การแข่งขันซอฟท์เทนนิส

การแข่งขันซอฟท์เทนนิส ระหว่างวันที่ 10-18 ธันวาคม 2555
ณ สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
คู่ที่ วันที่ เวลา ประเภท คู่แข่งขัน สาย รอบ ผลการแข่งขัน
10 ธันวาคม 2555 09.00 ทีมชาย พบกันหมดในสาย แรก
10 ธันวาคม 2555 11.00 ทีมหญิง พบกันหมดในสาย แรก
11 ธันวาคม 2555 09.00 ชาย พบกันหมดในสาย แรก
11 ธันวาคม 2555 11.30 หญิง พบกันหมดในสาย แรก
11 ธันวาคม 2555 13.00 ชาย ทีมหญิง 8 ทีม
11 ธันวาคม 2555 15.00 หญิง ทีมชาย 8 ทีม
12 ธันวาคม 2555 09.00 ทีมหญิง ทีมหญิง รองชนะเลิศ
12 ธันวาคม 2555 10.30 ทีมชาย ทีมชาย รองชนะเลิศ
12 ธันวาคม 2555 12.00 ทีมหญิง ทีมหญิง ชิงชนะเลิศ
12 ธันวาคม 2555 13.00 ทีมชาย ทีมชาย ชิงชนะเลิศ
13 ธันวาคม 2555 09.00 ชายเดี่ยว ชายเดี่ยว แรก
13 ธันวาคม 2555 10.00 หญิงเดี่ยว หญิงเดี่ยว แรก
14 ธันวาคม 2555 09.00 ชายเดี่ยว ชายเดี่ยว สอง
14 ธันวาคม 2555 10.30 หญิงเดี่ยว หญิงเดี่ยว สอง
14 ธันวาคม 2555 11.40 ชายเดี่ยว ชายเดี่ยว สอง
14 ธันวาคม 2555 12.20 หญิงเดี่ยว หญิงเดี่ยว สอง
14 ธันวาคม 2555 14.00 ชายเดี่ยว ชายเดี่ยว รองชนะเลิศ
14 ธันวาคม 2555 15.00 หญิงเดี่ยว หญิงเดี่ยว รองชนะเลิศ
15 ธันวาคม 2555 09.00 ชายคู่ ชายคู่ แรก
15 ธันวาคม 2555 09.00 หญิงคู่ หญิงคู่ แรก
16 ธันวาคม 2555 09.00 ชายคู่ ชายคู่ สอง
16 ธันวาคม 2555 10.30 หญิงคู่ หญิงคู่ สอง
16 ธันวาคม 2555 12.00 ชายคู่ ชายคู่ สอง
16 ธันวาคม 2555 12.45 หญิงคู่ หญิงคู่ สอง
16 ธันวาคม 2555 13.30 ชายคู่ ชายคู่ รองชนะเลิศ
16 ธันวาคม 2555 14.00 หญิงคู่ หญิงคู่ รองชนะเลิศ
17 ธันวาคม 2555 09.00 คู่ผสม คู่ผสม แรก
17 ธันวาคม 2555 12.30 คู่ผสม คู่ผสม สอง
17 ธันวาคม 2555 14.00 คู่ผสม คู่ผสม สอง
17 ธันวาคม 2555 15.15 คู่ผสม คู่ผสม รองชนะเลิศ
18 ธันวาคม 2555 09.00 ชายเดี่ยว ชายเดี่ยว ชิงชนะเลิศ
18 ธันวาคม 2555 09.30 หญิงเดี่ยว หญิงเดี่ยว ชิงชนะเลิศ
18 ธันวาคม 2555 10.30 ชายคู่ ชายคู่ ชิงชนะเลิศ
18 ธันวาคม 2555 10.30 หญิงคู่ หญิงคู่ ชิงชนะเลิศ
18 ธันวาคม 2555 12.30 คู่ผสม คู่ผสม ชิงชนะเลิศ

Comments are closed.