การแข่งขันรักบี้ฟุตบอล

การแข่งขันรักบี้ฟุตบอล
สนามแข่งขัน: สนามโรงเรียนปรินรอยัลวิทยาลัย และ สนามโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
คู่ที่ วันที่ เวลา ประเภท คู่แข่งขัน สาย รอบ สนาม ผลแข่งขัน
1 7 ธันวาคม 2555 09.00 ทีมชาย 15 คน คู่ที่ 1 สมุทรปราการ – นครนายก A แรก โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
2 7 ธันวาคม 2555 11.00 ทีมชาย 15 คน คู่ที่ 2 สุรินทร์ – เชียงใหม่ A แรก โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
3 7 ธันวาคม 2555 09.00 ทีมชาย 15 คน คู่ที่ 3 นครปฐม – กรุงเทพมหานคร B แรก โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
4 7 ธันวาคม 2555 11.00 ทีมชาย 15 คน คู่ที่ 4 ร้อยเอ็ด – นครนายก B แรก โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
5 8 ธันวาคม 2555 09.00 ทีมชาย 15 คน คู่ที่ 5 กรุงเทพมหานคร – ร้อยเอ็ด B แรก โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
6 8 ธันวาคม 2555 11.00 ทีมชาย 15 คน คู่ที่ 6 สุราษฎร์ธานี – นครปฐม B แรก โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
7 8 ธันวาคม 2555 09.00 ทีมชาย 15 คน คู่ที่ 7 เชียงใหม่ – สมุทรปราการ A แรก โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
8 8 ธันวาคม 2555 11.00 ทีมชาย 15 คน คู่ที่ 8 ยะลา – นครนายก A แรก โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
9 ธ.ค.2555 พักการแข่งขัน
9 10 ธันวาคม 2555 09.00 ทีมชาย 15 คน คู่ที่ 9 เชียงใหม่ – ยะลา A แรก โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
10 10 ธันวาคม 2555 11.00 ทีมชาย 15 คน คู่ที่ 10 สมุทรปราการ – สุรินทร์ A แรก โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
11 10 ธันวาคม 2555 09.00 ทีมชาย 15 คน คู่ที่ 11 พิษณุโลก – นครปฐม B แรก โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
12 10 ธันวาคม 2555 11.00 ทีมชาย 15 คน คู่ที่ 12 สุราษฎร์ธานี – กรุงเทพฯ B แรก โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
13 11 ธันวาคม 2555 09.00 ทีมชาย 15 คน คู่ที่ 13 ร้อยเอ็ด – สุราษฎร์ธานี B แรก โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
14 11 ธันวาคม 2555 11.00 ทีมชาย 15 คน คู่ที่ 14 กรุงเทพฯ – พิษณุโลก B แรก โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
15 11 ธันวาคม 2555 09.00 ทีมชาย 15 คน คู่ที่ 15 สุรินทร์ – ยะลา A แรก โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
16 11 ธันวาคม 2555 11.00 ทีมชาย 15 คน คู่ที่ 16 นครนายก – เชียงใหม่ A แรก โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
17 12 ธันวาคม 2555 09.00 ทีมชาย 15 คน คู่ที่ 17 นครนายกร – สุรินทร์ A แรก โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
18 12 ธันวาคม 2555 11.00 ทีมชาย 15 คน คู่ที่ 18 ยะลา – สมุทรปราการ A แรก โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
19 12 ธันวาคม 2555 09.00 ทีมชาย 15 คน คู่ที่ 19 พิษณุโลก – สุราษฎร์ธานี B แรก โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
20 12 ธันวาคม 2555 11.00 ทีมชาย 15 คน คู่ที่ 20 นครปฐม – ร้อยเอ็ด B แรก โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
21 13 ธันวาคม 2555 10.00 ทีมหญิง 7 คน คู่ที่ 1 นครราชสีมา – น่าน A แรก โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
22 13 ธันวาคม 2555 10.20 ทีมหญิง 7 คน คู่ที่ 2 ปทุมนานี – เพชรบุรี A แรก โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
23 13 ธันวาคม 2555 10.40 ทีมหญิง 7 คน คู่ที่ 3 สุราษฎร์ธานี – ร้อยเอ็ด B แรก โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
24 13 ธันวาคม 2555 11.00 ทีมหญิง 7 คน คู่ที่ 4 เชียงราย – กรุงเทพมหานคร B แรก โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
25 13 ธันวาคม 2555 11.20 ทีมชาย 7 คน คู่ที่ 5 เชียงใหม่ – สมุทรปราการ A แรก โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
26 13 ธันวาคม 2555 11.40 ทีมชาย 7 คน คู่ที่ 6 สุรินทร์ – นครปฐม A แรก โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
