การแข่งขันบิลเลียด

การแข่งขันบิลเลียด ระหว่างวันที่ 8 – 11 ธันวาคม 2555
สนามแข่งขัน : ณ ห้องพันธุ์ทิพย์ฮอลล์ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า
วันที่ เวลา กำหนดการ
7 ธันวาคม 2555 13.00 น. - ประชุมผู้จัดการทีม ณ ห้องพันธุ์ทิพย์ฮอลล์ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า
8 ธันวาคม 2555 10.00 น. เป็นต้นไป - แข่งขันประเภทคู่ บิลเลียด (รอบแรก-รอบสอง)
9 ธันวาคม 2555 10.00 น. เป็นต้นไป - แข่งขันประเภทคู่ บิลเลียด (รอบรองชนะเลิศ-รอบชิงชนะเลิศ)
10 ธันวาคม 2555 10.00 น. เป็นต้นไป - แข่งขันประเภทเดี่ยว บิลเลียด (รอบแรก-รอบสอง)
11 ธันวาคม 2555 10.00 น. เป็นต้นไป - แข่งขันประเภทเดี่ยว บิลเลียด (รอบรองชนะเลิศ-รอบชิงชนะเลิศ)

Comments are closed.