การแข่งขันฟุตซอล

การแข่งขันฟุตซอล
สนามแข่งขัน: โรงยิมส์ (2) สนามสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี

คู่ที่ วันที่ เวลา ประเภท คู่แข่งขัน สาย รอบ สนาม ผลการแข่งขัน
1 7 ธันวาคม 2555 10.00 ทีมหญิง คู่ที่ 1 กำแพงเพชร (1-2) มหาสารคาม A แรก โรงยิมส์ 2 สนาม 700 ปี
2 7 ธันวาคม 2555 11.30 ทีมหญิง คู่ที่ 2 ขอนแก่น (3-4) เชียงใหม่ A แรก โรงยิมส์ 2 สนาม 700 ปี
3 7 ธันวาคม 2555 13.00 ทีมชาย คู่ที่ 1 ศรีสะเกษ (1-2) เพชรบูรณ์ A แรก โรงยิมส์ 2 สนาม 700 ปี
4 7 ธันวาคม 2555 15.00 ทีมชาย คู่ที่ 2 สมุทรสาคร (3-4) เชียงใหม่ A แรก โรงยิมส์ 2 สนาม 700 ปี
5 8 ธันวาคม 2555 09.00 ทีมหญิง คู่ที่ 3 กรุงเทพมหานคร (1-2) พัทลุง B แรก โรงยิมส์ 2 สนาม 700 ปี
6 8 ธันวาคม 2555 10.30 ทีมหญิง คู่ที่ 4 สุพรรณบุรี (3-4) นนทบุรี B แรก โรงยิมส์ 2 สนาม 700 ปี
7 8 ธันวาคม 2555 12.00 ทีมหญิง คู่ที่ 5 มหาสารคาม (2-3) ขอนแก่น A แรก โรงยิมส์ 2 สนาม 700 ปี
8 8 ธันวาคม 2555 14.00 ทีมชาย คู่ที่ 3 นครปฐม (1-2) นครราชสีมา B แรก โรงยิมส์ 2 สนาม 700 ปี
9 8 ธันวาคม 2555 16.00 ทีมชาย คู่ที่ 4 ภูเก็ต (3-4) ราชบุรี B แรก โรงยิมส์ 2 สนาม 700 ปี
10 8 ธันวาคม 2555 18.00 ทีมชาย คู่ที่ 5 เพชรบูรณ์ (2-3) สมุทรสาคร A แรก โรงยิมส์ 2 สนาม 700 ปี
11 9 ธันวาคม 2555 09.00 ทีมหญิง คู่ที่ 6 อุทัยธานี (5-1) กำแพงเพชร A แรก โรงยิมส์ 2 สนาม 700 ปี
12 9 ธันวาคม 2555 11.00 ทีมชาย คู่ที่ 6 ชลบุรี (5-1) ศรีสะเกษ A แรก โรงยิมส์ 2 สนาม 700 ปี
13 10 ธันวาคม 2555 10.00 ทีมหญิง คู่ที่ 7 พัทลุง (2-3) สุพรรณบุรี B แรก โรงยิมส์ 2 สนาม 700 ปี
14 10 ธันวาคม 2555 11.30 ทีมหญิง คู่ที่ 8 ชลบุรี (5-1) กรุงเทพมหานคร B แรก โรงยิมส์ 2 สนาม 700 ปี
15 10 ธันวาคม 2555 13.00 ทีมชาย คู่ที่ 7 นครราชสีมา (2-3) ภูเก็ต B แรก โรงยิมส์ 2 สนาม 700 ปี
16 10 ธันวาคม 2555 15.00 ทีมชาย คู่ที่ 8 นนทบุรี (5-1) นครปฐม B แรก โรงยิมส์ 2 สนาม 700 ปี
17 11 ธันวาคม 2555 10.00 ทีมหญิง คู่ที่ 9 เชียงใหม่ (4-5) อุทัยธานี A แรก โรงยิมส์ 2 สนาม 700 ปี
18 11 ธันวาคม 2555 11.30 ทีมหญิง คู่ที่ 10 กำแพงเพชร (1-3) ขอนแก่น A แรก โรงยิมส์ 2 สนาม 700 ปี
19 11 ธันวาคม 2555 13.00 ทีมชาย คู่ที่ 9 เชียงใหม่ (4-5) ชลบุรี A แรก โรงยิมส์ 2 สนาม 700 ปี
20 11 ธันวาคม 2555 15.00 ทีมชาย คู่ที่ 10 ศรีสะเกษ (1-3) สมุทรสาคร A แรก โรงยิมส์ 2 สนาม 700 ปี
21 12 ธันวาคม 2555 10.00 ทีมหญิง คู่ที่ 11 นนทบุรี (4-5) ชลบุรี B แรก โรงยิมส์ 2 สนาม 700 ปี
22 12 ธันวาคม 2555 11.30 ทีมหญิง คู่ที่ 12 กรุงเทพฯ (1-3) สุพรรณบุรี B แรก โรงยิมส์ 2 สนาม 700 ปี
23 12 ธันวาคม 2555 13.00 ทีมชาย คู่ที่ 11 ราชบุรี (4-5) นนทบุรี B แรก โรงยิมส์ 2 สนาม 700 ปี
