การแข่งขันลีลาศ

การแข่งขันลีลาศ ระหว่างวันที่ 15 – 17 ธันวาคม 2555
สนามแข่งขัน: เชียงใหม่ฮอลล์ เซนทรัลแอร์พอร์ต
วันที่ เวลา กำหนดการ
14 ธันวาคม 2555 14.00 น. ประชุมผู้จัดการทีม ณ ห้องประชุม ชั้น 2 เชียงใหม่ฮอลล์ เซนทรัลแอร์พอร์ต
15 ธันวาคม 2555 08.00 น.- 09.00 น. นักกีฬารายงานตัว
15 ธันวาคม 2555 09.30 น.- 10.00 น. พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาลีลาศ
15 ธันวาคม 2555 10.00 น.- 16.00 น. การแข่งขันรอบคัดเลือก
- ประเภท Standard และประเภท Latin American
16 ธันวาคม 2555 13.00 น.- 14.00 น. นักกีฬารายงานตัว
16 ธันวาคม 2555 14.30 น.- 16.00 น. การแข่งขันรอบรองชนะเลิศ
- ประเภท Standard Class AA, Class B, และ Class D
- ประเภท Latin American Class A, Class C, และ Class E
16 ธันวาคม 2555 16.00 น.- 17.30 น. การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ
- ประเภท Standard Class AA, Class B, และ Class D
- ประเภท Latin American Class A, Class C, และ Class E
17 ธันวาคม 2555 13.00 น.- 14.00 น. นักกีฬารายงานตัว
17 ธันวาคม 2555 14.30 น.- 16.00 น. การแข่งขันรอบรองชนะเลิศ
- ประเภท Standard Class A, Class C, และ Class E
- ประเภท Latin American Class AA, Class B, และ Class D
17 ธันวาคม 2555 16.00 น.- 17.30 น. การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ
- ประเภท Standard Class A, Class C, และ Class E
- ประเภท Latin American Class AA, Class B, และ Class D

Comments are closed.