การแข่งขันคริกเก็ต

การแข่งขันคริกเก็ต
สนามแข่งขัน:สนามโรงเรียนนานาชาติเปรม /สนามยิมคาน่า
ทีมชาย ทีมหญิง
1. เชียงใหม่ 1. เชียงใหม่
2. ขอนแก่น 2. อุตรดิตถ์
3. สุพรรณบุรี 3. ศรีสะเกษ
4. จันทบุรี 4. กรุงเทพมหานคร
คู่ที่ วันที่ เวลา ประเภท คู่แข่งขัน รอบ สนาม ผลการแข่งขัน
1 16 ธันวาคม 2555 09.30 ทีมชาย คู่ที่ 1 เชียงใหม่ – จันทบุรี พบกันหมด ยิมคาน่า
2 16 ธันวาคม 2555 13.00 ทีมชาย คู่ที่ 2 ขอนแก่น – สุพรรณบุรี พบกันหมด โรงเรียนนานาชาติเปรม
3 16 ธันวาคม 2555 09.30 ทีมหญิง คู่ที่ 3 เชียงใหม่ – กรุงเทพมหานคร พบกันหมด ยิมคาน่า
4 16 ธันวาคม 2555 13.00 ทีมหญิง คู่ที่ 4 อุตรดิตถ์ – ศรีสะเกษ พบกันหมด โรงเรียนนานาชาติเปรม
5 17 ธันวาคม 2555 09.30 ทีมชาย คู่ที่ 5 ขอนแก่น – จันทบุรี พบกันหมด ยิมคาน่า
6 17 ธันวาคม 2555 13.00 ทีมชาย คู่ที่ 6 เชียงใหม่ – สุพรรณบุรี พบกันหมด โรงเรียนนานาชาติเปรม
7 17 ธันวาคม 2555 09.30 ทีมหญิง คู่ที่ 7 อุตรดิตถ์ – กรุงเทพมหานคร พบกันหมด ยิมคาน่า
8 17 ธันวาคม 2555 13.00 ทีมหญิง คู่ที่ 8 เชียงใหม่ – ศรีสะเกษ พบกันหมด โรงเรียนนานาชาติเปรม
9 18 ธันวาคม 2555 09.30 ทีมชาย คู่ที่ 9 เชียงใหม่ – ขอนแก่น พบกันหมด ยิมคาน่า
10 18 ธันวาคม 2555 13.00 ทีมชาย คู่ที่ 10 สุพรรณบุรี – จันทบุรี พบกันหมด โรงเรียนนานาชาติเปรม
11 18 ธันวาคม 2555 09.30 ทีมหญิง คู่ที่ 11 เชียงใหม่ – อุตรดิตถ์ พบกันหมด ยิมคาน่า
12 18 ธันวาคม 2555 13.00 ทีมหญิง คู่ที่ 12 ศรีสะเกษ – กรุงเทพมหานคร พบกันหมด โรงเรียนนานาชาติเปรม

Comments are closed.