24 12 ธันวาคม 2555 15.00 ทีมชาย คู่ที่ 12 นครปฐม (1-3) ภูเก็ต B แรก โรงยิมส์ 2 สนาม 700 ปี
25 13 ธันวาคม 2555 10.00 ทีมหญิง คู่ที่ 13 เชียงใหม่ (4-1) กำแพงเพชร A แรก โรงยิมส์ 2 สนาม 700 ปี
26 13 ธันวาคม 2555 11.30 ทีมหญิง คู่ที่ 14 อุทัยธานี (5-2) มหาสารคาม A แรก โรงยิมส์ 2 สนาม 700 ปี
27 13 ธันวาคม 2555 13.00 ทีมชาย คู่ที่ 13 เชียงใหม่ (4-1) ศรีสะเกษ A แรก โรงยิมส์ 2 สนาม 700 ปี
28 13 ธันวาคม 2555 15.00 ทีมชาย คู่ที่ 14 ชลบุรี (5-2) เพชรบูรณ์ A แรก โรงยิมส์ 2 สนาม 700 ปี
29 14 ธันวาคม 2555 10.00 ทีมหญิง คู่ที่ 15 นนทบุรี (4-1) กรุงเทพมหานคร B แรก โรงยิมส์ 2 สนาม 700 ปี
30 14 ธันวาคม 2555 11.30 ทีมหญิง คู่ที่ 16 ชลบุรี (5-2) พัทลุง B แรก โรงยิมส์ 2 สนาม 700 ปี
31 14 ธันวาคม 2555 13.00 ทีมชาย คู่ที่ 15 ราชบุรี (4-1) นครปฐม B แรก โรงยิมส์ 2 สนาม 700 ปี
32 14 ธันวาคม 2555 15.00 ทีมชาย คู่ที่ 16 นนทบุรี (5-2) นครราชสีมา B แรก โรงยิมส์ 2 สนาม 700 ปี
33 15 ธันวาคม 2555 10.00 ทีมหญิง คู่ที่ 17 ขอนแก่น (3-5) อุทัยธานี A แรก โรงยิมส์ 2 สนาม 700 ปี
34 15 ธันวาคม 2555 11.30 ทีมหญิง คู่ที่ 18 มหาสารคาม (2-4) เชียงใหม่ A แรก โรงยิมส์ 2 สนาม 700 ปี
35 15 ธันวาคม 2555 13.00 ทีมชาย คู่ที่ 17 สมุทรสาคร (3-5) ชลบุรี A แรก โรงยิมส์ 2 สนาม 700 ปี
36 15 ธันวาคม 2555 15.00 ทีมชาย คู่ที่ 18 เพชรบูรณ์ (2-4) เชียงใหม่ A แรก โรงยิมส์ 2 สนาม 700 ปี
37 16 ธันวาคม 2555 10.00 ทีมหญิง คู่ที่ 19 สุพรรณบุรี (3-5) ชลบุรี B แรก โรงยิมส์ 2 สนาม 700 ปี
38 16 ธันวาคม 2555 11.30 ทีมหญิง คู่ที่ 20 พัทลุง (2-4) นนทบุรี B แรก โรงยิมส์ 2 สนาม 700 ปี
39 16 ธันวาคม 2555 13.00 ทีมชาย คู่ที่ 19 ภูเก็ต (3-5) นนทบุรี B แรก โรงยิมส์ 2 สนาม 700 ปี
40 16 ธันวาคม 2555 15.00 ทีมชาย คู่ที่ 20 นครราชสี (2-4) ราชบุรี B แรก
17 ธ.ค.55 พักการแข่งขัน
41 18 ธันวาคม 2555 10.00 ทีมหญิง คู่ที่ 21 ที่ 1 สาย A – ที่ 2 สาย B รองชนะเลิศ โรงยิมส์ 2 สนาม 700 ปี
42 18 ธันวาคม 2555 11.30 ทีมหญิง คู่ที่ 22 ที่ 1 สาย B – ที่ 2 สาย A รองชนะเลิศ โรงยิมส์ 2 สนาม 700 ปี
43 18 ธันวาคม 2555 14.00 ทีมชาย คู่ที่ 21 ที่ 1 สาย A – ที่ 2 สาย B รองชนะเลิศ โรงยิมส์ 2 สนาม 700 ปี
44 18 ธันวาคม 2555 16.00 ทีมหญิง คู่ที่ 22 ที่ 1 สาย B – ที่ 2 สาย A รองชนะเลิศ โรงยิมส์ 2 สนาม 700 ปี
45 19 ธันวาคม 2555 12.00 ทีมหญิง คู่ที่ 23 ทีมชนะคู่ที่ 21 – ทีมชนะคู่ที่ 22 ชิงชนะเลิศ โรงยิมส์ 2 สนาม 700 ปี
46 19 ธันวาคม 2555 14.00 ทีมชาย คู่ที่ 23 ทีมชนะคู่ที่ 21 – ทีมชนะคู่ที่ 22 ชิงชนะเลิศ โรงยิมส์ 2 สนาม 700 ปี

Comments are closed.