การแข่งขันยกน้ำหนัก

การแข่งขันยกน้ำหนัก ระหว่างวันที่ 14 – 18 ธันวาคม 2555
สนามแข่งขัน: ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
วันที่ เวลา กำหนดการ
13 ธันวาคม 2555 10.00 น - ประชุมผู้จัดการทีม ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
14 ธันวาคม 2555 08.00-09.00 น. - ชั่งน้ำหนัก รุ่น 56 กิโลกรัม ชาย
14 ธันวาคม 2555 10.00 น. - แข่งขัน รุ่น 56 กิโลกรัม ชาย
14 ธันวาคม 2555 11.00-12.00 น. - ชั่งน้ำหนัก รุ่น 48 กิโลกรัม หญิง
14 ธันวาคม 2555 13.00 น. - แข่งขัน รุ่น 48 กิโลกรัม หญิง
14 ธันวาคม 2555 13.00-14.00 น. - ชั่งน้ำหนัก รุ่น 62 กิโลกรัม ชาย
14 ธันวาคม 2555 15.00 น. - แข่งขัน รุ่น 62 กิโลกรัม ชาย
15 ธันวาคม 2555 08.00-09.00 น. - ชั่งน้ำหนัก รุ่น 53 กิโลกรัม หญิง
15 ธันวาคม 2555 10.00 น. - แข่งขัน รุ่น 53 กิโลกรัม หญิง
15 ธันวาคม 2555 11.00-12.00 น. - ชั่งน้ำหนัก รุ่น 69 กิโลกรัม ชาย
15 ธันวาคม 2555 13.00 น. - แข่งขัน รุ่น 69 กิโลกรัม ชาย
15 ธันวาคม 2555 13.00-14.00 น. - ชั่งน้ำหนัก รุ่น 58 กิโลกรัม หญิง
15 ธันวาคม 2555 15.00 น. - แข่งขัน รุ่น 58 กิโลกรัม หญิง
16 ธันวาคม 2555 08.00-09.00 น. - ชั่งน้ำหนัก รุ่น 77 กิโลกรัม ชาย
16 ธันวาคม 2555 10.00 น. - แข่งขัน รุ่น 77 กิโลกรัม ชาย
16 ธันวาคม 2555 11.00-12.00 น. - ชั่งน้ำหนัก รุ่น 63 กิโลกรัม หญิง
16 ธันวาคม 2555 13.00 น. - แข่งขัน รุ่น 63 กิโลกรัม หญิง
16 ธันวาคม 2555 13.00-14.00 น. - ชั่งน้ำหนัก รุ่น 85 กิโลกรัม ชาย
16 ธันวาคม 2555 15.00 น. - แข่งขัน รุ่น 85 กิโลกรัม ชาย
17 ธันวาคม 2555 08.00-09.00 น. - ชั่งน้ำหนัก รุ่น 69 กิโลกรัม หญิง
17 ธันวาคม 2555 10.00 น. - แข่งขัน รุ่น 69 กิโลกรัม หญิง
17 ธันวาคม 2555 11.00-12.00 น. - ชั่งน้ำหนัก รุ่น 94 กิโลกรัม ชาย
17 ธันวาคม 2555 13.00 น. - แข่งขัน รุ่น 94 กิโลกรัม ชาย
17 ธันวาคม 2555 13.00-14.00 น. - ชั่งน้ำหนัก รุ่น 75 กิโลกรัม หญิง
17 ธันวาคม 2555 15.00 น. - แข่งขัน รุ่น 75 กิโลกรัม หญิง
18 ธันวาคม 2555 08.00-09.00 น. - ชั่งน้ำหนัก รุ่น 105 กิโลกรัม ชาย
18 ธันวาคม 2555 10.00 น. - แข่งขัน รุ่น 105 กิโลกรัม ชาย
18 ธันวาคม 2555 11.00-12.00 น. - ชั่งน้ำหนัก รุ่น +75 กิโลกรัม หญิง
18 ธันวาคม 2555 13.00 น. - แข่งขัน รุ่น +75 กิโลกรัม หญิ
18 ธันวาคม 2555 13.00-14.00 น. - ชั่งน้ำหนัก รุ่น +105 กิโลกรัม ชาย
18 ธันวาคม 2555 15.00 น. - แข่งขัน รุ่น +105 กิโลกรัม ชาย

 

Comments are closed.