การแข่งขันบาสเกตบอล

การแข่งขันบาสเกตบอล
สนามแข่งขัน: โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี

คู่ที่ วันที่ เวลา ประเภท คู่แข่งขัน สาย รอบ ผลการแข่งขัน
1 9 ธันวาคม 2555 08.30 ทีมหญิง คู่ที่ 1 ตาก – ขอนแก่น แรก
2 9 ธันวาคม 2555 10.00 ทีมชาย คู่ที่ 2 กรุงเทพฯ – ปทุมธานี A แรก
3 9 ธันวาคม 2555 11.30 ทีมหญิง คู่ที่ 3 อ่างทอง – กระบี่ แรก
4 9 ธันวาคม 2555 13.00 ทีมชาย คู่ที่ 4 นครราชสีมา – ขอนแก่น B แรก
5 9 ธันวาคม 2555 14.30 ทีมหญิง คู่ที่ 5 เชียงใหม่ – นนทบุรี แรก
6 9 ธันวาคม 2555 16.00 ทีมชาย คู่ที่ 6 ตาก – สงขลา A แรก
7 9 ธันวาคม 2555 17.30 ทีมหญิง คู่ที่ 7 กรุงเทพฯ – พิจิตร แรก
8 9 ธันวาคม 2555 19.00 ทีมชาย คู่ที่ 8 กาญจนบุรี – ชลบุรี B แรก
9 10 ธันวาคม 2555 08.30 ทีมหญิง คู่ที่ 9 ปทุมธานี – อ่างทอง แรก
10 10 ธันวาคม 2555 10.00 ทีมชาย คู่ที่ 10 เชียงใหม่ – นครราชสีมา B แรก
11 10 ธันวาคม 2555 11.30 ทีมหญิง คู่ที่ 11 สุราษฎร์ธานี – ตาก แรก
12 10 ธันวาคม 2555 13.00 ทีมชาย คู่ที่ 12 นครนายก – กรุงเทพฯ A แรก
13 10 ธันวาคม 2555 14.30 ทีมหญิง คู่ที่ 13 กระบี่ – กรุงเทพฯ แรก
14 10 ธันวาคม 2555 16.00 ทีมชาย คู่ที่ 14 ขอนแก่น – กาญจนบุรี B แรก
15 10 ธันวาคม 2555 17.30 ทีมหญิง คู่ที่ 15 ขอนแก่น – เชียงใหม่ แรก
16 10 ธันวาคม 2555 19.00 ทีมชาย คู่ที่ 16 ปทุมธานี – ตาก A แรก
17 11 ธันวาคม 2555 08.30 ทีมหญิง คู่ที่ 17 เชียงใหม่ – สุราษฎร์ธานี แรก
18 11 ธันวาคม 2555 10.00 ทีมชาย คู่ที่ 18 ตาก – นครนายก A แรก
19 11 ธันวาคม 2555 11.30 ทีมหญิง คู่ที่ 19 กรุงเทพฯ – ปทุมธานี แรก
20 11 ธันวาคม 2555 13.00 ทีมชาย คู่ที่ 20 กาญจนบุรี – เชียงใหม่ B แรก
21 11 ธันวาคม 2555 14.30 ทีมหญิง คู่ที่ 21 นนทบุรี – เชียงใหม่ แรก
22 11 ธันวาคม 2555 16.00 ทีมชาย คู่ที่ 22 สงขลา – ปทุมธานี A แรก
23 11 ธันวาคม 2555 17.30 ทีมหญิง คู่ที่ 23 พิจิตร – กระบี่ แรก
24 11 ธันวาคม 2555 19.00 ทีมชาย คู่ที่ 24 ชลบุรี – ขอนแก่น B แรก
25 12 ธันวาคม 2555 08.30 ทีมหญิง คู่ที่ 25 อ่างทอง – กรุงเทพฯ แรก
26 12 ธันวาคม 2555 10.00 ทีมชาย คู่ที่ 26 นครราชสีมา – กาญจนบุรี B แรก
27 12 ธันวาคม 2555 11.30 ทีมหญิง คู่ที่ 27 ตาก – เชียงใหม่ แรก
28 12 ธันวาคม 2555 13.00 ทีมชาย คู่ที่ 28 กรุงเทพฯ – ตาก A แรก
29 12 ธันวาคม 2555 14.30 ทีมหญิง คู่ที่ 29 ปทุมธานี – พิจิตร แรก
30 12 ธันวาคม 2555 16.00 ทีมชาย คู่ที่ 30 เชียงใหม่ – ชลบุรี B แรก
31 12 ธันวาคม 2555 17.30 ทีมหญิง คู่ที่ 31 สุราษฎร์ธานี – นนทบุรี แรก
32 12 ธันวาคม 2555 19.00 ทีมชาย คู่ที่ 32 นครนายก – สงขลา A แรก
33 13 ธันวาคม 2555 08.30 ทีมหญิง คู่ที่ 33 นนทบุรี – ตาก แรก
34 13 ธันวาคม 2555 10.00 ทีมชาย คู่ที่ 34 สงขลา – กรุงเทพฯ A แรก
35 13 ธันวาคม 2555 11.30 ทีมหญิง คู่ที่ 35 พิจิตร – อ่างทอง แรก
36 13 ธันวาคม 2555 13.00 ทีมชาย คู่ที่ 36 ชลบุรี – นครราชสีมา B แรก
