การแข่งขันฟุตบอล

การแข่งขันฟุตบอล
สนามแข่งขัน: สนามฟุตบอลเทศบาลนครเชียงใหม่ และสนามฟุตบอมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ฟุตบอลชาย
คู่ที่ วันที่ เวลา ประเภท คู่แข่งขัน สาย รอบ สนาม ผลการแข่งขัน
1 7 ธันวาคม 2555 13.00 ทีมชาย คู่ที่ 1 ราชบุรี (1-2) นครราชสีมา 1 แรก เทศบาลนครเชียงใหม่
2 7 ธันวาคม 2555 15.00 ทีมชาย คู่ที่ 2 ตาก (4-5) เชียงใหม่ 2 แรก เทศบาลนครเชียงใหม่
3 8 ธันวาคม 2555 13.00 ทีมชาย คู่ที่ 3 กรุงเทพฯ (7-8) ภูเก็ต 3 แรก มหาวิทยาลัยแม่โจ้
4 8 ธันวาคม 2555 15.00 ทีมชาย คู่ที่ 4 นนทบุรี (10-11) ชุมพร 4 แรก มหาวิทยาลัยแม่โจ้
5 9 ธันวาคม 2555 13.00 ทีมชาย คู่ที่ 5 ทีมชนะคู่ที่ 2 – ชลบุรี 2 แรก เทศบาลนครเชียงใหม่
6 9 ธันวาคม 2555 15.00 ทีมชาย คู่ที่ 6 ทีมชนะคู่ที่ 1 – จันทบุรี 1 แรก เทศบาลนครเชียงใหม่
7 10 ธันวาคม 2555 13.00 ทีมชาย คู่ที่ 7 ทีมชนะคู่ที่ 4 – ปัตตานี 4 แรก มหาวิทยาลัยแม่โจ้
8 10 ธันวาคม 2555 15.00 ทีมชาย คู่ที่ 8 ทีมชนะคู่ที่ 3 – บุรีรัมย์ 3 แรก มหาวิทยาลัยแม่โจ้
9 11 ธันวาคม 2555 13.00 ทีมชาย คู่ที่ 9 ทีมแพ้คู่ที่ 1 – จันทบุรี 1 แรก เทศบาลนครเชียงใหม่
10 11 ธันวาคม 2555 15.00 ทีมชาย คู่ที่ 10 ทีมแพ้คู่ที่ 2 – ชลบุรี 2 แรก เทศบาลนครเชียงใหม่
11 12 ธันวาคม 2555 13.00 ทีมชาย คู่ที่ 11 ทีมแพ้คู่ที่ 3 – บุรีรัมย์ 3 แรก มหาวิทยาลัยแม่โจ้
12 12 ธันวาคม 2555 15.00 ทีมชาย คู่ที่ 12 ทีมแพ้คู่ที่ 4 – ปัตตานี 4 แรก มหาวิทยาลัยแม่โจ้
หมดรอบแรกพักการแข่งขัน
13 14 ธันวาคม 2555 13.00 ทีมชาย คู่ที่ 13 ที่ 1 สาย 1 – ที่ 2 สาย 2 สอง เทศบาลนครเชียงใหม่
14 14 ธันวาคม 2555 15.00 ทีมชาย คู่ที่ 14 ที่ 1 สาย 2 – ที่ 2 สาย 1 สอง เทศบาลนครเชียงใหม่
15 15 ธันวาคม 2555 13.00 ทีมชาย คู่ที่ 15 ที่ 1 สาย 3 – ที่ 2 สาย 4 สอง มหาวิทยาลัยแม่โจ้
16 15 ธันวาคม 2555 15.00 ทีมชาย คู่ที่ 16 ที่ 1 สาย 4 – ที่ 2 สาย 3 สอง มหาวิทยาลัยแม่โจ้
17 16 ธันวาคม 2555 13.00 ทีมชาย คู่ที่ 17 ทีมชนะคู่ที่ 13 – ทีมชนะคู่ที่ 15 รองชนะเลิศ เทศบาลนครเชียงใหม่
18 16 ธันวาคม 2555 15.00 ทีมชาย คู่ที่ 18 ทีมชนะคู่ที่ 14 – ทีมชนะคู่ที่ 16 รองชนะเลิศ เทศบาลนครเชียงใหม่
พักการแข่งขัน
19 18 ธันวาคม 2555 15.00 ทีมชาย คู่ที่ 19 ทีมชนะคู่ 17 – ทีมชนะคู่ที่ 18 ชิงชนะเลิศ เทศบาลนครเชียงใหม่

ฟุตบอลหญิง
คู่ที่ วันที่ เวลา ประเภท คู่แข่งขัน สาย รอบ สนาม ผลการแข่งขัน
1 7 ธันวาคม 2555 13.00 ทีมหญิง คู่ที่ 1 กรุงเทพฯ (1-2) ขอนแก่น A แรก สนามฟุตบอล 2 สนาม 700ปี
2 7 ธันวาคม 2555 15.00 ทีมหญิง คู่ที่ 2 ลำปาง (3-4) ชลบุรี A แรก สนามฟุตบอล 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
