การแข่งขันกรีฑา

 

การแข่งขันกรีฑา ระหว่างวันที่ 11 – 15 ธันวาคม 2555
สนามแข่งขัน: สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
ลำดับที่ วันที่ เวลา ประเภท ชาย / หญิง หมายเหตุ
101 11 ธันวาคม 2555 08.40 101 วิ่ง 5,000 เมตร หญิง ชิงชนะเลิศ
102 11 ธันวาคม 2555 09.10 102 วิ่งข้ามรั้ว 100 เมตร หญิง สัตตกรีฑา 1
103 11 ธันวาคม 2555 09.20 103 ขว้างจักร ชาย ชิงชนะเลิศ
104 11 ธันวาคม 2555 09.30 104 วิ่ง 400 เมตร หญิง คัดเลือก
105 11 ธันวาคม 2555 09.50 105 วิ่ง 400 เมตร ชาย คัดเลือก
106 11 ธันวาคม 2555 10.00 106 กระโดดสูง หญิง สัตตกรีฑา 2
107 11 ธันวาคม 2555 10.10 107 วิ่ง 100 เมตร หญิง คัดเลือก
108 11 ธันวาคม 2555 10.30 108 วิ่ง 100 เมตร ชาย คัดเลือก
109 11 ธันวาคม 2555 10.50 109 วิ่งผลัด 3×800 เมตร หญิง คัดเลือก
110 11 ธันวาคม 2555 11.10 110 วิ่งผลัด 3×800 เมตร ชาย คัดเลือก
111 11 ธันวาคม 2555 14.00 111 ขว้างจักร หญิง ชิงชนะเลิศ
112 11 ธันวาคม 2555 14.00 112 กระโดดค้ำ ชาย ชิงชนะเลิศ
113 11 ธันวาคม 2555 14.00 113 กระโดดไกล ชาย ชิงชนะเลิศ
114 11 ธันวาคม 2555 14.20 114 ทุ่มน้ำหนัก หญิง สัตตกรีฑา 3
115 11 ธันวาคม 2555 15.00 115 วิ่ง 400 เมตร หญิง ชิงชนะเลิศ
116 11 ธันวาคม 2555 15.20 116 วิ่ง 400 เมตร ชาย ชิงชนะเลิศ
117 11 ธันวาคม 2555 15.40 117 วิ่ง 200 เมตร หญิง สัตตกรีฑา 4
118 11 ธันวาคม 2555 16.00 118 วิ่ง 100 เมตร หญิง ชิงชนะเลิศ
119 11 ธันวาคม 2555 16.20 119 วิ่ง 100 เมตร ชาย ชิงชนะเลิศ
120 11 ธันวาคม 2555 16.40 120 วิ่งผลัด 3×800 เมตร หญิง ชิงชนะเลิศ
121 11 ธันวาคม 2555 17.00 121 วิ่งผลัด 3×800 เมตร ชาย ชิงชนะเลิศ
201 12 ธันวาคม 2555 08.30 201 วิ่ง 5,000 เมตร ชาย ชิงชนะเลิศ
202 12 ธันวาคม 2555 09.00 202 วิ่ง 800 เมตร หญิง คัดเลือก
203 12 ธันวาคม 2555 09.20 203 วิ่ง 800 เมตร ชาย คัดเลือก
204 12 ธันวาคม 2555 09.20 204 กระโดดไกล หญิง สัตตกรีฑา 5
205 12 ธันวาคม 2555 09.40 205 วิ่ง 200 เมตร หญิง คัดเลือก
206 12 ธันวาคม 2555 10.00 206 วิ่ง 200 เมตร ชาย คัดเลือก
207 12 ธันวาคม 2555 10.20 207 วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร หญิง คัดเลือก
208 12 ธันวาคม 2555 10.40 208 วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร ชาย คัดเลือก
209 12 ธันวาคม 2555 10.40 209 ขว้างค้อน หญิง ชิงชนะเลิศ
210 12 ธันวาคม 2555 13.30 210 พุ่งแหลน หญิง สัตตกรีฑา 6
211 12 ธันวาคม 2555 13.50 211 กระโดดสูง ชาย ชิงชนะเลิศ
212 12 ธันวาคม 2555 14.00 212 เขย่งก้าวกระโดด หญิง ชิงชนะเลิศ
213 12 ธันวาคม 2555 15.00 213 พุ่งแหลน ชาย ชิงชนะเลิศ
214 12 ธันวาคม 2555 15.00 214 วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร หญิง ชิงชนะเลิศ
215 12 ธันวาคม 2555 15.20 215 วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร ชาย ชิงชนะเลิศ
216 12 ธันวาคม 2555 15.40 216 วิ่ง 200 เมตร หญิง ชิงชนะเลิศ