27 13 ธันวาคม 2555 12.00 ทีมชาย 7 คน คู่ที่ 7 กรุงเทพฯ – นครนายก B แรก โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
28 13 ธันวาคม 2555 12.20 ทีมชาย 7 คน คู่ที่ 8 ร้อยเอ็ด – พิษณุโลก B แรก โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
29 13 ธันวาคม 2555 12.40 ทีมหญิง 7 คน คู่ที่ 9 เพชรบุรี – น่าน A แรก โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
30 13 ธันวาคม 2555 13.00 ทีมหญิง 7 คน คู่ที่ 10 เลย – ปทุมธานี A แรก โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
31 13 ธันวาคม 2555 13.20 ทีมหญิง 7 คน คู่ที่ 11 กรุงเทพมหานคร – ร้อยเอ็ด B แรก โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
32 13 ธันวาคม 2555 13.40 ทีมหญิง 7 คน คู่ที่ 12 นครปฐม – เชียงราย B แรก โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
33 13 ธันวาคม 2555 14.00 ทีมชาย 7 คน คู่ที่ 13 สุราษฎร์ธานี – เชียงใหม่ A แรก โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
34 13 ธันวาคม 2555 14.20 ทีมชาย 7 คน คู่ที่ 14 สมุทรปราการ – สุรินทร์ A แรก โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
35 13 ธันวาคม 2555 14.40 ทีมชาย 7 คน คู่ที่ 15 พิษณุโลก – กรุงเทพฯ B แรก โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
36 13 ธันวาคม 2555 15.0 ทีมชาย 7 คน คู่ที่ 16 ยะลา – นครนายก B แรก โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
37 13 ธันวาคม 2555 15.20 ทีมหญิง 7 คน คู่ที่ 17 ปทุมธานี – นครราชสีมา A แรก โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
38 13 ธันวาคม 2555 15.40 ทีมหญิง 7 คน คู่ที่ 18 เลย – เพชรบุรี A แรก โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
39 13 ธันวาคม 2555 16.00 ทีมหญิง 7 คน คู่ที่ 19 เชียงราย – สุราษฎร์ธานี B แรก โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
40 13 ธันวาคม 2555 16.20 ทีมหญิง 7 คน คู่ที่ 20 นครปฐม – กรุงเทพมหานคร B แรก โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
41 14 ธันวาคม 2555 10.00 ทีมชาย 7 คน คู่ที่ 21 สุรินทร์ – สุราษฎร์ธานี A แรก โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
42 14 ธันวาคม 2555 10.20 ทีมชาย 7 คน คู่ที่ 22 นครปฐม – สมุทรปราการ A แรก โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
43 14 ธันวาคม 2555 10.40 ทีมชาย 7 คน คู่ที่ 23 นครนายก – พิษณุโลก B แรก โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
44 14 ธันวาคม 2555 11.00 ทีมชาย 7 คน คู่ที่ 24 ร้อยเอ็ด – ยะลา B แรก โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
45 14 ธันวาคม 2555 11.20 ทีมหญิง 7 คน คู่ที่ 25 เพชรบุรี – นครราชสีมา A แรก โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
46 14 ธันวาคม 2555 11.40 ทีมหญิง 7 คน คู่ที่ 26 น่าน – เลย A แรก โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
47 14 ธันวาคม 2555 12.00 ทีมหญิง 7 คน คู่ที่ 27 สุราษฎร์ธานี – กรุงเทพฯ B แรก โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
48 14 ธันวาคม 2555 12.20 ทีมหญิง 7 คน คู่ที่ 28 ร้อยเอ็ด – นครปฐม B แรก โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
49 14 ธันวาคม 2555 12.40 ทีมชาย 7 คน คู่ที่ 29 เชียงใหม่ – สุรินทร์ A แรก โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
50 14 ธันวาคม 2555 13.00 ทีมชาย 7 คน คู่ที่ 30 สุราษฎร์ธานี – นครปฐม A แรก โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
51 14 ธันวาคม 2555 13.20 ทีมชาย 7 คน คู่ที่ 31 ยะลา – กรุงเทพมหานคร B แรก โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
52 14 ธันวาคม 2555 13.40 ทีมชาย 7 คน คู่ที่ 32 นครนายก – ร้อยเอ็ด B แรก โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
53 14 ธันวาคม 2555 14.00 ทีมหญิง 7 คน คู่ที่ 33 น่าน – ปทุมธานี A แรก โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
54 14 ธันวาคม 2555 14.20 ทีมหญิง 7 คน คู่ที่ 34 นครราชสีมา – เลย A แรก โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
55 14 ธันวาคม 2555 14.40 ทีมหญิง 7 คน คู่ที่ 35 นครปฐม – สุราษฎร์ธานี B แรก โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
