การแข่งขันกีฬาทางอากาศ

การแข่งขันกีฬาทางอากาศ ระหว่างวันที่ 9 – 18 ธันวาคม 2555
สนามแข่งขัน: สนามโครงการหลวงหนองหอย ดอยม่อนแจ่ม,สนามกองพลทหารราบที่ 7
วันที่ เวลา กำหนดการ
9 ธั่นวาคม 2555 07.00 น.-17.00 น. แข่งขันประเภทร่มร่อน สนามโครงการหลวงดอยม่อนแจ่ม
9 ธั่นวาคม 2555 07.00 น.-17.00 น. แข่งขันประเภทเครื่องบินเล็ก สนามกองพลทหารราบที่ 7
10 ธั่นวาคม 2555 07.00 น.-17.00 น. แข่งขันประเภทร่มร่อน สนามโครงการหลวงดอยม่อนแจ่ม
10 ธั่นวาคม 2555 07.00 น.-17.00 น. แข่งขันประเภทเครื่องบินเล็ก สนามกองพลทหารราบที่ 7
11 ธันวาคม 2555 07.00 น.-17.00 น. แข่งขันประเภทร่มร่อน สนามโครงการหลวงดอยม่อนแจ่ม
11 ธั่นวาคม 2555 07.00 น.-17.00 น. แข่งขันประเภทเครื่องบินเล็ก สนามกองพลทหารราบที่ 7
12 ธันวาคม 2555 07.00 น.-17.00 น. แข่งขันประเภทร่มบิน สนามกองพลทหารราบที่ 7
13 ธันวาคม 2555 07.00 น.-17.00 น. แข่งขันประเภทร่มบิน สนามกองพลทหารราบที่ 7
14 ธันวาคม 2555 07.00 น.-17.00 น. แข่งขันประเภทร่มบิน สนามกองพลทหารราบที่ 7
15 ธันวาคม 2555 07.00 น.-17.00 น. แข่งขันประเภทร่มบิน สนามกองพลทหารราบที่ 7
16 ธันวาคม 2555 07.00 น.-17.00 น. แข่งขันประเภทโดดร่ม สนามกองพลทหารราบที่ 7
17 ธันวาคม 2555 07.00 น.-17.00 น. แข่งขันประเภทโดดร่ม สนามกองพลทหารราบที่ 7
18 ธันวาคม 2555 07.00 น.-17.00 น. แข่งขันประเภทโดดร่ม สนามกองพลทหารราบที่ 7

Comments are closed.