การแข่งขันยิงธนู

การแข่งขันยิงธนู ระหว่างวันที่ 10 – 12 ธันวาคม 2555
สนามแข่งขัน: ณ ลานสังคีต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ เวลา กำหนดการ
9 ธันวาคม 2555 08.00-11.00 น. - นักกีฬายิงทดสอบศูนย์เล็ง
9 ธันวาคม 2555 10.00 น. - ประชุมผู้จัดการทีม ณ อาคารพลศึกษา สถาบันการพลศึกษาเชียงใหม่
9 ธันวาคม 2555 13.00-15.00 น. - นักกีฬายิงทดสอบศูนย์เล็ง
9 ธันวาคม 2555 13.30-14.00 น. - ตรวจอุปกรณ์นักกีฬา
10 ธันวาคม 2555 08.00-08.30 น. - Warm uP และยิงทดสอบศูนย์
10 ธันวาคม 2555 08.45-10.15 น. - แข่งขันระยะ 18 เมตร คันธนูโค้งกลับ (Recurve) ยิง 30 ลูก (3 ลูกx10ชุด)
10 ธันวาคม 2555 08.30-12.00 น. - แข่งขันระยะ 18 เมตร คันธนูโค้งกลับ (Recurve) ยิง 30 ลูก (3 ลูกx10ชุด)
10 ธันวาคม 2555 12.30-13.00 น. - Warm uP และยิงทดสอบศูนย์
10 ธันวาคม 2555 13.15-14.45 น. - แข่งขันระยะ 18 เมตร คันธนูทดกำลัง (Compound) ยิง 30 ลูก (3 ลูกx10ชุด)
10 ธันวาคม 2555 15.00-16.30 น. - แข่งขันระยะ 18 เมตร คันธนูทดกำลัง (Compound) ยิง 30 ลูก (3 ลูกx10ชุด)
10 ธันวาคม 2555 17.00 น. - พิธีมอบรางวัล
11 ธันวาคม 2555 08.15-08.45 น. - Warm uP และยิงทดสอบศูนย์เล็ง ระยะ 18 เมตร (คันธนูโค้งกลับ
11 ธันวาคม 2555 09.00-12.00 น. - การแข่งขันรอบบุคคลแพ้คัดออก 1/16,1/8,1/2 ชิงเหรียญทองแดง และชิงเหรียญทอง
11 ธันวาคม 2555 12.30-13.00 น. - Warm uP และยิงทดสอบศูนย์เล็งระยะ 18 เมตร (คันธนูทดกำลัง)
11 ธันวาคม 2555 13.15-16.45 น. - การแข่งขันรอบบุคคลแพ้คัดออก 1/16,1/8,1/2 ชิงเหรียญทองแดง และชิงเหรียญทอง
11 ธันวาคม 2555 17.00 น. - พิธีมอบรางวัล
12 ธันวาคม 2555 08.00-08.45 - Warm uP และยิงทดสอบศูนย์เล็ง
12 ธันวาคม 2555 09.00-12.00 - ประเภททีมคันธนูโค้งกลับและคันธนูทดกำลัง
12 ธันวาคม 2555 12.30-13.00 - Warm uP และยิงทดสอบศูนย์เล็ง
12 ธันวาคม 2555 13.00-15.00 - ประเภทคู่ผสม (Mixed Team) คันธนูโค้งกลับและคันธนูทดกำลัง
12 ธันวาคม 2555 17.00 - พิธีมอบรางวัล

 

Comments are closed.