การแข่งขันกอล์ฟ

การแข่งขันกอล์ฟ ระหว่างวันที่ 11 – 14 ธันวาคม 2555
สนามแข่งขัน: สนามเชียงใหม่อินทนนท์กอล์ฟแอนด์เนเชอรัล รีสอร์ท
วันที่ กำหนดการ
10 ธันวาคม 2555 14.00 น. ประชุมผู้จัดการทีม ณ คลับเฮ้าสนามเชียงใหม่ อินทนนท์ กอล์ฟแอนด์เนเชอรัล รีสอร์ท
11 ธันวาคม 2555 07.00 น. เป็นต้นไป แข่งขันประเภททีมและบุคคลชาย (วันแรก)
12 ธันวาคม 2555 07.00 น. เป็นต้นไป แข่งขันประเภททีมและบุคคลชาย (วันที่สอง)
12 ธันวาคม 2555 07.00 น. เป็นต้นไป แข่งขันประเภททีมและบุคคลหญิง (วันแรก)
13 ธันวาคม 2555 07.00 น. เป็นต้นไป แข่งขันประเภททีมและบุคคลชาย (วันที่สาม)
13 ธันวาคม 2555 07.00 น. เป็นต้นไป แข่งขันประเภททีมและบุคคลหญิง (วันที่สอง)
14 ธันวาคม 2555 07.00 น. เป็นต้นไป แข่งขันประเภททีมและบุคคลชาย (วันที่สี่)
14 ธันวาคม 2555 07.00 น. เป็นต้นไป แข่งขันประเภททีมและบุคคลหญิง (วันที่สาม)

Comments are closed.