การแข่งขันฟันดาบสากล

การแข่งขันฟันดาบสากล ระหว่างวันที่ 14 – 18 ธันวาคม 2555
สนามแข่งขัน: หอประชุม โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
วันที่ เวลา กำหนดการ
11 ธันวาคม 2555 19.00 น. ประชุมผู้จัดการทีม ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
12 ธันวาคม 2555 09.00 น. เป็นต้นไป แข่งขันประเภทฟอยล์ บุคคลชาย รอบแรก-รอบชิงชนะเลิศ
12 ธันวาคม 2555 09.00 น. เป็นต้นไป แข่งขันประเภทเซเบอร์ บุคคลหญิง รอบแรก-รอบชิงชนะเลิศ
13 ธันวาคม 2555 09.00 น. เป็นต้นไป แข่งขันประเภทเอเป้ บุคคลชาย รอบแรก-รอบชิงชนะเลิศ
13 ธันวาคม 2555 09.00 น. เป็นต้นไป แข่งขันประเภทฟอยล์ บุคคลหญิง รอบแรก-รอบชิงชนะเลิศ
14 ธันวาคม 2555 09.00 น. เป็นต้นไป แข่งขันประเภทเซเบอร์ บุคคลชาย รอบแรก-รอบชิงชนะเลิศ
14 ธันวาคม 2555 09.00 น. เป็นต้นไป แข่งขันประเภทเอเป้ บุคคลหญิง รอบแรก-รอบชิงชนะเลิศ
15 ธันวาคม 2555 09.00 น. เป็นต้นไป แข่งขันประเภทฟอยล์ ทีมชาย รอบแรก-รอบชิงชนะเลิศ
16 ธันวาคม 2555 09.00 น. เป็นต้นไป แข่งขันประเภทเอเป้ ทีมชาย รอบแรก-รอบชิงชนะเลิศ
16 ธันวาคม 2555 09.00 น. เป็นต้นไป แข่งขันประเภทฟอยล์ ทีมหญิง รอบแรก-รอบชิงชนะเลิศ
17 ธันวาคม 2555 09.00 น. เป็นต้นไป แข่งขันประเภทเซเบอร์ ทีมชาย รอบแรก-รอบชิงชนะเลิศ
17 ธันวาคม 2555 09.00 น. เป็นต้นไป แข่งขันประเภทเอเป้ ทีมหญิง รอบแรก-รอบชิงชนะเลิศ

Comments are closed.