การแข่งขันกาบัดดี้

การแข่งขันกาบัดดี้ ระหว่างวันที่ 11 – 17 ธันวาคม 2555
สนามแข่งขัน: สนามข่วงประตูท่าแพร
คู่ที่ วันที่ เวลา ประเภท คู่แข่งขัน สาย รอบ ผลการแข่งขัน
1 11 ธันวาคม 2555 18.00 ทีมชาย คู่ที่ 1 เชียงใหม่ – พัทลุง B แรก
2 11 ธันวาคม 2555 19.00 ทีมชาย คู่ที่ 2 สุพรรณบุรี – แพร่ A แรก
3 11 ธันวาคม 2555 20.00 ทีมชาย คู่ที่ 3 กระบี่ – กรุงเทพมหานคร A แรก
4 11 ธันวาคม 2555 21.00 ทีมชาย คู่ที่ 4 อุบลราชธานี – พังงา B แรก
5 11 ธันวาคม 2555 18.00 ทีมหญิง คู่ที่ 1 สุพรรณบุรี – อุบลราชธานี A แรก
6 11 ธันวาคม 2555 19.00 ทีมหญิง คู่ที่ 2 กระบี่ – พังงา B แรก
7 11 ธันวาคม 2555 20.00 ทีมหญิง คู่ที่ 3 เชียงใหม่ – กรุงเทพมหานคร A แรก
8 11 ธันวาคม 2555 21.00 ทีมหญิง คู่ที่ 4 นนทบุรี – เชียงราย B แรก
9 12 ธันวาคม 2555 18.00 ทีมชาย คู่ที่ 5 นครศรีธรรมราช – สุพรรณบุรี A แรก
10 12 ธันวาคม 2555 19.00 ทีมชาย คู่ที่ 6 กาญจนบุรี – พัทลุง B แรก
11 12 ธันวาคม 2555 20.00 ทีมชาย คู่ที่ 7 กระบี่ – แพร่ A แรก
12 12 ธันวาคม 2555 21.00 ทีมชาย คู่ที่ 8 อุบลราชธานี – เชียงใหม่ B แรก
13 12 ธันวาคม 2555 18.00 ทีมหญิง คู่ที่ 5 นครศรีธรรมราช – กรุงเทพฯ A แรก
14 12 ธันวาคม 2555 19.00 ทีมหญิง คู่ที่ 6 กาญจนบุรี – เชียงราย B แรก
15 12 ธันวาคม 2555 20.00 ทีมหญิง คู่ที่ 7 สุพรรณบุรี – เชียงใหม่ A แรก
16 12 ธันวาคม 2555 21.00 ทีมหญิง คู่ที่ 8 กระบี่ – นนทบุรี B แรก
17 13 ธันวาคม 2555 18.00 ทีมชาย คู่ที่ 9 กรุงเทพมหานคร – แพร่ A แรก
18 13 ธันวาคม 2555 19.00 ทีมชาย คู่ที่ 10 พังงา – เชียงใหม่ B แรก
19 13 ธันวาคม 2555 20.00 ทีมชาย คู่ที่ 11 นครศรีธรรมราช – กระบี่ A แรก
20 13 ธันวาคม 2555 21.00 ทีมชาย คู่ที่ 12 กาญจนบุรี – อุบลราชธานี B แรก
21 13 ธันวาคม 2555 18.00 ทีมหญิง คู่ที่ 9 อุบลราชธานี – เชียงใหม่ A แรก
22 13 ธันวาคม 2555 19.00 ทีมหญิง คู่ที่ 10 พังงา – นนทบุรี B แรก
23 13 ธันวาคม 2555 20.00 ทีมหญิง คู่ที่ 11 นครศรีธรรมราช – สุพรรณบุรี A แรก
24 13 ธันวาคม 2555 21.00 ทีมหญิง คู่ที่ 12 กาญจนบุรี – กระบี่ B แรก
25 14 ธันวาคม 2555 18.00 ทีมชาย คู่ที่ 13 สุพรรณบุรี – กระบี่ A แรก
26 14 ธันวาคม 2555 19.00 ทีมชาย คู่ที่ 14 พัทลุง – อุบลราชธานี B แรก
27 14 ธันวาคม 2555 20.00 ทีมชาย คู่ที่ 15 กรุงเทพฯ – นครศรีธรรมราช A แรก
28 14 ธันวาคม 2555 21.00 ทีมชาย คู่ที่ 16 พังงา – กาญจนบุรี B แรก
29 14 ธันวาคม 2555 18.00 ทีมหญิง คู่ที่ 13 กรุงเทพฯ – สุพรรณบุรี A แรก
30 14 ธันวาคม 2555 19.00 ทีมหญิง คู่ที่ 14 เชียงราย – กระบี่ B แรก
31 14 ธันวาคม 2555 20.00 ทีมหญิง คู่ที่ 15 อุบลราชธานี – นครศรีธรรมราช A แรก
32 14 ธันวาคม 2555 21.00 ทีมหญิง คู่ที่ 16 พังงา – กาญจนบุรี B แรก
33 15 ธันวาคม 2555 18.00 ทีมชาย คู่ที่ 17 แพร่ – นครศรีธรรมราช A แรก
34 15 ธันวาคม 2555 19.00 ทีมชาย คู่ที่ 18 เชียงใหม่ – กาญจนบุรี B แรก
35 15 ธันวาคม 2555 20.00 ทีมชาย คู่ที่ 19 สุพรรณบุรี – กรุงเทพฯ A แรก
36 15 ธันวาคม 2555 21.00 ทีมชาย คู่ที่ 20 พัทลุง – กาญจนบุรี B แรก
37 15 ธันวาคม 2555 18.00 ทีมหญิง คู่ที่ 17 เชียงใหม่ – นครศรีธรรมราช A แรก
38 15 ธันวาคม 2555 19.00 ทีมหญิง คู่ที่ 18 นนทบุรี – กาญจนบุรี B แรก
39 15 ธันวาคม 2555 20.00 ทีมหญิง คู่ที่ 19 กรุงเทพฯ – อุบลราชธานี A แรก
40 15 ธันวาคม 2555 21.00 ทีมหญิง คู่ที่ 20 เชียงราย – พังงา B แรก
41 16 ธันวาคม 2555 18.00 ทีมชาย คู่ที่ 21 ที่ 1 สาย A – ที่ 2 สาย B รองชนะเลิศ
42 16 ธันวาคม 2555 19.00 ทีมชาย คู่ที่ 22 ที่ 2 สาย A – ที่ 1 สาย B รองชนะเลิศ
43 16 ธันวาคม 2555 18.00 ทีมหญิง คู่ที่ 21 ที่ 1 สาย A – ที่ 2 สาย B รองชนะเลิศ
44 16 ธันวาคม 2555 19.00 ทีมหญิง คู่ที่ 22 ที่ 2 สาย A – ที่ 1 สาย B รองชนะเลิศ
45 17 ธันวาคม 2555 18.00 ทีมชาย คู่ที่ 23 ทีมชนะคู่ที่ 21 – ทีมชนะคู่ที่ 22 ชิงชนะเลิศ
46 17 ธันวาคม 2555 18.00 ทีมหญิง คู่ที่ 23 ทีมชนะคู่ที่ 21 – ทีมชนะคู่ที่ 22 ชิงชนะเลิศ

Comments are closed.