การแข่งขันขี่ม้า

การแข่งขันขี่ม้า ระหว่างวันที่ 9 – 18 ธันวาคม 2555
สนามแข่งขัน: ณ สนามกองพันสัตว์ต่าง
วันที่ เวลา กำหนดการ
9 ธันวาคม 2555 07.00 น.-17.00 น. - แข่งขันประเภทขี่ม้าในภูมิประเทศ (Eventing)
10 ธันวาคม 2555 07.00 น.-17.00 น. - แข่งขันประเภทขี่ม้าในภูมิประเทศ (Eventing)
11 ธันวาคม 2555 07.00 น.-17.00 น. - แข่งขันประเภทขี่ม้าในภูมิประเทศ (Eventing)
12 ธันวาคม 2555 07.00 น.-17.00 น. - แข่งขันประเภทศิลปะบังคับม้า (Dressage)
13 ธันวาคม 2555 07.00 น.-17.00 น. - แข่งขันประเภทศิลปะบังคับม้า (Dressage)
14 ธันวาคม 2555 07.00 น.-17.00 น. - แข่งขันประเภทศิลปะบังคับม้า (Dressage)
15 ธันวาคม 2555 07.00 น.-17.00 น. - แข่งขันประเภทกระโดดข้ามเครื่องกีดขวาง (Show Jumping)
16 ธันวาคม 2555 07.00 น.-17.00 น. - แข่งขันประเภทกระโดดข้ามเครื่องกีดขวาง (Show Jumping)
18 ธันวาคม 2555 07.00 น.-17.00 น. - แข่งขันประเภทขี่ม้ามาราธอน (Endurance)

 

Comments are closed.