37 13 ธันวาคม 2555 14.30 ทีมหญิง คู่ที่ 37 ขอนแก่น – สุราษฎร์ธานี แรก
38 13 ธันวาคม 2555 16.00 ทีมชาย คู่ที่ 38 ปทุมธานี – นครนายก A แรก
39 13 ธันวาคม 2555 17.30 ทีมหญิง คู่ที่ 39 กระบี่ – ปทุมธานี แรก
40 13 ธันวาคม 2555 19.00 ทีมชาย คู่ที่ 40 ขอนแก่น – เชียงใหม่ B แรก
41 14 ธันวาคม 2555 08.30 ทีมหญิง คู่ที่ 41 ที่ 4 สาย ก – ที่ 5 สาย ข ชิงอันดับ 7
42 14 ธันวาคม 2555 10.00 ทีมชาย คู่ที่ 42 ที่ 4 สาย A – ที่ 5 สาย B ชิงอันดับ 7
43 14 ธันวาคม 2555 11.30 ทีมหญิง คู่ที่ 43 ที่ 1 สาย ก – ที่ 2 สาย ข สอง
44 14 ธันวาคม 2555 13.00 ทีมชาย คู่ที่ 44 ที่ 1 สาย A – ที่ 2 สาย B สอง
45 14 ธันวาคม 2555 14.30 ทีมหญิง คู่ที่ 45 ที่ 2 สาย ก – ที่ 3 สาย ข สอง
46 14 ธันวาคม 2555 16.00 ทีมชาย คู่ที่ 46 ที่ 2 สาย A – ที่ 3 สาย B สอง
47 14 ธันวาคม 2555 17.30 ทีมหญิง คู่ที่ 47 ที่ 3 สาย ก – ที่ 1 สาย ข สอง
48 14 ธันวาคม 2555 19.00 ทีมชาย คู่ที่ 48 ที่ 3 สาย A – ที่ 1 สาย B สอง
49 15 ธันวาคม 2555 08.30 ทีมหญิง คู่ที่ 49 ที่ 4 สาย ข – ที่ 5 สาย ก ชิงอันดับ 7
50 15 ธันวาคม 2555 10.00 ทีมชาย คู่ที่ 50 ที่ 4 สาย B – ที่ 5 สาย A ชิงอันดับ 7
51 15 ธันวาคม 2555 11.30 ทีมหญิง คู่ที่ 51 ที่ 1 สาย ข – ที่ 2 สาย ก สอง
52 15 ธันวาคม 2555 13.00 ทีมชาย คู่ที่ 52 ที่ 1 สาย B – ที่ 2 สาย A สอง
53 15 ธันวาคม 2555 14.30 ทีมหญิง คู่ที่ 53 ที่ 2 สาย ข – ที่ 3 สาย ก สอง
54 15 ธันวาคม 2555 16.00 ทีมชาย คู่ที่ 54 ที่ 2 สาย B – ที่ 3 สาย A สอง
55 15 ธันวาคม 2555 17.30 ทีมหญิง คู่ที่ 55 ที่ 3 สาย ข – ที่ 1 สาย ก สอง
56 15 ธันวาคม 2555 19.00 ทีมชาย คู่ที่ 56 ที่ 3 สาย B – ที่ 1 สาย A สอง
57 16 ธันวาคม 2555 08.30 ทีมหญิง คู่ที่ 57 ที่ 3 สาย ก – ที่ 3 สาย ข สอง
58 16 ธันวาคม 2555 10.00 ทีมชาย คู่ที่ 58 ที่ 3 สาย A – ที่ 3 สาย B สอง
59 16 ธันวาคม 2555 11.30 ทีมหญิง คู่ที่ 59 ที่ 2 สาย ก – ที่ 2 สาย ข สอง
60 16 ธันวาคม 2555 13.00 ทีมชาย คู่ที่ 60 ที่ 2 สาย A – ที่ 2 สาย B สอง
61 16 ธันวาคม 2555 14.30 ทีมหญิง คู่ที่ 61 ที่ 1 สาย ก – ที่ 1 สาย ข สอง
62 16 ธันวาคม 2555 16.00 ทีมชาย คู่ที่ 62 ที่ 1 สาย A – ที่ 1 สาย B สอง
63 17 ธันวาคม 2555 10.00 ทีมหญิง คู่ที่ 63 ทีมที่มีคะแนนอันดับ 1 รอบ2 – ทีมที่มีคะแนนอันดับ 4 รอบ 2 รองชนะเลิศ
64 17 ธันวาคม 2555 11.30 ทีมชาย คู่ที่ 64 ทีมที่มีคะแนนอันดับ 1 รอบ2 – ทีมที่มีคะแนนอันดับ 4 รอบ 2 รองชนะเลิศ
65 17 ธันวาคม 2555 13.00 ทีมหญิง คู่ที่ 65 ทีมที่มีคะแนนอันดับ 2 รอบ2 – ทีมที่มีคะแนนอันดับ 3 รอบ 2 รองชนะเลิศ
66 17 ธันวาคม 2555 14.30 ทีมชาย คู่ที่ 66 ทีมที่มีคะแนนอันดับ 2 รอบ2 – ทีมที่มีคะแนนอันดับ 3 รอบ 2 รองชนะเลิศ
67 19 ธันวาคม 2555 10.00 ทีมหญิง คู่ที่ 67 ทีมชนะคู่ที่ 63 – ทีมชนะคู่ที่ 65 10.00 ชิงชนะเลิศ
68 19 ธันวาคม 2555 11.30 ทีมชาย คู่ที่ 68 ทีมชนะคู่ที่ 64 – ทีมชนะคู่ที่ 66 11.30 ชิงชนะเลิศ

Comments are closed.