56 ผู้ชนะคู่ที่ 53 – ผู้ชนะคู่ที่ 54 รองชนะเลิศ 1
113 18 ธันวาคม 2555 10.00 ชาย คู่ที่ 57 ผู้ชนะคู่ที่ 55 – ผู้ชนะคู่ที่ 56 ชิงชนะเลิศ 2
114 18 ธันวาคม 2555 11.00 หญิง คู่ที่ 57 ผู้ชนะคู่ที่ 55 – ผู้ชนะคู่ที่ 56 ชิงชนะเลิศ 1

Comments are closed.