การแข่งขันบริดจ์

การแข่งขันบริดจ์ ระหว่างวันที่ 12 – 18 ธันวาคม 2555
สนามแข่งขัน : ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ เวลา กำหนดการ
11 ธันวาคม 2555 10.00 น.-17.00 น. - ประชุมผู้จัดการทีม ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
12 ธันวาคม 2555 10.00 น. เป็นต้นไป - แข่งขันประเภทคู่ผสม (รอบแรก-ชิงชนะเลิศ
13-14 ธันวาคม 2555 10.00 น. เป็นต้นไป - แข่งขันประเภททีมผสม (รอบแรก-รองชนะเลิศ)
15 ธันวาคม 2555 10.00 น. เป็นต้นไป - แข่งขันประเภททีมผสม (ชิงชนะเลิศ)
15 ธันวาคม 2555 10.00 น. เป็นต้นไป - แข่งขันประเภททีมทั่วไปและทีมหญิง (รอบแรก)
16 ธันวาคม 2555 10.00 น. เป็นต้นไป - แข่งขันประเภททีมทีมทั่วไป (รอบรองชนะเลิศ)
17 ธันวาคม 2555 10.00 น. เป็นต้นไป - แข่งขันประเภททีมทั่วไป (ชิงชนะเลิศ)
17 ธันวาคม 2555 10.00 น. เป็นต้นไป - แข่งขันประเภทคู่หญิงและคู่ทั่วไป (รอบแรก)
18 ธันวาคม 2555 10.00 น. เป็นต้นไป - แข่งขันประเภทคู่หญิงและคู่ทั่วไป (รอบรองชนะเลิศ)

Comments are closed.