การแข่งขันจักรยาน

การแข่งขันจักรยาน ระหว่างวันที่ 10 – 18 ธันวาคม 2555
สนามแข่งขัน: ถนนเลียบคลองชลประทาน-สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี, จุดชมวิวสุเทพปุย, สวนสุขภาพห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม,
เทศบาลตำบลหนองหาน อ.สันทราย-อ.พร้าว, สนามเวลโรโดม สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
วันที่ เวลา กำหนดการ
10 ธันวาคม 2555 09.00 น. แข่งขันประเภทถนน ไทม์ไทรอัล (ถนนเลียบคลองชลประทาน-สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี)
11 ธันวาคม 2555 09.00 น. แข่งขันประเภทถนน ไทม์ไทรอัล (ถนนเลียบคลองชลประทาน-สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี)
12 ธันวาคม 2555 09.00 น. แข่งขันประเภทเสือภูเขา ดาวน์ฮิลล์ (จุดชมวิวสุเทพปุย)
13 ธันวาคม 2555 09.00 น. แข่งขันประเภทเสือภูเขา ครอสคันทรี (สวนสุขภาพห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม)
14 ธันวาคม 2555 09.00 น. แข่งขันประเภทถนน อินไลน์เรส (เทศบาลตำบลหนองหาน อ.สันทราย-อ.พร้าว)
15 ธันวาคม 2555 09.00 น. แข่งขันประเภทถนน อินไลน์เรส (เทศบาลตำบลหนองหาน อ.สันทราย-อ.พร้าว)
16 ธันวาคม 2555 09.00 น. แข่งขันประเภทลู่ (สนามเวลโรโดม สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี)
17 ธันวาคม 2555 09.00 น. แข่งขันประเภทลู่ (สนามเวลโรโดม สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี)
18 ธันวาคม 2555 09.00 น. แข่งขันประเภทลู่ (สนามเวลโรโดม สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี)

Comments are closed.