การแข่งขันยิมนาสติก

การแข่งขันยิมนาสติก ระหว่างวันที่ 10 – 19 ธันวาคม 2555
สนามแข่งขัน: ณ สนามโรงเรียนสารภีวิทยาคม
วันที่ เวลา กำหนดการ
9 ธันวาคม 2555 13.30 น. - ประชุมผู้จัดการทีม ยิมนาสติกศิลป์ ณ โรงเรียนสารภีวิทยาคม
10 ธันวาคม 2555 10.00 น. - แข่งขันชิงชนะเลิศยิมนาสติกศิลป์ ประเภททีมชาย
10 ธันวาคม 2555 13.00 น. - แข่งขันชิงชนะเลิศยิมนาสติกศิลป์ ประเภทบุคคลรวมอุปกรณ์ ชาย
11 ธันวาคม 2555 10.00 น. - แข่งขันชิงชนะเลิศยิมนาสติกศิลป์ ประเภททีมหญิง
11 ธันวาคม 2555 13.00 น. - แข่งขันชิงชนะเลิศยิมนาสติกศิลป์ ประเภทบุคคลรวมอุปกรณ์ หญิง
12 ธันวาคม 2555 10.00 น. - แข่งขันชิงชนะเลิศยิมนาสติกศิลป์ ประเภทเฉพาะอุปกรณ์ ชาย (3)-หญิง (2)
13 ธันวาคม 2555 09.30 น. - แข่งขันชิงชนะเลิศยิมนาสติกศิลป์ ประเภทเฉพาะอุปกรณ์ ชาย (3)-หญิง (2)
14 ธันวาคม 2555 13.30 น. - ประชุมผู้จัดการทีม ยิมนาสติกลีลา
15 ธันวาคม 2555 10.00 น. - แข่งขันชิงชนะเลิศยิมนาสติกลีลาประเภททีมและบุคคลรวมอุปกรณ์ (อุปกรณ์ห่วง)
15 ธันวาคม 2555 14.30 น. - แข่งขันชิงชนะเลิศยิมนาสติกลีลาประเภททีมและบุคคลรวมอุปกรณ์ (อุปกรณ์บอล)
16 ธันวาคม 2555 10.00 น. - แข่งขันชิงชนะเลิศยิมนาสติกลีลาประเภททีมและบุคคลรวมอุปกรณ์ (อุปกรณ์คฑา)
16 ธันวาคม 2555 14.30 น. - แข่งขันชิงชนะเลิศยิมนาสติกลีลาประเภททีมและบุคคลรวมอุปกรณ์ (อุปกรณ์ริบบิ้น)
17 ธันวาคม 2555 09.30 น. - แข่งขันชิงชนะเลิศยิมนาสติกลีลาบุคคลเฉพาะอุปกรณ์
17 ธันวาคม 2555 13.30 น. - ประชุมผู้จัดการทีม ยิมนาสติกแอโรบิก
18 ธันวาคม 2555 10.00 น. - แข่งขันยิมนาสติก แอโรบิก ประเภทบุคคล ชาย,บุคคลหญิง รอบคัดเลือก
18 ธันวาคม 2555 13.00 น. - แข่งขันยิมนาสติก แอโรบิก ประเภทคู่ผสม, ประเภท TRIO รอบคัดเลือก
19 ธันวาคม 2555 10.00 น. - แข่งขันชิงชนะเลิศยิมนาสติก แอโรบิก ประเภทบุคคล ชาย,บุคคลหญิง
19 ธันวาคม 2555 13.00 น. - แข่งขันชิงชนะเลิศยิมนาสติก แอโรบิก ประเภทคู่ผสม, ประเภท TRI

 

Comments are closed.