217 12 ธันวาคม 2555 16.00 217 วิ่ง 200 เมตร ชาย ชิงชนะเลิศ
218 12 ธันวาคม 2555 16.20 218 วิ่ง 800 เมตร หญิง สัตตกรีฑา 7
219 12 ธันวาคม 2555 16.40 219 วิ่ง 800 เมตร หญิง ชิงชนะเลิศ
220 12 ธันวาคม 2555 17.00 220 วิ่ง 800 เมตร ชาย ชิงชนะเลิศ
301 13 ธันวาคม 2555 07.00 301 วิ่ง 10,000 เมตร หญิง ชิงชนะเลิศ
302 13 ธันวาคม 2555 08.30 302 วิ่ง 100 เมตร ชาย ทศกรีฑา 1
303 13 ธันวาคม 2555 08.40 303 ทุ่มน้ำหนัก หญิง ชิงชนะเลิศ
304 13 ธันวาคม 2555 08.50 304 วิ่งข้ามรั้ว 100 เมตร หญิง คัดเลือก
305 13 ธันวาคม 2555 09.10 305 วิ่งข้ามรั้ว 110 เมตร ชาย คัดเลือก
306 13 ธันวาคม 2555 09.30 306 กระโดดไกล ชาย ทศกรีฑา 2
307 13 ธันวาคม 2555 09.50 307 วิ่งผลัด 4×100 เมตร หญิง คัดเลือก
308 13 ธันวาคม 2555 10.10 308 วิ่งผลัด 4×100 เมตร ชาย ชิงชนะเลิศ
309 13 ธันวาคม 2555 10.30 309 ขว้างค้อน ชาย ชิงชนะเลิศ
310 13 ธันวาคม 2555 10.50 310 ทุ่มน้ำหนัก ชาย ทศกรีฑา 3
311 13 ธันวาคม 2555 14.00 311 เขย่งก้าวกระโดด ชาย ชิงชนะเลิศ
312 13 ธันวาคม 2555 14.00 312 กระโดดสูง ชาย ทศกรีฑา 4
313 13 ธันวาคม 2555 14.00 313 กระโดดค้ำ หญิง ชิงชนะเลิศ
314 13 ธันวาคม 2555 14.30 314 พุ่งแหลน หญิง ชิงชนะเลิศ
315 13 ธันวาคม 2555 15.00 315 วิ่งข้ามรั้ว 100 เมตร หญิง ชิงชนะเลิศ
316 13 ธันวาคม 2555 15.20 316 วิ่งข้ามรั้ว 110 เมตร ชาย ชิงชนะเลิศ
317 13 ธันวาคม 2555 15.40 317 วิ่งวิบาก 3,000 เมตร หญิง ชิงชนะเลิศ
318 13 ธันวาคม 2555 16.00 318 วิ่งวิบาก 3,000 เมตร ชาย ชิงชนะเลิศ
319 13 ธันวาคม 2555 16.20 319 วิ่ง 400 เมตร ชาย ทศกรีฑา 5
320 13 ธันวาคม 2555 16.40 320 วิ่งผลัด 4×100 เมตร หญิง ชิงชนะเลิศ
321 13 ธันวาคม 2555 17.00 321 วิ่งผลัด 4×100 เมตร ชาย ชิงชนะเลิศ
401 14 ธันวาคม 2555 07.00 401 วิ่ง 10,000 เมตร ชาย ชิงชนะเลิศ
402 14 ธันวาคม 2555 08.20 402 วิ่งข้ามรั้ว 110 เมตร ชาย ทศกรีฑา 6
403 14 ธันวาคม 2555 09.00 403 ขว้างจักร ชาย ทศกรีฑา 7
404 14 ธันวาคม 2555 09.20 404 วิ่งผลัด 4×400 เมตร หญิง คัดเลือก
405 14 ธันวาคม 2555 09.40 405 วิ่งผลัด 4×400 เมตร ชาย คัดเลือก
406 14 ธันวาคม 2555 10.30 406 กระโดดค้ำ ชาย ทศกรีฑา 8
407 14 ธันวาคม 2555 14.00 407 กระโดดสูง หญิง ชิงชนะเลิศ
408 14 ธันวาคม 2555 14.00 408 กระโดดไกล หญิง ชิงชนะเลิศ
409 14 ธันวาคม 2555 14.00 409 ทุ่มน้ำหนัก ชาย ชิงชนะเลิศ
410 14 ธันวาคม 2555 14.00 410 พุ่งแหลน ชาย ทศกรีฑา 9
411 14 ธันวาคม 2555 15.00 411 วิ่ง 1,500 เมตร หญิง ชิงชนะเลิศ
412 14 ธันวาคม 2555 15.20 412 วิ่ง 1,500 เมตร ชาย ชิงชนะเลิศ
413 14 ธันวาคม 2555 15.40 413 วิ่ง 1,500 เมตร ชาย ทศกรีฑา 10
414 14 ธันวาคม 2555 16.00 414 วิ่งผลัด 4×400 เมตร หญิง ชิงชนะเลิศ
415 14 ธันวาคม 2555 16.20 415 วิ่งผลัด 4×400 เมตร ชาย ชิงชนะเลิศ
501 15 ธันวาคม 2555 06.00 501 เดิน 20,000 เมตร ชาย/หญิง ชิงชนะเลิศ
502 15 ธันวาคม 2555 06.15 502 ฮาร์ฟมาราธอน 21.1 กม. ชาย/หญิง ชิงชนะเลิศ

Comments are closed.