56 14 ธันวาคม 2555 15.0 ทีมหญิง 7 คน คู่ที่ 36 ร้อยเอ็ด – เชียงราย B แรก โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
57 14 ธันวาคม 2555 15.20 ทีมชาย 7 คน คู่ที่ 37 สมุทรปราการ – สุราษฎร์ธานี A แรก โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
58 14 ธันวาคม 2555 15.40 ทีมชาย 7 คน คู่ที่ 38 นครปฐม – เชียงใหม่ A แรก โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
59 14 ธันวาคม 2555 16.00 ทีมชาย 7 คน คู่ที่ 39 พิษณุโลก – ยะลา B แรก โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
60 14 ธันวาคม 2555 16.20 ทีมชาย 7 คน คู่ที่ 40 กรุงเทพมหานคร – ร้อยเอ็ด B แรก โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
61 15 ธันวาคม 2555 09.00 ทีมชาย 15 คน คู่ที่ 21 ที่ 1 สาย A – ที่ 4 สาย B สอง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
62 15 ธันวาคม 2555 11.00 ทีมชาย 15 คน คู่ที่ 22 ที่ 2 สาย B – ที่ 3 สาย A สอง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
63 15 ธันวาคม 2555 14.00 ทีมชาย 15 คน คู่ที่ 23 ที่ 1 สาย B – ที่ 4 สาย A สอง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
64 15 ธันวาคม 2555 16.00 ทีมชาย 15 คน คู่ที่ 24 ที่ 2 สาย A – ที่ 3 สาย B สอง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
65 16 ธันวาคม 2555 10.00 ทีมหญิง 7 คน คู่ที่ 1 ที่ 1 สาย A – ที่ 4 สาย B สอง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
66 16 ธันวาคม 2555 10.20 ทีมหญิง 7 คน คู่ที่ 2 ที่ 2 สาย B – ที่ 3 สาย A สอง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
67 16 ธันวาคม 2555 10.40 ทีมหญิง 7 คน คู่ที่ 3 ที่ 1 สาย B – ที่ 4 สาย A สอง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
68 16 ธันวาคม 2555 11.00 ทีมหญิง 7 คน คู่ที่ 4 ที่ 2 สาย A – ที่ 3 สาย B สอง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
69 16 ธันวาคม 2555 11.20 ทีมชาย 7 คน คู่ที่ 5 ที่ 1 สาย A – ที่ 4 สาย B สอง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
70 16 ธันวาคม 2555 11.40 ทีมชาย 7 คน คู่ที่ 6 ที่ 2 สาย B – ที่ 3 สาย A สอง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
71 16 ธันวาคม 2555 12.00 ทีมชาย 7 คน คู่ที่ 7 ที่ 1 สาย B – ที่ 4 สาย A สอง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
72 16 ธันวาคม 2555 12.20 ทีมชาย 7 คน คู่ที่ 8 ที่ 2 สาย A – ที่ 3 สาย B สอง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
73 16 ธันวาคม 2555 14.00 ทีมหญิง 7 คน คู่ที่ 9 ผู้ชนะคู่ที่ 1 – ผู้ชนะคู่ที่ 2 รองชนะเลิศ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
74 16 ธันวาคม 2555 14.20 ทีมหญิง 7 คน คู่ที่ 10 ผู้ชนะคู่ที่ 3 – ผู้ชนะคู่ที่ 4 รองชนะเลิศ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
75 16 ธันวาคม 2555 14.40 ทีมชาย 7 คน คู่ที่ 11 ผู้ชนะคู่ที่ 5 – ผู้ชนะคู่ที่ 6 รองชนะเลิศ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
76 16 ธันวาคม 2555 15.00 ทีมชาย 7 คน คู่ที่ 12 ผู้ชนะคู่ที่ 7 – ผู้ชนะคู่ที่ 8 รองชนะเลิศ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
77 16 ธันวาคม 2555 16.00 ทีมหญิง 7 คน คู่ที่ 13 ผู้ชนะคู่ที่ 9 – ผู้ชนะคู่ที่ 10 ชิงชนะเลิศ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
78 16 ธันวาคม 2555 16.20 ทีมชาย 7 คน คู่ที่ 14 ผู้ชนะคู่ที่ 11 – ผู้ชนะคู่ที่ 12 ชิงชนะเลิศ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
79 17 ธันวาคม 2555 14.00 ทีมชาย 15 คน คู่ที่ 25 ผู้ชนะคู่ที่ 21 – ผู้ชนะคู่ที่ 22 รองชนะเลิศ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
80 17 ธันวาคม 2555 16.00 ทีมชาย 15 คน คู่ที่ 26 ผู้ชนะคู่ที่ 23 – ผู้ชนะคู่ที่ 24 รองชนะเลิศ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
18 ธ.ค.2555 พักการแข่งขัน
81 19 ธันวาคม 2555 09.00 ทีมชาย 15 คน คู่ที่ 27 ผู้ชนะคู่ที่ 25 – ผู้ชนะคู่ที่ 26 ชิงชนะเลิศ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

Comments are closed.