การแข่งขันปันจักสีลัต

การแข่งขันปันจักสีลัต ระหว่างวันที่ 14 – 19 ธันวาคม 2555
สนามแข่งขัน : ณ สนามโรงเรียนสันทรายวิทยาคม
วันที่ เวลา กำหนดการ
13 ธันวาคม 2555 10.00 น. - ประชุมผู้จัดการทีม ณ สนามโรงเรียนสันทรายวิทยาคม
14-15 ธันวาคม 2555 09.00 น. เป็นต้นไป - แข่งขันประเภทต่อสู้ชาย และต่อสู้หญิง (รอบแรก)
16 ธันวาคม 2555 09.00 น. เป็นต้นไป - แข่งขันประเภทต่อสู้ชาย และต่อสู้หญิง (รอบสอง)
17 ธันวาคม 2555 09.00 น. เป็นต้นไป - แข่งขันประเภทต่อสู้ชาย และต่อสู้หญิง (รอบรองชนะเลิศ)
18 ธันวาคม 2555 09.00 น. เป็นต้นไป - แข่งขันประเภทศิลปะร่ายรำการต่อสู้บุคคล (รอบแรก-รอบชิงชนะเลิศ)
19 ธันวาคม 2555 09.00 น. เป็นต้นไป - แข่งขันประเภทต่อสู้ชาย และต่อสู้หญิง (รอบรองชนะเลิศ)

Comments are closed.