3 7 ธันวาคม 2555 15.00 ทีมหญิง คู่ที่ 3 นครสวรรค์ (1-2) นครศรีธรรมราช B แรก สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 8 ธันวาคม 2555 15.00 ทีมหญิง คู่ที่ 4 ศรีสะเกษ (8-9) เชียงใหม่ B แรก สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 8 ธันวาคม 2555 13.00 ทีมหญิง คู่ที่ 5 ขอนแก่น (2-3) ลำปาง A แรก สนามฟุตบอล 2 สนาม 700ปี
6 8 ธันวาคม 2555 15.00 ทีมหญิง คู่ที่ 6 อ่างทอง (5-1) กรุงเทพฯ A แรก สนามฟุตบอล 2 สนาม 700ปี
7 9 ธันวาคม 2555 13.00 ทีมหญิง คู่ที่ 7 นครศรีธรรมราช (7-8) ศรีสะเกษ B แรก สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8 9 ธันวาคม 2555 15.00 ทีมหญิง คู่ที่ 8 บุรีรัมย์ (10-6) นครสวรรค์ B แรก สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9 10 ธันวาคม 2555 13.00 ทีมหญิง คู่ที่ 9 ชลบุรี (4-5) อ่างทอง A แรก สนามฟุตบอล 2 สนาม 700ปี
10 10 ธันวาคม 2555 15.00 ทีมหญิง คู่ที่ 10 กรุงเทพฯ (1-3) ลำปาง A แรก สนามฟุตบอล 2 สนาม 700ปี
11 11 ธันวาคม 2555 13.00 ทีมหญิง คู่ที่ 11 นครสวรรค์ (6-8) ศรีสะเกษ B แรก สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
12 11 ธันวาคม 2555 15.00 ทีมหญิง คู่ที่ 12 เชียงใหม่ (9-10) บุรีรัมย์ B แรก สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
13 12 ธันวาคม 2555 13.00 ทีมหญิง คู่ที่ 13 ชลบุรี (4-1) กรุงเทพฯ A แรก สนามฟุตบอล 2 สนาม 700ปี
14 12 ธันวาคม 2555 15.00 ทีมหญิง คู่ที่ 14 อ่างทอง (5-2) ขอนแก่น A แรก สนามฟุตบอล 2 สนาม 700ปี
15 13 ธันวาคม 2555 13.00 ทีมหญิง คู่ที่ 15 บุรีรัมย์ (10-7) นครศรีธรรมราช B แรก สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
16 13 ธันวาคม 2555 15.00 ทีมหญิง คู่ที่ 16 เชียงใหม่ (9-6) นครสวรรค์ B แรก สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
17 14 ธันวาคม 2555 13.00 ทีมหญิง คู่ที่ 17 ลำปาง (3-5) อ่างทอง A แรก สนามฟุตบอล 2 สนาม 700ปี
18 14 ธันวาคม 2555 15.00 ทีมหญิง คู่ที่ 18 ขอนแก่น (2-4) ชลบุรี A แรก สนามฟุตบอล 2 สนาม 700ปี
19 15 ธันวาคม 2555 13.00 ทีมหญิง คู่ที่ 19 ศรีสะเกษ (8-10) บุรีรัมย์ B แรก สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
20 15 ธันวาคม 2555 15.00 ทีมหญิง คู่ที่ 20 นครศรีธรรมราช (7-9) เชียงใหม่ B แรก สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
21 16 ธันวาคม 2555 13.00 ทีมหญิง คู่ที่ 21 ที่ 1 สาย A – ที่ 2 สาย B รองชนะเลิศ สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
22 16 ธันวาคม 2555 15.00 ทีมหญิง คู่ที่ 22 ที่ 1 สาย B – ที่ 2 สาย A รองชนะเลิศ สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พักการแข่งขัน
23 18 ธันวาคม 2555 15.00 ทีมหญิง คู่ที่ 23 ทีมชนะคู่ 21 – ทีมชนะคู่ที่ 22 ชิงชนะเลิศ สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Comments are closed.