การแข่งขันซอฟท์บอล

การแข่งขันซอฟท์บอล
สนามแข่งขัน: สนามหน้าตึกอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คู่ที่ วันที่ เวลา ประเภท คู่แข่งขัน สาย รอบ ผลการแข่งขัน
1 10 ธันวาคม 2555 09.00 ทีมชาย คู่ที่ 1  ขอนแก่น (1-2) กรุงเทพฯ A Page  
2 10 ธันวาคม 2555 09.00 ทีมหญิง คู่ที่ 2   กรุงเทพฯ (1-2) ลพบุรี X Page  
3 10 ธันวาคม 2555 11.30 ทีมชาย คู่ที่ 3   เชียงใหม่ (6-7) พิษณุโลก B Page  
4 10 ธันวาคม 2555 11.30 ทีมหญิง คู่ที่ 4   กำแพงเพชร (5-6) ชลบุรี Y Page  
5 10 ธันวาคม 2555 14.00 ทีมชาย คู่ที่ 5   ชัยภูมิ (3-4) สุพรรณบุรี A Page  
6 10 ธันวาคม 2555 14.00 ทีมหญิง คู่ที่ 6   ชัยนาท (7-9) ชัยภูมิ Y Page  
7 11 ธันวาคม 2555 09.00 ทีมชาย คู่ที่ 7     ลพบุรี (8-9) สงขลา B Page  
8 11 ธันวาคม 2555 09.00 ทีมหญิง คู่ที่ 8     ชลบุรี (6-8) เชียงใหม่ Y Page  
9 11 ธันวาคม 2555 11.30 ทีมชาย คู่ที่ 9     ขอนแก่น (1-5) ระยอง A Page  
10 11 ธันวาคม 2555 11.30 ทีมหญิง คู่ที่ 10   ขอนแก่น (3-4) พิษณุโลก X Page  
11 11 ธันวาคม 2555 14.00 ทีมชาย คู่ที่ 11   เชียงใหม่ (6-10) ชลบุรี B Page  
12 12 ธันวาคม 2555 09.00 ทีมชาย คู่ที่ 12     กรุงเทพฯ (2-4) สุพรรณบุรี B Page  
13 12 ธันวาคม 2555 09.00 ทีมหญิง คู่ที่ 13     กำแพงเพชร (5-7) ชัยนาท Y Page  
14 12 ธันวาคม 2555 11.30 ทีมชาย คู่ที่ 14     พิษณุโลก (7-8) ลพบุรี A Page  
15 12 ธันวาคม 2555 11.30 ทีมหญิง คู่ที่ 15     กรุงเทพฯ (1-3) ขอนแก่น X Page  
16 12 ธันวาคม 2555 14.00 ทีมชาย คู่ที่ 16     ชัยภูมิ (3-5) ระยอง B Page  
17 12 ธันวาคม 2555 14.00 ทีมหญิง คู่ที่ 17     เชียงใหม่ (8-9) ชัยภูมิ Y Page  
18 13 ธันวาคม 2555 09.00 ทีมชาย คู่ที่ 18     ลพบุรี (8-10) ชลบุรี B Page  
19 13 ธันวาคม 2555 09.00 ทีมหญิง คู่ที่ 19     ลพบุรี (2-4) พิษณุโลก Y Page  
20 13 ธันวาคม 2555 11.30 ทีมชาย คู่ที่ 20     ขอนแก่น (1-4) สุพรรณบุรี  A Page  
21 13 ธันวาคม 2555 11.30 ทีมหญิง คู่ที่ 21     กำแพงเพชร (5-9) ชัยภูมิ X Page  
22 13 ธันวาคม 2555 14.00 ทีมชาย คู่ที่ 22     เชียงใหม่ (6-9) สงขลา B Page  
23 13 ธันวาคม 2555 14.00 ทีมหญิง คู่ที่ 23     ชลบุรี (6-7) ชัยนาท Y Page  
24 14 ธันวาคม 2555 09.00 ทีมชาย คู่ที่ 24     พิษณุโลก (7-10) ชลบุรี B Page  
25 14 ธันวาคม 2555 09.00 ทีมหญิง คู่ที่ 25     กรุงเทพฯ (1-4) พิษณุโลก X Page  
26 14 ธันวาคม 2555 11.30 ทีมชาย คู่ที่ 26     กรุงเทพฯ (2-5) ระยอง A Page  
27 14 ธันวาคม 2555 11.30 ทีมหญิง คู่ที่ 27     ชัยนาท (7-8) เชียงใหม่ Y Page  
28 14 ธันวาคม 2555 14.00 ทีมชาย คู่ที่ 28     เชียงใหม่ (6-8) ลพบุรี B Page  
29 14 ธันวาคม 2555 14.00 ทีมหญิง คู่ที่ 29     ชลบุรี (6-9) ชัยภูมิ Y Page  
30 15 ธันวาคม 2555 09.00 ทีมชาย คู่ที่ 30      กรุงเทพฯ (2-3) ชัยภูมิ A Page  
31 15 ธันวาคม 2555 09.00 ทีมหญิง คู่ที่ 31      กำแพงเพชร (5-8) เชียงใหม่ Y Page  
32 15 ธันวาคม 2555 11.30 ทีมชาย คู่ที่ 32      สงขลา (9-10) ชลบุรี B Page  
33 15 ธันวาคม 2555 11.30 ทีมหญิง คู่ที่ 33      ลพบุรี (2-3) ขอนแก่น X Page  
34 15 ธันวาคม 2555 14.00 ทีมชาย คู่ที่ 34      สุพรรณบุรี (4-5) ระยอง A Page  
35 16 ธันวาคม 2555 09.00 ทีมชาย คู่ที่ 35      ขอนแก่น (1-3) ชัยภูมิ A Page  
36 16 ธันวาคม 2555 11.30 ทีมชาย คู่ที่ 36       พิษณุโลก (7-9) สงขลา B Page  
37 17 ธันวาคม 2555 09.00 ทีมชาย คู่ที่ 37      ที่1 สาย A – ที่1 สายB   Page  
38 17 ธันวาคม 2555 09.00 ทีมหญิง คู่ที่ 38      ที่1 สาย X – ที่1 สายY   Page  
39 17 ธันวาคม 2555 11.30 ทีมชาย คู่ที่ 39      ที่2 สาย A – ที่2 สายB   Page  
40 17 ธันวาคม 2555 11.30 ทีมหญิง คู่ที่ 40      ที่2 สาย X – ที่2 สายY   Page  
41 17 ธันวาคม 2555 15.00 ทีมชาย คู่ที่ 41      ทีมแพ้คู่ที่ 37 – ทีมชนะคู่ที่ 39   Final  
42 17 ธันวาคม 2555 15.00 ทีมหญิง คู่ที่ 42      ทีมแพ้คู่ที่ 38 – ทีมชนะคู่ที่ 40   Final  
43 18 ธันวาคม 2555 09.00 ทีมชาย คู่ที่ 43   ทีมชนะคู่ที่ 37 – ทีมชนะคู่ที่ 41   Grand Final  
44 18 ธันวาคม 2555 09.30 ทีมหญิง คู่ที่ 44   ทีมชนะคู่ที่ 38 – ทีมชนะคู่ที่ 42   Grand Final  

Comments are closed.