การแข่งขันยูโด

การแข่งขันยูโด ระหว่างวันที่ 10 – 14 ธันวาคม 2555
สนามแข่งขัน: ณ อาคารเซนต์โจเซฟ ฮอล โรงเรียนมงฟอร์ตมัธยม
วันที่ เวลา กำหนดการ
9 ธันวาคม 2555 10.00-11.00 น. - ประชุมผู้จัดการทีม ณ ห้องประชุมเซ็นต์แมรี่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
9 ธันวาคม 2555 11.00-12.00 น. - จับฉลากแบ่งสาย
10 ธันวาคม 2555 10.00-17.00 น. - แข่งขันประเภทท่าทุ่มมาตรฐาน
11 ธันวาคม 2555 10.00-17.00 น. - แข่งขันรุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กิโลกรัม ชาย
11 ธันวาคม 2555 10.00-17.00 น. - แข่งขันรุ่นน้ำหนักเกิน 55-60 กิโลกรัม ชาย
11 ธันวาคม 2555 10.00-17.00 น. - แข่งขันรุ่นน้ำหนักไม่เกิน 45 กิโลกรัม หญิง
11 ธันวาคม 2555 10.00-17.00 น. - แข่งขันรุ่นน้ำหนักเกิน 45-48 กิโลกรัม หญิ
12 ธันวาคม 2555 10.00-17.00 น. - แข่งขันรุ่นน้ำหนักเกิน 60-66 กิโลกรัม ชาย
12 ธันวาคม 2555 10.00-17.00 น. - แข่งขันรุ่นน้ำหนักเกิน 66-73 กิโลกรัม ชาย
12 ธันวาคม 2555 10.00-17.00 น. - แข่งขันรุ่นน้ำหนักเกิน 48-52 กิโลกรัม หญิง
12 ธันวาคม 2555 10.00-17.00 น. - แข่งขันรุ่นน้ำหนักเกิน 52-57 กิโลกรัม หญิง
13 ธันวาคม 2555 10.00-17.00 น. - แข่งขันรุ่นน้ำหนักเกิน 73-81 กิโลกรัม ชาย
13 ธันวาคม 2555 10.00-17.00 น. - แข่งขันรุ่นน้ำหนักเกิน 81-90 กิโลกรัม ชาย
13 ธันวาคม 2555 10.00-17.00 น. - แข่งขันรุ่นน้ำหนักเกิน 90-100 กิโลกรัม ชาย
13 ธันวาคม 2555 10.00-17.00 น. - แข่งขันรุ่นน้ำหนักเกิน 57-63 กิโลกรัม หญิง
13 ธันวาคม 2555 10.00-17.00 น. - แข่งขันรุ่นน้ำหนักเกิน 63-70 กิโลกรัม หญิง
14 ธันวาคม 2555 10.00-17.00 น. - แข่งขันรุ่นน้ำหนักเกิน 100 กิโลกรัมขึ้นไป ชาย
14 ธันวาคม 2555 10.00-17.00 น. - แข่งขันรุ่นไม่จำกัดน้ำหนัก ชาย
14 ธันวาคม 2555 10.00-17.00 น. - แข่งขันรุ่นน้ำหนักเกิน 70-78 กิโลกรัม หญิง
14 ธันวาคม 2555 10.00-17.00 น. - แข่งขันรุ่นน้ำหนักเกิน 78 กิโลกรัมขึ้นไป หญิง
14 ธันวาคม 2555 10.00-17.00 น. - แข่งขันรุ่นไม่จำกัดน้ำหนัก หญิง

 

Comments are closed.